(สมัครออนไลน์)กฟผ.อินเตอร์เนชั่นแนล รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-20ก.พ.61

Advertisement     บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประกาศรับสมัครงานในตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ ๑. ตำแหน่งผู้จัดการส่วนจัดการธุรกิจในเครือ จำนวน 1 อัตรา – ป.โท ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า + TOEIC 650 สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศได้ ๒. ตำแหน่งผู้จัดการส่วนบริหารโครงการ ฝ่ายบริหารโครงการ จำนวน 1 อัตรา – ป.ตรีขึ้นไปด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง + TOEIC 650 สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศได้ ๓. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน ส่วนการเงินและภาษี ฝ่ายบัญชีและการเงิน จำนวน 1 อัตรา – ป.ตรีขึ้นไป สาขาวิชาบัญชี/การเงิน (ป.ตรีต้องมีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร ป.โทต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร) + TOEIC 650 สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศได้ ๔. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี ส่วนบัญชี […]