กรมการขนส่งทางบก รับสมัครเจ้าหน้าที่วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-20เม.ย.65

Advertisement Advertisement   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตามโครงการดำเนินงาน ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อยกระดับความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จัดจ้างลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคลส่วนกลาง) Advertisement นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,380 บาท/คน/เดือน วุฒิ ป.โท/ป.ตรี(ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี) ในสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ค่าตอบแทน 15,750.- บาท/คน/เดือน วุฒิ ป.ตรี หรือสูงกว่าในสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือสาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือในสาขาวิชาที่ กรมการขนส่งทางบกเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา ค่าตอบแทน 12,080.- บาท/คน/เดือน ได้รับวุฒิ ปวส.หรือเทียบเท่าหรือสูงกว่าใน สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือสาขาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่เกี่ยวข้อง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอิเล็กทรอนิกส์ […]

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครพนักงาน ปวส./ป.ตรี บัดนี้-31มี.ค.65

  กรมการขนส่งทางบก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน นักจัดการกองทุน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชา รัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรี ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขา วิชาบริหารธุรกิจ (การบัญชี หรือการเงิน หรือการเงินการธนาคาร) เจ้าพนักงานกองทุน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 13,800 บาท วุฒิ ปวส.ทุกสาขา สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีขั้นตอน ที่เว็บไซต์ https://dlt.thaijobjob.com คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง […]

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครจนท.บันทึกข้อมูล วุฒิ ปวช. บัดนี้-15ก.พ.65

  กรมการขนส่งทางบก รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 9-15 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการจ้างเหมาบริการรายบุคคลตามโครงการการบริหารจัดการ ข้อมูลความปลอดภัยของรถแท็กซี่โดยศูนย์ควบคุมกลางแท็กซีของกรมการขนส่งทางบก (ผู้ช่วยควบคุมศูนย์แท็กซี่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  1 อัตรา วุฒิ ปวช. อัตราเงินเดือน 10,500 บาท ผู้ประสงค์จะสมัครและมีคุณสมบัติตามที่กำหนด ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่งานการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถยนต์รับจ้างและรถบริการ ส่วนการขนส่งผู้โดยสารไม่ประจำทาง สำนักการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก อาคาร 3 ชั้น 3 โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร แต่อย่างใด หรือติดต่อสอบถามได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02 271 8524 ในวันและเวลาราชการ โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ขนส่งจ่อฟัน “ม็อบรถบรรทุก-แท็กซี่” เรียกร้องลดราคาน้ำมัน ระวังทำผิดกฎหมาย

“กรมการขนส่งทางบก” ฮึ่ม! “ม็อบรถบรรทุก-แท็กซี่” เรียกร้องให้ลดราคาน้ำมัน นำรถมาปิดถนน หวั่นกระทบขนส่งสินค้า เฝ้าระวังไม่ให้มีการกระทำฝ่าฝืนกฎหมาย วันนี้ (8 ก.พ.) นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยถึงกรณีสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย เรียกร้องกรณีราคาน้ำมันดีเซลปรับเพิ่มขึ้น พร้อมประกาศรวมตัวรถบรรทุกที่หน้ากระทรวงพลังงาน นั้น ขบ. ซึ่งมีหน้าที่ในการกำกับดูแลผู้ประกอบการขนส่งสินค้า มีความห่วงใยและเข้าใจถึงผลกระทบของผู้ประกอบการขนส่งสินค้าที่ได้รับผลกระทบตั้งแต่สถานการณ์ โควิด-19 แพร่ระบาด รวมถึงราคาน้ำมันซึ่งเป็นต้นทุนสำคัญของผู้ประกอบการขนส่งสินค้า ทั้งนี้ ที่ผ่านมารัฐบาลและกระทรวงพลังงานก็ได้มีการพิจารณาแนวทางในการลดผลกระทบ เช่น การใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้ามาช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการขนส่งด้วยการตรึงราคาน้ำมันดีเซลเพื่อลดผลกระทบ ทั้งนี้ ขบ. ขอแสดงความห่วงใย ขอให้ผู้ประกอบการขนส่ง ผู้ขับรถบรรทุก แสดงออกอย่างเหมาะสมภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย และหลีกเลี่ยงการกระทำที่จะสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่สัญจรผ่านในเส้นทาง นายจิรุตม์ กล่าวต่อว่า ในส่วนของสมาคมการค้าเครือข่ายแท็กซี่ไทย ที่ได้นำรถแท็กซี่จำนวนหนึ่งเข้าร่วมกับกลุ่มรถบรรทุก เพื่อขอให้กระทรวงพลังงานพิจารณาปรับลดราคาก๊าซ NGV ขอให้แสดงออกภายใต้ขอบเขตของกฎหมายเช่นเดียวกัน โดยที่ผ่านมากรมการขนส่งทางบก ได้มีมาตรการช่วยเหลือผู้ขับรถแท็กซี่ โดยเน้นไปที่การลดต้นทุน เพิ่มรายได้ เช่น การอนุญาตให้ใช้เทคโนโลยีทางเลือกอื่นติดตามรถแทน GPS และได้พัฒนา Application เรียกใช้บริการรถแท็กซี่ อนุญาตให้มีการติดตั้งสื่อโฆษณาบนแท็กซี่ และได้ขยายอายุแท็กซี่จาก 9 […]

