กรมการขนส่งทางบก รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี

Advertisement Advertisement   กรมการขนส่งทางบก รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ **ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ. 1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ 2. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 3 อัตรา ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพณิชยการ หรือสาขาวิชาการเลขานุการ Advertisement 3. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 2 อัตรา ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง 4. นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 2 อัตรา ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต 16ส.ค.-5ก.ย.65 ตลอด 24 ชั่วโมง ตามขั้นตอน ที่เว็บไซต์ https://dlt.thaijobjob.com คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง […]

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวส. 11-22ส.ค.65

  กรมการขนส่งทางบก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ต้องผ่าน ก.พ.) 1. เจ้าพนักงานขนส่ง ปฏิบัติงาน ณ กรมการขนส่งทางบก (สังกัดราชการบริหารส่วนกลาง) 7 อัตรา ค่าตอบแทน 13,800 บาท วุฒิ ปวส. ทุกสาขา 2. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน ณ กรมการขนส่งทางบก (สังกัดราชการบริหารส่วนกลาง) 3 อัตรา ค่าตอบแทน 11,280 บาท วุฒิ ปวช.ประเภทวิชาพาณิชยกรรม หรือบริหารธุรกิจ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต 11-22 ส.ค.65 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีขั้นตอน ที่เว็บไซต์ https://dlt.thaijobjob.com คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่ง และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

เริ่มวันนี้! ขนส่งขยายเวลารับบริการต่อใบขับขี่ถึง 6 โมงเย็น

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า จากสถานการณ์โควิด -19 กรมมีความจำเป็นต้องจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการในแต่ละช่วงเวลาตามมาตรการเว้นระยะห่าง โดยใช้ระบบจองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ทำให้รองรับจำนวนผู้ใช้บริการได้เพียงกึ่งหนึ่งของขีดความสามารถในการให้บริการของสำนักงานขนส่ง ทำให้ปัจจุบันมีการจองคิวล่วงหน้าเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้มีการผ่อนคลายมาตรการบังคับใช้อำนาจตาม พ.ร.ก. บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เริ่มเปิดประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 รวมถึงประกาศให้โควิด-19 รองรับเป็นโรคประจำถิ่น และผ่อนคลายมาตรการด้านสาธารณสุข กรมจึงปรับการให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 และสำนักงานขนส่งจังหวัดและสาขา ในจังหวัดปริมณฑล และจังหวัดท่องเที่ยว เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการของประชาชนได้มากขึ้น โดยขยายระยะเวลาการให้บริการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ ในวันธรรมดา (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) นอกเวลาราชการ ซึ่งจะให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 – 18.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 – 30 กันยายน 2565 ยังได้เตรียมเปิดให้บริการต่อใบอนุญาตขับรถในวันเสาร์ ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ตลอดเดือนสิงหาคม 2565 – […]

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี บัดนี้-12ก.ค.65

  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการขนส่งทางบก รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล – จนท.ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี – เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา วุฒิ ปวส. – เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 3 อัตรา วุฒิ ปวช. สมัครด้วยตนเอง บัดนี้-12ก.ค.65 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2271-8888 ต่อ 1250 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครเจ้าหน้าที่ ปวช./ป.ตรี บัดนี้-15 มิ.ย.65

  กรมการขนส่งทางบก สมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ปวช./ป.ตรี ทุกสาขา 1. นักวิชาการขนส่ง 1 อัตรา เงินเดือน 15,750 บาท วุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 2. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 2 อัตรา เงินเดือน 10,500 บาท วุฒิการศึกษาในระดับปวช. ทุกสาขาวิชา สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักวิศวกรรมยานยนต์ อาคาร 6 ชั้น 3 กรมการขนส่งทางบก ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร สมัครตั้งแต่ วันที่ 30 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2565 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิ ปวส./ป.ตรี บัดนี้-20พ.ค.65

  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตามโครงการดำเนินงาน ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อยกระดับความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จัดจ้างลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคลส่วนกลาง) นักวิชาการขนส่ง 1 ตำแหน่ง ค่าตอบแทน 15,750.-บาท /คน/เดือน ปฏิบัติงานด้านวิชาการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ วุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ หรือสาขาใดสาหนึ่งทางสังคมศาสตร์ใน สาขาวิชาที่กรมการขนส่งทางบกเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ เจ้าพนักงานขนส่ง 1 ตำแหน่ง ค่าตอบแทน 12,080.- บาท/คน/เดือน ปฏิบัติงานด้านวิชาการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ วุฒิ ปวส.หรือเทียบเท่าหรือสูงกว่าในสาขาวิชา ที่กรมการขนส่งทางบกเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 3 ชั้น 1 กรมการขนส่งทางบก ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด หรือติดต่อสอบถามได้ทาง หมายเลขโทรศัพท์ 0 2271 […]

