หนุ่มปรึกษาเรื่องหนี้ กยศ. พ้อเหมือนโดนหลอก ขอแนวทาง ก่อนโดนทัวร์ลง !

Advertisement หนุ่มปรึกษาเรื่องหนี้ กยศ. ยากจนจนต้องยอมเซ็น พ้อเหมือนโดนหลอกให้เรียน ถามเงินเดือนไม่ถึง 2 หมื่น อายัดบัญชีได้ไหม เจอโซเชียลถล่มเละ ซัดเป็นหนี้ก็ต้องใช้ ไม่ใช่หาแนวทางเบี้ยว งานนี้ถึงกับแก้ไขข้อความในกระทู้ วันที่ 30 กันยายน 2564 คุณ สมาชิกหมายเลข 5311943 สมาชิกเว็บไซต์พันทิป ได้ตั้งกระทู้ชื่อ “เงินเดือนไม่ถึง 20,000 บาท กยศ อายัดได้หรือไม่” โดยเจ้าของกระทู้ระบุว่า เคยได้ยินว่า พ.ร.บ.คุ้มครองลูกหนี้ เจ้าหนี้จะอายัดเงินเดือนในส่วนที่เกิน 20,000 บาท ได้ แต่หากเงินเดือนไม่ถึง 20,000 บาท จะไม่สามารถอายัดได้ แต่ของ กยศ. จะใช้ พ.ร.บ. คนละฉบับที่ถึงแม้เงินเดือนจะไม่ถึง 20,000 บาท ก็สามารถอายัดเงินเดือนได้ จึงอยากสอบถามว่า 1. ถ้าเงินเดือน 15,000 จะโดนหัก เท่าไหร่ 2. กรณีมีบ้านและรถที่ผ่อนอยู่ กรมบังคับคดี […]

วิธีแจ้งปรับโครงสร้างหนี้หลัง กยศ. เปิดให้ผ่อนสูงสุด 30 ปี ขั้นต่ำเดือนละ 10 บาท

กยศ. ปรับโครงสร้างหนี้ออนไลน์สู้ภัยโควิด ให้ผู้กู้ยืมแจ้งขอปรับโครงสร้างหนี้แบบภาคสมัครใจ ผ่อนสูงสุด 30ปี หักเงินเดือนขั้นต่ำ 10 บาท วันที่ 9 ส.ค.64 กยศ.แจ้งข่าวปรับโครงสร้างหนี้สู้ภัยโควิด-19 สำหรับผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างผ่อนชำระหนี้ที่ยังไม่ถูกฟ้องคดี กรณีไม่สามารถผ่อนชำระเงินคืนตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ยืมเดิมได้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้ สามารถผ่อนได้สูงสุด 30 ปี แต่ในการชำระเงินงวดสุดท้ายผู้กู้ยืมต้องมีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ กองทุนจะให้ผู้กู้ยืมมาตกลงขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการผ่อนชำระเงินคืน โดยทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ เงื่อนไขการผ่อนชำระเป็นรายเดือนในอัตราเท่ากันทุกเดือน กองทุนจะคำนวณยอดหนี้คงเหลือใหม่ โดยนำเงินที่ผู้กู้ยืมชำระหนี้เงินกู้ยืมคืนมาแล้วทั้งหมดมาปรับเปลี่ยนลำดับการตัดชำระใหม่ โดยตัดชำระดอกเบี้ยและเงินต้นตามงวดครบกำหนดชำระหนี้ จนครบจำนวนเงินที่ผู้กู้ยืมเงินชำระมาเท่านั้น สำหรับเบี้ยปรับในอดีตที่ตัดชำระไปแล้ว ถือว่าผู้กู้ยืมได้ชำระครบถ้วนแล้ว จากนั้นกองทุนจะนำเงินต้นคงเหลือและดอกเบี้ยคงเหลือใช้เป็นยอดหนี้ในการปรับโครงสร้างหนี้ ส่วนเบี้ยปรับคงค้างที่สะสมอยู่ในระบบจนถึงปัจจุบัน กองทุนจะให้ส่วนลดเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 80 และให้ชำระเบี้ยปรับคงเหลือร้อยละ 20 ในงวดสุดท้าย แนวทางในการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของผู้กู้ยืมที่ถูกหักเงินเดือนผ่านองค์กรนายจ้าง ผู้กู้ยืมสามารถขอปรับลดจำนวนเงินที่นายจ้างหักและนำส่งกองทุนเพื่อชำระเงินงวดที่จะครบกำหนด วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 และ/หรือผู้กู้ยืมที่ครบกำหนดชำระเป็นรายเดือน จากเดิมต้องไม่น้อยกว่า 100 บาทต่อเดือน เป็นคงเหลือต้องไม่น้อยกว่า 10 บาทต่อเดือน เป็นการชั่วคราว มีผลตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564 – มิถุนายน […]

