สพฐ.ชี้ครูสั่ง นร.เคารพธงชาติเรียนออนไลน์ อยู่ที่มุมมองไม่มีถูกผิด

Advertisement สพฐ. ชี้ปมแชตครูอุบลฯ สั่ง นร.เคารพธงชาติเรียนออนไลน์ อยู่ที่มุมมองหลากหลายมิติ อาจเป็นวิธีหนึ่งสร้างระเบียบวินัยความรับผิดชอบ ยันไม่ได้สั่งการให้มีแนวปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งในการจัดการเรียน อยู่ที่ความเหมาะสมของครูและโรงเรียน เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวถึงกรณีโลกออนไลน์แชร์ข้อความแชตครูในจังหวัดอุบลราชธานี สั่งให้นักเรียนถ่ายรูปขณะยืนเคารพธงชาติหน้าโทรทัศน์ในระหว่างการเรียนออนไลน์ ว่า เรื่องนี้มีมุมมองได้หลากหลายมิติ เพราะคำสั่งของครูอาจเป็นการสร้างข้อตกลงในห้องเรียนระหว่างครูและนักเรียนในการเรียนออนไลน์ เ พื่อสร้างระเบียบวินัย หรือวีธีการหนึ่งที่จะทำให้เด็กรู้จักความรับผิดชอบในการเข้าเรียนในห้องเรียนออนไลน์ตามเวลาที่ครูกำหนด ซึ่งประเด็นนี้อาจเป็นตัวชี้วัดหนึ่งระหว่างครูและนักเรียนในห้องเรียนก็ได้ แต่ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไม่ได้มีข้อสั่งการให้มีแนวปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ แต่ให้อยู่ตามความเหมาะสมของครูและโรงเรียน ซึ่งก็อาจเป็นการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาให้เด็กมาสนใจเรียนออนไลน์ เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้เรื่องดังกล่าวไม่มีข้อถูกหรือผิด แต่อยากมองให้อย่างหลากหลาย เพราะเป็นข้อตกลงในห้องเรียนร่วมกับผู้เรียนทุกคน แต่หากเป็นข้อสั่งการภายหลังที่ไม่ได้อยู่ในข้อตกลงร่วมกันในห้องเรียนก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมได้.   ข่าวจาก : dailynews

บอร์ด กพฐ.ยกเลิกหลักสูตร English Program ชี้เด็กอ่านข้อสอบเรียนต่อไม่เข้าใจ

บอร์ด กพฐ.ยกเลิกหลักสูตร EP-MEP ให้ปรับเป็น IEP เน้นวิชาภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น แต่วิชาอื่นสอนเป็นภาษาไทย หลังพบเด็กเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ อ่านข้อสอบเข้าศึกษาต่อที่เป็นภาษาไทยไม่เข้าใจ รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธุ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยผลการประชุม กพฐ. วันที่ 8 มี.ค. ว่า ที่ประชุมมีมติให้ปรับการจัดการเรียนการสอนในโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค หรือ Education Hub ใหม่เป็น 3 หลักหลักสูตร คือ 1.หลักสูตรภาษาอังกฤษนานาชาติ International  Program (IP) โดยใช้หลักสูตรที่มาจากต่างประเทศ จัดการเรียนการสอนโดยครูเจ้าของภาษาหรือครูที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด 2.หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น Intensive English Program  (IEP) โดยเน้นเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ ต้องจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมากกว่า 5 คาบต่อสัปดาห์ เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการใช้ภาษาอังกฤษต้องอยู่ในระดับ B2 สามารถสื่อสารเรียนรู้ และทำงานในสภาพแวดล้อมหรือประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักได้ สามารถเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มได้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และ 3.หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อทุกคน General English Program (GEP) เด็กต้องได้เรียนภาษาอังกฤษครบทุกทักษะ ตั้งแต่ยังเล็ก ๆ เน้นการสอนให้สื่อสารได้ […]