ขนส่งแจงข่าวเรียกคืน-สอบใหม่ ใบขับขี่ตลอดชีพ ไม่ใช่เรื่องจริง

กรมการขนส่งทางบก แจง ข่าวเรียกคืน-สอบใหม่ ใบขับขี่ตลอดชีพไม่จริง ย้ำคัดกรอบกลุ่มร่างกายเสื่อมสมรรถภาพ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพจเฟซบุ๊ก Anti-Fake News Center Thailand ออกมาชี้แจงว่าตามที่ได้มีข่าวปรากฏในสื่อออนไลน์ต่างๆ ถึงประเด็นเรื่องผู้ถือใบขับขี่ตลอดชีพ ถูกกรมขนส่งยึดใบขับขี่และเรียกสอบใหม่ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ จากกรณีที่มีการแชร์ข้อความบนสื่อออนไลน์ว่ายึดคืนใบอนุญาตขับขี่ตลอดชีพที่ออกให้แล้ว การให้เข้ามาทดสอบสมรรถภาพของร่างกายใหม่ หรือทดสอบขับใหม่ ทางกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ได้ตรวจสอบและชี้แจงว่า ไม่เป็นความจริง ไม่มีการยึดคืนใบอนุญาตขับขี่ตลอดชีพ และไม่มีการเรียกผู้มีใบอนุญาตขับขี่รถตลอดชีพทั้งหมดมาทดสอบสมรรถภาพของร่างกายใหม่ หรือทดสอบขับรถใหม่ตามข้อมูลที่มีการแชร์กันในขณะนี้ แต่จะมีการศึกษาพิจารณาดำเนินการคัดกรองในผู้ที่ร่างกายเสื่อมสมรรถภาพหรือมีสภาวะโรคที่แพทย์วินิจฉัยแล้วเห็นว่ามีผลต่อประสิทธิภาพการขับขี่อย่างปลอดภัย เช่น โรคทางสมอง โรคปัญหาการมองเห็นที่รักษาไม่หาย เป็นต้น เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกัน โดยการศึกษาดังกล่าวต้องหารือร่วมกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และแพทยสภา และต้องพิจารณาข้อกฎหมายประกอบอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้กระทบสิทธิผู้ถือใบอนุญาตขับขี่รถตลอดชีพ (ข้อมูล ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2563) ซึ่งการดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถยังคงเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามปกติ ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมการขนส่งทางบก สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.dlt.go.th หรือโทร. 02 […]

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครเจ้าหน้าที่วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-20เม.ย.65

  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตามโครงการดำเนินงาน ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อยกระดับความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จัดจ้างลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคลส่วนกลาง) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,380 บาท/คน/เดือน วุฒิ ป.โท/ป.ตรี(ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี) ในสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ค่าตอบแทน 15,750.- บาท/คน/เดือน วุฒิ ป.ตรี หรือสูงกว่าในสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือสาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือในสาขาวิชาที่ กรมการขนส่งทางบกเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา ค่าตอบแทน 12,080.- บาท/คน/เดือน ได้รับวุฒิ ปวส.หรือเทียบเท่าหรือสูงกว่าใน สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือสาขาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่เกี่ยวข้อง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอิเล็กทรอนิกส์ หรือในสาขาวิชาที่กรมการขนส่งทางบกเห็นว่า เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล […]

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครพนักงาน ปวส./ป.ตรี บัดนี้-31มี.ค.65

  กรมการขนส่งทางบก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน นักจัดการกองทุน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชา รัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรี ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขา วิชาบริหารธุรกิจ (การบัญชี หรือการเงิน หรือการเงินการธนาคาร) เจ้าพนักงานกองทุน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 13,800 บาท วุฒิ ปวส.ทุกสาขา สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีขั้นตอน ที่เว็บไซต์ https://dlt.thaijobjob.com คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง […]

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครจนท.บันทึกข้อมูล วุฒิ ปวช. บัดนี้-15ก.พ.65

  กรมการขนส่งทางบก รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 9-15 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการจ้างเหมาบริการรายบุคคลตามโครงการการบริหารจัดการ ข้อมูลความปลอดภัยของรถแท็กซี่โดยศูนย์ควบคุมกลางแท็กซีของกรมการขนส่งทางบก (ผู้ช่วยควบคุมศูนย์แท็กซี่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  1 อัตรา วุฒิ ปวช. อัตราเงินเดือน 10,500 บาท ผู้ประสงค์จะสมัครและมีคุณสมบัติตามที่กำหนด ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่งานการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถยนต์รับจ้างและรถบริการ ส่วนการขนส่งผู้โดยสารไม่ประจำทาง สำนักการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก อาคาร 3 ชั้น 3 โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร แต่อย่างใด หรือติดต่อสอบถามได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02 271 8524 ในวันและเวลาราชการ โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 17