สำนักงาน กปร.รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส.30ต.ค.-3พ.ย.60

Advertisement   สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. นายช่างศิลป์ 1 อัตรา (คุณวุฒิ ปวส. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) 2. นายช่างภาพ 1 อัตรา (คุณวุฒิ ปวส. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) 3. พนักงานประจำสำนักงาน 1 อัตรา (คุณวุฒิ ปวส. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) เงินเดือน 11,500-12,650 บาท ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชดำริ สำนักงาน กปร.ภายในวันที่ 30 ต.ค.-3 พ.ย.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม