กรมการขนส่งทางบก รับสมัครสอบบรรจุข้ารับราชการ 25 อัตรา 14ธ.ค.64- 5ม.ค.65

Advertisement   กรมการขนส่งทางบก รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 25 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2564 -5 มกราคม 2565 กรมการขนส่งทางบก รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 1. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  8 อัตรา อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000 – 16,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก 10 อัตรา อัตราเงินเดือนระหว่าง 11,500 – 12,650 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา การบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก 7 อัตรา […]

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา 22 พ.ย.-3ธ.ย.64

  กรมการขนส่งทางบก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564 กรมการขนส่งทางบก รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าบริการสถานีขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ในตำแหน่งนายช่างโยธา และเจ้าพนักงานขนส่ง 1. ตำแหน่งนายช่างโยธา 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ สำนักการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,785 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขา วิชาใดวิชาหนึ่ง ดังนี้ 1. สาขาวิชาโยธา 2. สาขาวิชาสำรวจ 3. สาขาวิชาการก่อสร้าง 2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่ง 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ สำนักการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก อัตราค่าจ้าง อัตราค่าจ้างรายเดือน 9,400 […]

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครเจ้าหน้าที่ 3 อัตรา บัดนี้-16 พ.ย.64

  กรมการขนส่งทางบก รับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคล 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-16 พฤศจิกายน 2564 สำนักวิศวกรรมยานยนต์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการยกระดับมาตรฐานยานยนต์ เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (ผู้ช่วยวิศวกร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 2 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล วุฒิการศึกษาในระดับ ปวช. หรือเทียบได้ในระดับ เดียวกันในทุกสาขาวิชา ค่าตอบแทน 10,500 บาท/เดือน 2. นายช่างตรวจสภาพรถ 1 อัตรา ตำแหน่งนายช่างตรวจสภาพรถ วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาช่างยนต์ เทคนิคยานยนต์ เครื่องกล ไฟฟ้า ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ค่าตอบแทน 12,080 บาท/เดือน ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักวิศวกรรมยานยนต์ อาคาร 6 ชั้น 3 กรมการขนส่งทางบก ถนนพหลโยธิน […]

กรมการขนส่งทางบก พนักงานรับสายโทรศัพท์ 6 อัตรา บัดนี้-5พ.ย.64

  กรมการขนส่งทางบก รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและคัดเลือก รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการจ้างเหมาบริการรายบุคคล โครงการการดำเนินงานศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ (โทร.1584) ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตำแหน่ง พนักงานรับสายโทรศัพท์ 6 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่า ปวช. หรือเทียบเท่า ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่ วันที่ 25 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ณ กรมการขนส่งทางบก กองตรวจการขนส่งทางบก ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะและรับเรื่องร้องเรียน (อาคาร 3 ชั้น4 ) โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด หรือติดต่อสอบถามได้ทาง หมายเลขโทรศัพท์ 02 271 – 8888 […]

แท็กซี่-วินจยย. อายุเกิน65ปี ใน29จว. รีบลงทะเบียนจองคิวรับเงินเยียวยา

โฆษกรัฐบาล ชวนโชเฟอร์ แท็กซี่-วินจยย. อายุเกิน 65 ปี ในพื้นที่ 29 จังหวัด ลงทะเบียนจองคิวรับเงินเยียวยา ลดแออัด ก่อนยืนยันตัวตนที่ขนส่ง 25 พ.ย.นี้ วันที่ 24 ต.ค.2564 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงความคืบหน้าการช่วยเหลือกลุ่มอาชีพผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะ ที่มีอายุเกิน 65 ปี ที่ไม่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33, 39 และมาตรา 40 ที่ขับรถอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด โดยผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะ ใน 13 จังหวัด จะได้รับเงินช่วยเหลือ 10,000 บาทต่อคน ส่วน 16 จังหวัด จะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทต่อคน ว่า ขณะนี้กรมการขนส่งทางบกเปิดให้ผู้ขับรถแท็กซี่และวินจักรยานยนต์ที่เข้าเงื่อนไข มีรายชื่อในฐานข้อมูลของกรมการขนส่งทางบก แบ่งเป็นผู้ขับรถยนต์รับจ้าง (แท็กซี่) ประมาณ12,000 คน และผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ (วินมอเตอร์ไซค์) ประมาณ […]

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 13-30 ก.ย.64

  กรมการขนส่งทางบก รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 13-30 กันยายน 2564 ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตามโครงการดำเนินงาน ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อยกระดับความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จัดจ้างลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคลส่วนกลาง) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS อาคาร 3 ชั้น 1 กรมการขนส่งทางบก ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด หรือติดต่อสอบถาม ได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0 2271 8888 ต่อ 3107 ในวันและเวลาราชการ โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2564 – 30 กันยายน 2564 และต้องปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา […]

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครเจ้าหน้าที่ขนส่ง 2 อัตรา 25-31 ส.ค.64

