(15อัตรา)กรมการขนส่งทางบก รับสมัครงานวุฒิ ปวช./ป.ตรี 1-14ธ.ค.59

Advertisement Advertisement กรมการขนส่งทางบก รับสมัครสอบเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างระบบสัญญาจ้างจากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โครงการรถปฏิบัติการเคลื่อนที่ตรวจจับความเร็วเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (รถโมบาย)  ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน (1584) กองตรวจการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก เงินเดือน 11,280 บาท หรือตามที่คณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกำหนด หรือกรมการขนส่งทางบกกำหนด คุณสมบัติเฉพาะ  – สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ – ได้รับวุฒิ ปวช. – ต้องได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย และมีประสบการณ์ในการขับรถยนต์ไม่ต่ำกว่า 5 ปี (โดยมีหนังสือรับรองจากนายจ้างเดิม ถ้ามี) – สามารถปฏิบัติงานเป็นผลัดได้ (ปฏิบัติงานผลัดละ 8 ชั่วโมงต่อวัน) ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ กรมการขนส่งทางบก อาคาร 1 ชั้น 2 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล […]

สำนักงานขนส่งนนทบุรี รับสมัครงานวุฒิ ปวส.เงินเดือน13,800 21-25พ.ย.59

สำนักงานขนส่งนนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างระบบสัญญาจ้างจากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ปวส. ทางบัญชี ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตรมรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี เลขที่ 297 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร.0 2591 4079 ภายในวันที่ 21-25 พ.ย.59 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

สำนักงานขนส่งเชียงใหม่ รับสมัครงานวุฒิ ปวส.เงินเดือน13,075 21-29พ.ย.59

สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา เงินเดือน 13,075 บาท เพศชาย วุฒิ ปวส.ทุกสาขา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 2 เลขที่ 192 หมู่ 7 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ในวันและเวลาราชการ ภายในวันที่ 21-29 พ.ย.59 คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

กรมการขนส่งทางบก เปิดสอบพนักงานราชการ วุฒิ ปวช.เงินเดือน11,280 รับสมัคร17-28พ.ย.59

กรมการขนส่งทางบก โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท  คุณสมบัติเฉพาะ : ปวช.ประเภทพาณิชยกรรม หรือประเภทบริหารธุรกิจ โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร เลขที่ 156 หมู่ 7 ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร โทร.0 7765 8264 ภายในวันที่ 17-28 พ.ย.59 ในวันและเวลาราชการ  คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครงานวุฒิ ปวช.เงินเดือน11,280 บัดนี้-11ต.ค.59

กรมการขนส่งทางบก โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างระบบสัญญาจ้างจากเงินนอกงบประมาณ ประเภทกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โครงการรถปฏิบัติการเคลื่อนที่ตรวจจับความเร็วเพื่อป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง 2 อัตรา วุฒิ ปวช.ทุกสาขา เพศชาย เงินเดือน 11,280 บาท ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองที่ งานบริหารทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ เลขที่ 215/4 หมู่ 11 ถ.บุรีรัมย์-ประโคนชัย ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โทร.0-4461-1595 ภายในวันที่ 4-11 ต.ค.59 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

สนง.ขนส่งพิษณุโลก เปิดสอบพนักงานราชการ วุฒิ ปวช.เงินเดือน11,280 รับสมัครบัดนี้-29ส.ค.59

สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 2 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท วุฒิ ปวช.ประเภทพาณิชยกรรม หรือประเภทบริหารธุรกิจ (ต้องสำเร็จการศึกษาแล้ว และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร) ผู้สนใจสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก เลขที่ 222 หมู่ 6 ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 ในวันและเวลาราชการ ภายในวันที่ 23-29 ส.ค.59 หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัคร โทร. 0 5530 1082

สำนักงานขนส่งศรีสะเกษ เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช. รับสมัคร29ส.ค.-9ก.ย.59

สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช. ทุกสาขา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอกันทรลักษณ์ ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ 287 หมู่ 6 ถ.เลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทรสอบถามเพิ่มเติม 0-4561-7420 ในวันเวลาราชการระหว่างเวลา 8.30-12.00 น. และ 13.00-15.30 น. ตั้งแต่ 29 ส.ค.-9 ก.ย.59 หมายเหตุ : รายละเอียดในโพสต์นี้เป็นเพียงรายละเอียดโดยย่อ คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม

(20อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต) กรมการขนส่งทางบก เปิดสอบเข้ารับราชการ วุฒิ ปวช.ทุกสาขา/ป.ตรี

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดกรมการขนส่งทางบก ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 10 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ – สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.ตรี 2. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 10 อัตรา อัตราเงินเดือน 9,400-10,340 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ปวช.ทุกสาขาวิชา – สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ปวช. เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ http://job.dlt.go.th ตั้งแต่วันที่ 6-31 ก.ค.59 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดทั้งหมด  

(13อัตรา มี วุฒิ ปวส.ทุกสาขา)กรมการขนส่งทางบกรับสมัครพนักงานราชการเงินเดือน13,800

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. นายช่างตรวจสภาพรถ 2 อัตรา ประเภท เทคนิคทั่วไป อัตราเงินเดือน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปวส. คุณวุฒิสาขาเครื่องกล ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งดังนี้ – สาขาวิชาช่างยนต์ – สาขาวิชาเครื่องกล – สาขาวิชาช่างเครื่องกล – สาขาวิชาช่างเทคนิคยานยนต์ – สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขาเทคนิคยานยนต์ 2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา ประเภท บริการ อัตราเงินเดือน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปวส. ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งดังนี้ – สาขาวิชาการบัญชี – สาขาวิชาการเงินและธนาคาร 3. เจ้าพนักงานขนส่ง 9 อัตรา ประเภท บริการ อัตราเงินเดือน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิ […]

1 16 17