ขั้นตอนลงทะเบียนปรับโครงสร้างหนี้ “กยศ.” ลดเงินงวด-ผ่อนนาน 30 ปี

เปิดขั้นตอนลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอปรับโครงสร้างหนี้ “กยศ.” ผ่อนนานสุด 30 ปี วันที่ 2 สิงหาคม 2564 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดให้ผู้กู้ยืมได้แจ้งความประสงค์ขอปรับโครงสร้างหนี้แบบภาคสมัครใจ โดยเปลี่ยนเงื่อนไขเพื่อให้งวดชำระต่อเดือนลดลง และยืดระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุด 30 ปี แต่งวดสุดท้ายผู้กู้ยืมต้องอายุไม่เกิน 65 ปี “ประชาชาติธุรกิจ” สรุปขั้นตอนการแจ้งความประสงค์เพื่อขอปรับโครงสร้างหนี้ พร้อมขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลหลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 1. เข้าสู่เว็บไซต์ www.wsa.dsl.studentloan.or.th 2. ลงชื่อเข้าใช้งาน กรอกเลขประจำตัวประชาชน และรหัสผ่าน 3. เลือกเมนูขอปรับโครงสร้างหนี้ “ยื่นคำขอปรับโครงสร้างหนี้” 4. เข้าสู่หน้ายืนยันข้อมูล ระบบจะให้ตรวจสอบข้อมูลที่ปรากฏ พร้อมให้ระบุ “เบอร์โทรศัพท์มือถือ (เบอร์ปัจจุบันที่ติดต่อได้)” ทำเครื่องหมายถูกหน้าช่อง “ข้าพเจ้ายืนยันข้อมูลฯ” จากนั้นกดปุ่ม “ยืนยัน” 5. หากสำเร็จระบบจะแสดงข้อความว่า “ระบบได้ส่งคำขอปรับโครงสร้างหนี้แล้ว” ตรวจสอบคำขอปรับโครงสร้างหนี้ กยศ. 1. กลับมาที่หน้าหลัก 2. กดเลือก “ตรวจสอบรายละเอียดคำขอ” 3. ระบบจะแสดงหน้ารายละเอียดข้อมูลคำขอ […]