  กรมการขนส่งทางบก รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25-31 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและคัดเลือก รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการจ้างเหมาบริการรายบุคคลโครงการตรวจจับความเร็วรถ โดยสารสาธารณะและรถบรรทุกด้วยกล้องเลเซอร์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม 2 อัตรา) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขนส่ง 2 อัตรา วุฒิ ปวช. กำหนดวันรับสมัคร รับสมัครตั้งแต่วันที่ 25-31 สิงหาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ผู้ประสงค์สมัครและมีคุณสมบัติตามที่กำหนดให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ กรมการขนส่งทางบก อาคาร 3 ชั้น 4 ฝ่ายตรวจการ กองตรวจการขนส่งทางบก โดยผู้สมัครไม่ต้องเสีย ค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด หรือติดต่อสอบถามได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02 271 ต่อ 8879 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมการขนส่งทางบกปรับใหม่!! รับชำระภาษีรถประจำปีออนไลน์ ทุกอายุการใช้งาน

กรมการขนส่งทางบก ยกระดับบริการชำระภาษีรถประจำปีออนไลน์ รถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ และรถจักรยานยนต์ ชำระภาษีรถออนไลน์ได้ทุกคันทุกอายุการใช้งาน ที่เว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th และ แอพพลิเคชั่น DLT Vehicle Tax สะดวก รวดเร็ว รอรับเครื่องหมายการเสียภาษีและใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์ นางพรรณี พุ่มพันธ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกมุ่งมั่นพัฒนาบริการชำระภาษีรถประจำปี ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 เพื่ออำนวยความสะดวกให้เจ้าของรถสามารถชำระภาษีรถประจำปีได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว มีหลากหลายช่องทางในการให้บริการ โดยหนึ่งในช่องทางที่เป็นที่นิยมของเจ้าของรถในปัจจุบัน คือ การชำระภาษีรถประจำปีออนไลน์ ซึ่งเดิมระบบออนไลน์จะรองรับเฉพาะรถที่ไม่ต้องผ่านการตรวจสภาพเท่านั้น ส่งผลให้ที่ผ่านมาเจ้าของรถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ ที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี หรือรถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี ต้องเลือกใช้บริการผ่านช่องทางอื่นแทน ทั้งนี้ ปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกได้พัฒนาช่องทางชำระภาษีรถประจำปีออนไลน์ให้รองรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ได้ทุกอายุการใช้งานแล้ว เป็นการยกระดับการให้บริการประชาชนได้ครอบคลุมยิ่งขึ้น โดยเจ้าของรถสามารถชำระภาษีรถออนไลน์ ได้ที่ เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก https://eservice.dlt.go.th หรือผ่านแอพพลิเคชั่น DLT Vehicle Tax กรณีเป็นรถที่ค้างชำระภาษีเกินกว่า […]

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครสอบบรรจุ วุฒิ ปวส. บัดนี้-15ก.ค.64

  กรมการขนส่งทางบก รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงาน วุฒิ ปวส. บัญชีผู้สอบแข่งขันได้จะใช้บรรจุและแต่งตั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://dlt.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงาน

ทัวร์ลง! หนุ่มแต่งกระบะโวยถูกขนส่งเรียก ประกาศล่าตัวคนแจ้ง ใครรู้เอาไป5พัน

ได้เหรอ หนุ่มแต่งกระบะโวย ถูกคนแชะภาพไปร้องเรียนขนส่งจนถูกเรียก ประกาศล่าตัวคนแจ้งเบาะแส ลั่นพร้อมจ่ายให้ 5,000 แต่กลับเจอทัวร์ลงหนัก ซัดเก็บเงินไว้จ่ายค่าปรับดีกว่า   กลายเป็นกรณีที่เรียกเสียงวิจารณ์สนั่นบนโลกออนไลน์ หลังจากที่วันนี้ (30 พฤษภาคม 2564) เพจ โหลกแดง Back To School ได้เปิดเผยกรณีของชายคนหนึ่งที่ออกมาโพสต์เดือด ประกาศล่าตัวคนที่ถ่ายรูปรถกระบะของตนซึ่งมีการปรับแต่ง นำไปแจ้งต่อทางขนส่งจังหวัดสงขลา จนถูกออกเอกสารเรียกตัวไปให้ถ้อยคำชี้แจงข้อเท็จจริง และนำรถเข้าตรวจเช็กสภาพ โดยโพสต์ดังกล่าวระบุว่า “ฝากถึงคนที่ถ่าย ผมไปจอดหนักหัวพ่องคุณหรอครับ หรือคุณอิจฉาที่ไม่มีรถขับไปมหาลัย จอดไม่ได้ขวางใครเลย พ่อแม่ไม่สั่งสอนหรอ ทำไรไม่เจริญหรอกคนแบบคุณอะ” พร้อมทิ้งท้ายว่า หากใครหากล้องวงจรปิดที่บันทึกภาพคนถ่ายมาให้ตนได้ พร้อมจ่ายให้เลย 5,000 บาท   จากเอกสารจากทางขนส่งที่มีการแนบไว้ ระบุว่า ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลาได้รับการร้องเรียนจากประชาชน ว่าพบรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่กิน 7 คน ซึ่งมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลลงสาระสำคัญของรถ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของรถ โดยไม่ได้รับอนุญาต (ดัดแปลงขนาดของล้อล้นเกินตัวรถ) ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของผู้อื่นได้ จึงขอให้ทางเจ้าของรถเข้าไปให้ถ้อยคำและชี้แจงข้อเท็จจริงต่อนายทะเบียน พร้อมนำรถเข้าตรวจสภาพภายในกำหนด 7 วัน ซึ่งหากไม่ดำเนินการในกำหนดจะมีความผิด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 […]

1 2 16