(สมัครออนไลน์)กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./อนุปริญญา 14-18พ.ค.61

    กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานธุรการ 8 อัตรา อัตราเงินเดือน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ทุกสาขาวิชา เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://dft.thaijobjob.com ภายในวันที่ 14-18 พ.ค.61  คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

(สมัครออนไลน์)กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ วุฒิ ปวส./อนุปริญญา17พ.ค.-7มิ.ย.60

  กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ คุณวุฒิ ปวส./อนุปริญญา เงินเดือน 11,500-12,650 บาท (ผู้สมัครสอบทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ปวส.) 1. เจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงาน 12 อัตรา – ได้รับวุฒิ ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ทุกสาขาวิชา 2. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 2 อัตรา – ได้รับวุฒิ ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ทุกสาขาวิชา 3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 2 อัตรา – ได้รับวุฒิ ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเลขานุการ หรือสาขาวิชาพาณิชยการ 4. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 1 อัตรา – ได้รับวุฒิ ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ทุกสาขาวิชา เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ […]

(11อัตราสมัครออนไลน์)กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส/ป.ตรี

กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. นักวิชาการพาณิชย์ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท 2. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท 3. นักคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท 4. พนักงานธุรการ 4 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://dft.job.thai.com ภายในวันที่ 10-17 มี.ค.60 คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม         

(9อัตรา สมัครออนไลน์)กรมการค้าต่างประเทศ เปิดสอบรับราชการวุฒิป.ตรี/ป.โท บัดนี้-10พ.ย.59

กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 9 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี/ป.โท เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://dft.job.thai.com ภายในวันที่ 20 ต.ค.-10 พ.ย.59 รายละเอียดโดยย่อดังนี้ คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

กรมการค้าต่างประเทศ เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 4 อัตรา (เงินเดือน 17,500-19,250 บาท)

กรมการค้าต่างประเทศ เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 4 อัตรา เปิดรับสมัครวันที่ 25 ส.ค. – 14 ก.ย.58 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ชื่อตำแหน่ง :    นิติกร อัตราเงินเดือน :    17500-19250 บาท ประเภท :    วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง :    4 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :    ปริญญาโท รายละเอียดวุฒิ :    สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน  สาขาวิชานิติศาสตร์ และสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโทของ ก.พ. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :    ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการ  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานนิติการ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :    (1) ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้กฎหมายในความรับผิดชอบของกรมการค้า  ต่างประเทศในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของกรมการค้าต่างประเทศ ได้แก่ พระราชบัญญัติการส่งออก  ไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. […]

กรมการค้าต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา (16 ธ.ค 56 – 8 ม.ค.57)

กรมการค้าต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ จำนวน 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค 56 – 8 ม.ค.57 ชื่อตำแหน่ง : นิติกร อัตราเงินเดือน : 16,400-18,040 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาโท รายละเอียดวุฒิ : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานนิติการ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้กฎหมายในความรับผิดชอบของกรมการค้าต่างประเทศในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของกรมการค้าค่างประเทศ 2. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้กฎหมายอาญา 3. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการฟ้องคดีปกครองและการดำเนินคดีปกครอง 4. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 5. […]

กรมการค้าต่างประเทศ เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบสินค้า 60 อัตรา (บัดนี้ – 4 ต.ค.56)

กรมการค้าต่างประเทศ เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบสินค้า 60 อัตรา สมัครได้ตั้งบัดนี้ – 4 ตุลาคม 2556 คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com   ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบสินค้า 60 อัตรา อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ คุณวุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ กรมการค้าต่างประเทศ ถ.นนทบุรี 1 อ.เมือง จ.นนทุบรี หรือ ยื่นสมัครพร้อมหลักฐานทางโทรสารที่ 02 547 4748, 02 547 5147 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 7 ตุลาคม 2556 คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 8 ตุลาคม 2556   ดาวโหลดใบสมัคร / อ่านรายละเอียดงานที่นี้

กรมการค้าต่างประเทศ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ 2 อัตรา (16 – 20 ก.ย.56)

กรมการค้าต่างประเทศ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ 2 อัตรา (16 – 20 ก.ย.56) คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com   ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการพาณิชย์ อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง :     2 อัตรา ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :   1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี – เศรษฐศาสตร์บัณฑิต/พาณิชยศาสตร์บัณฑิต/บัญชีบัณฑิต/นิติศาสตร์บัณฑิต – บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการทั่วไป, การจัดการธุรกิจบริการ, การบัญชี, การเงิน, การเงินและการธนาคาร, เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ, ธุรกิจระหว่างประเทศ – ศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ, ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ, ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 2. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Word, […]

กรมการค้าต่างประเทศ เปิดสอบข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการพาณิชย์ (15 ก.ค. – 6 ส.ค. 2556)

กรมการค้าต่างประเทศ เปิดสอบข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการพาณิชย์ (15 ก.ค. – 6 ส.ค. 2556)   กรมการค้าต่างประเทศ เปิดสมัครงานราชการ ข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการพาณิชย์ อัตราเงินเดือน : 10,200-11,220 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง [highlight]ระดับการศึกษา : ปวส. และต้องมี กพ ภาค ก. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของ ก.พ.[/highlight] รายละเอียดวุฒิ : สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ในสาขาวิชาธุรกิจการ ค้าระหว่างประเทศ การบัญชี การตลาด การเงินและการธนาคาร ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ดำเนินการรับคำร้อง คำขอ และตรวจสอบคำร้องหรือคำขอใบอนุญาตและหนังสือรับรองต่างๆ ตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเพื่อให้บริการแก่ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ จัดเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติ เกี่ยวกับธุรกิจการค้า […]