124อัตรา!!การไฟฟ้านครหลวง รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ม.3/ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท สมัครออนไลน์14-23ส.ค.61

    การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน คุณวุฒิ ม.3/ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท 124 อัตรา เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ www.mea.or.th หัวข้อ "ประกาศรับสมัครงาน" ภายในวันที่ 14-23 ส.ค.61 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 0-2256-3192 เวลา 8.00-15.00 น. ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ (คลิกที่นี่เพื่ออ่านเอกสารประกาศฉบับเต็ม)             

มาแล้ว!!กฟน.รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน123อัตรา ม.3/ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท23พ.ค.-1มิ.ย.60

  การไฟฟ้านครหลวง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ม.3/ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท 123 อัตรา เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ www.mea.or.th หัวข้อ "ประกาศรับสมัครงาน" ภายในวันที่ 23 พ.ค.-1 มิ.ย.60 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.1130 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านเอกสารประกาศฉบับเต็ม 32 หน้า    

กฟน.เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกวุฒิ ปวช./ปวส.อบรม”ช่างไฟฟ้ามืออาชีพฯระดับ1″ ฟรี!! บัดนี้-2มิ.ย.60

  การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกวุฒิการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส. ด้านอิเล็กทรอนิกส์ / ไฟฟ้า หรือมีประสบการณ์ด้านไฟฟ้า เข้าอบรม ทดสอบ และสัมภาษณ์เพื่อประเมินขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 รุ่นที่ 2/2560 ฟรี !! ในกิจกรรมช่างไฟฟ้ามืออาชีพของ กฟน. ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน ประจำปี 2560  โดย กฟน. จะเปิดรับสมัครสำหรับผู้ที่อายุระหว่าง 18–55 ปี จำนวน 20 คน ต้องมีวุฒิการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส. ด้านอิเล็กทรอนิกส์ / ไฟฟ้า หรือมีประสบการณ์ด้านการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าอย่างน้อย 3 ปี (มีหนังสือรับรองการทำงาน) โดยจะเปิดการอบรมในระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2560 ณ อาคารสำนักงานใหญ่เพลินจิต การไฟฟ้านครหลวง และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร (วัดธาตุทอง) ผู้ที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.mea.or.th หรือคลิกที่ http://www.mea.or.th/content/detail/87/2788 พร้อมกรอกใบสมัครส่งอีเมล์มาที่ [email protected], [email protected] ทางโทรสาร 0-2256-3532 หรือส่งด้วยตนเองที่ งานกิจกรรมเพื่อสังคม ฝ่ายกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม ชั้น 8 อาคารสำนักงานใหญ่การไฟฟ้านครหลวง(เพลินจิต) เลขที่ 30 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2254-9550 ต่อ 4593 หรือ 0-2256-3593 ในเวลา 08.00-15.00 น. ทั้งนี้ กฟน. จะประกาศรายชื่อในวันที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลาประมาณ 17.00 น. ทางเว็บไซต์ กฟน. ( www.mea.or.th ) และทาง Facebook "การไฟฟ้านครหลวง (MEA)" ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมและทดสอบ ต้องมารายงานตัวและส่งเอกสารหลักฐาน ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2560 เวลา 8.00-12.00 น. ณ ห้องรับรอง 1 บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักงานใหญ่ การไฟฟ้านครหลวง(เพลินจิต)  

เตรียมตัวให้พร้อม!! กฟน.จะเปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.3/ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท ต้นเดือน พ.ค.นี้!!

  กฟน. เตรียมเปิดรับสมัครพนักงาน ประจำปี 2560 การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เตรียมเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบบรรจุเป็นพนักงานของ กฟน. ประจำปี 2560 จำนวนรวมกว่า 100 อัตรา ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 ครอบคลุมคุณวุฒิปริญญาโท ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมัธยมศึกษาตอนต้น โดยผู้สมัครในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท จะต้องมีผลสอบ TOEIC แบบส่วนบุคคล (personal) (ไม่สามารถใช้ผลทดสอบภาษาอังกฤษประเภทอื่นได้) โดยจะต้องมีระดับคะแนน ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป และมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ TOEIC จนถึงวันที่ กฟน. นัดมาตรวจเอกสารการสอบ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดของตำแหน่งและกำหนดการรับสมัครอย่างเป็นทางการได้ที่เว็บไซต์ www.mea.or.th หัวข้อ ประกาศรับสมัครงาน และสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ของ กฟน. ได้แก่ Facebook Fanpage: การไฟฟ้านครหลวง (MEA), […]