ป้ายทะเบียนรถซีดจาง ขนส่งฯ เคลือบสีใหม่ให้ฟรี ถึง29ธ.ค.65

กรมการขนส่งทางบก ออกหนังสือแจ้งตรงถึงเจ้าของรถ ให้นำแผ่นป้ายทะเบียนรถซีดจางมาเคลือบสีใหม่ ฟรีขยายเวลาถึง 29 ธันวาคม เช็กหมวดอักษรที่เข้าเงื่อนไขเคลือบสีฟรีที่เว็บไซต์กรมฯ นางพรรณี พุ่มพันธ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า หลังจาก กรมการขนส่งทางบก เปิดให้เจ้าของรถนำแผ่นป้ายทะเบียนรถที่สีตัวอักษร หมายเลขทะเบียน หรือตัวอักษรบอกชื่อจังหวัดซีดจาง มาเคลือบสีแผ่นป้ายทะเบียนใหม่โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยสิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา พบว่ามีจำนวนการยื่นคำขอรวมทั่วประเทศมากกว่า 25,000 ราย อย่างไรก็ตาม พบว่ายังมีเจ้าของรถอีกหลายรายไม่สามารถมาดำเนินการ ได้ สาเหตุส่วนหนึ่งเพราะสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้เจ้าของรถหลีกเลี่ยงการติดต่อราชการในช่วงดังกล่าว ดังนั้น กรมการขนส่งทางบกจึงขยายระยะเวลาให้บริการเคลือบสีแผ่นทะเบียนฟรีเพิ่มเติมจนถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 เพื่ออำนวยความสะดวกและรักษาสิทธิให้แก่เจ้าของรถ ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบก จะออกหนังสือแจ้งเจ้าของรถเพื่อให้นำแผ่นป้ายทะเบียนรถมาเคลือบสีใหม่ เพื่อให้เจ้าของรถทราบโดยตรง ซึ่งจะดำเนินการควบคู่กับการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในทุกช่องทาง นอกจากนี้ ยังได้ขอความร่วมมือไปยังสถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ร่วมเป็นเครือข่ายในการประชาสัมพันธ์แจ้งให้เจ้าของรถที่ยังไม่มาดำเนินการ เร่งนำแผ่นป้ายทะเบียนรถซีดจาง มาเคลือบสีภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ สำหรับเจ้าของรถสามารถ ตรวจสอบหมวดแผ่นป้ายทะเบียนสีหลุดลอกง่าย ซีดจาง ได้ด้วยตนเอง […]

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครสอบบรรจุข้ารับราชการ 25 อัตรา 14ธ.ค.64- 5ม.ค.65