กยศ.ปรับโครงสร้างหนี้ ยืดชำระสูงสุด 30 ปี หักเงินลูกหนี้ ลดเหลือ 10 บาทต่อเดือน

กยศ.ปรับโครงสร้างหนี้ ยืดชำระสูงสุด 30 ปี หักเงินลูกหนี้ ลดเหลือ 10 บาทต่อเดือน เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการกองทุนฯ ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการปรับโครงสร้างหนี้ ปรับเปลี่ยนลำดับตัดชำระหนี้และเปลี่ยนเงื่อนไขการผ่อนชำระสำหรับผู้กู้ยืมกลุ่มก่อนฟ้องคดีเพื่อช่วยเหลือผู้กู้ยืมที่ค้างชำระและลดปัญหาหนี้ค้างชำระของกองทุนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด้านการปรับโครงสร้างหนี้ สำหรับผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างผ่อนชำระหนี้ที่ยังไม่ถูกฟ้องคดี หากไม่สามารถผ่อนชำระเงินคืนตามสัญญา กองทุนจะให้ผู้กู้ยืมทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้โดยขยายระยะเวลาผ่อน และเปลี่ยนเงื่อนไขเพื่อให้มีระยะเวลาในการผ่อนชำระมากขึ้น สามารถผ่อนได้สูงสุด 30 ปี แต่ในการชำระเงินงวดสุดท้าย ผู้กู้ยืมต้องมีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ และมีส่วนลดเบี้ยปรับโดยให้ชำระในงวดสุดท้าย ทั้งนี้ ผู้กู้ยืมสามารถแจ้งความประสงค์ขอปรับโครงสร้างหนี้ได้ที่แอพพลิเคชั่น กยศ.Connect หรือทางเว็บไซต์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป นายชัยณรงค์กล่าวว่า ด้านการปรับเปลี่ยนลำดับตัดชำระหนี้ สำหรับผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างผ่อนชำระเงินคืนกองทุนที่ยังไม่ถูกฟ้องคดี จากเดิมที่ใช้วิธีการตัดเบี้ยปรับ ดอกเบี้ย และเงินต้น กองทุนจะปรับเปลี่ยนลำดับการตัดชำระหนี้ใหม่ โดยจะนำเงินที่ได้รับชำระไปตัดเงินต้น ดอกเบี้ย และเบี้ยปรับ และด้านการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการผ่อนชำระเงินคืน […]

เปิดมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ กยศ.บรรเทาความเดือดร้อน ช่วงโควิด-19 ระบาด

เปิดรายละเอียดมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้กยศ.บรรเทาความเดือดร้อนช่วงโควิด-19ระบาด วันนี้ ( 22 มิ.ย. 64 )นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยถึงแนวทางการช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาที่มีความจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อการศึกษา โดยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้เตรียมเงินไว้ 3.8 หมื่นล้านบาทรองรับผู้กู้ในปีการศึกษา 2564 จำนวน 6.24 แสนคน ขณะที่สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้ผู้กู้มีความยากลำบากในการหาผู้ค้ำประกัน กยศ. จึงได้ยกเลิกกำหนดที่ให้มีผู้ค้ำประกันการชำระเงินคืนกองทุน ในสัญญากู้ยืมเงินใหม่ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 โดยได้ปล่อยกู้ไปแล้วกว่า 3 พันล้านบาทและอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติอีกส่วนหนึ่ง รัฐบาลโดย กยศ. ยืนยันมีวงเงินเหลือพร้อมให้การสนับสนุนสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไข สำหรับมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ กยศ. ขณะนี้มีลูกหนี้ 3.6 ล้านคนและผู้ค้ำประกัน 2.8 ล้านคน โดย กยศ. ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ครอบคลุมทุกกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ยังไม่ถูกดำเนินคดี คือ 1.ลดดอกเบี้ยเหลือ 0.01% ต่อปี สำหรับผู้กู้ที่ไม่เคยผิดนัด 2.ลดเบี้ยปรับ 100% สำหรับผู้กู้ที่ชำระหนี้ปิดบัญชี 3.ลดเบี้ยปรับ 80% สำหรับผู้กู้ที่ชำระหนี้ค้างทั้งหมด 4.ลดเงินต้น […]

กยศ. รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 15 อัตรา วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-28 พ.ค.64

  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวกองทุนฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารหนี้ 2 จำนวน 15 อัตรา ตำแหน่งที่รับสมัคร ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารหนี้ 2 จํานวน 15 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา การรับสมัคร สมัครทาง E-mail  Download ใบสมัคร  ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐาน (ไฟล์ PDF) ทาง E-mail: [email protected] ภายในเวลา 24.00 น. ของวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 7