  กรมการขนส่งทางบก รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 25 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2564 -5 มกราคม 2565 กรมการขนส่งทางบก รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 1. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  8 อัตรา อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000 – 16,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก 10 อัตรา อัตราเงินเดือนระหว่าง 11,500 – 12,650 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา การบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก 7 อัตรา อัตราเงินเดือนระหว่าง […]

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา 22 พ.ย.-3ธ.ย.64

  กรมการขนส่งทางบก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564 กรมการขนส่งทางบก รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าบริการสถานีขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ในตำแหน่งนายช่างโยธา และเจ้าพนักงานขนส่ง 1. ตำแหน่งนายช่างโยธา 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ สำนักการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,785 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขา วิชาใดวิชาหนึ่ง ดังนี้ 1. สาขาวิชาโยธา 2. สาขาวิชาสำรวจ 3. สาขาวิชาการก่อสร้าง 2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่ง 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ สำนักการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก อัตราค่าจ้าง อัตราค่าจ้างรายเดือน 9,400 […]

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครเจ้าหน้าที่ 3 อัตรา บัดนี้-16 พ.ย.64

  กรมการขนส่งทางบก รับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคล 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-16 พฤศจิกายน 2564 สำนักวิศวกรรมยานยนต์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการยกระดับมาตรฐานยานยนต์ เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (ผู้ช่วยวิศวกร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 2 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล วุฒิการศึกษาในระดับ ปวช. หรือเทียบได้ในระดับ เดียวกันในทุกสาขาวิชา ค่าตอบแทน 10,500 บาท/เดือน 2. นายช่างตรวจสภาพรถ 1 อัตรา ตำแหน่งนายช่างตรวจสภาพรถ วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาช่างยนต์ เทคนิคยานยนต์ เครื่องกล ไฟฟ้า ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ค่าตอบแทน 12,080 บาท/เดือน ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักวิศวกรรมยานยนต์ อาคาร 6 ชั้น 3 กรมการขนส่งทางบก ถนนพหลโยธิน […]

กรมการขนส่งทางบก พนักงานรับสายโทรศัพท์ 6 อัตรา บัดนี้-5พ.ย.64

  กรมการขนส่งทางบก รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและคัดเลือก รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการจ้างเหมาบริการรายบุคคล โครงการการดำเนินงานศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ (โทร.1584) ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตำแหน่ง พนักงานรับสายโทรศัพท์ 6 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่า ปวช. หรือเทียบเท่า ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่ วันที่ 25 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ณ กรมการขนส่งทางบก กองตรวจการขนส่งทางบก ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะและรับเรื่องร้องเรียน (อาคาร 3 ชั้น4 ) โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด หรือติดต่อสอบถามได้ทาง หมายเลขโทรศัพท์ 02 271 – 8888 […]

แท็กซี่-วินจยย. อายุเกิน65ปี ใน29จว. รีบลงทะเบียนจองคิวรับเงินเยียวยา

โฆษกรัฐบาล ชวนโชเฟอร์ แท็กซี่-วินจยย. อายุเกิน 65 ปี ในพื้นที่ 29 จังหวัด ลงทะเบียนจองคิวรับเงินเยียวยา ลดแออัด ก่อนยืนยันตัวตนที่ขนส่ง 25 พ.ย.นี้ วันที่ 24 ต.ค.2564 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงความคืบหน้าการช่วยเหลือกลุ่มอาชีพผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะ ที่มีอายุเกิน 65 ปี ที่ไม่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33, 39 และมาตรา 40 ที่ขับรถอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด โดยผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะ ใน 13 จังหวัด จะได้รับเงินช่วยเหลือ 10,000 บาทต่อคน ส่วน 16 จังหวัด จะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทต่อคน ว่า ขณะนี้กรมการขนส่งทางบกเปิดให้ผู้ขับรถแท็กซี่และวินจักรยานยนต์ที่เข้าเงื่อนไข มีรายชื่อในฐานข้อมูลของกรมการขนส่งทางบก แบ่งเป็นผู้ขับรถยนต์รับจ้าง (แท็กซี่) ประมาณ12,000 คน และผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ (วินมอเตอร์ไซค์) ประมาณ […]

1 2 3 17