กทม.เปิด 7 สถานที่ ชุมนุมสาธารณะได้ ภายใต้ พ.ร.บ.การชุมนุม

Advertisement เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ลงนามในประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง จัดให้มีสถานที่เพื่อใช้สำหรับการชุมนุมสาธารณะ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ Advertisement โดยที่เป็นการสมควรกำหนดสถานที่เพื่อใช้สำหรับการชุมนุมสาธารณะให้ชัดเจน เพื่อให้การชุมนุมสาธารณะเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย ไม่กระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของชาติ ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี ตลอดจนสุขอนามัยของประชาชนหรือความสะดวกของประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะ และไม่กระทบกระเทือนสิทธิและเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 และมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 จัดให้มีสถานที่เพื่อใช้สำหรับการชุมนุมสาธารณะตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 โดยมีสถานที่เพื่อใช้สำหรับการชุมนุมสาธารณะ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการใช้สถานที่เพื่อใช้สำหรับการชุมนุมสาธารณะ ดังนี้ 1.สถานที่เพื่อใช้สำหรับการชุมนุมสาธารณะ 1.1 ลานคนเมือง เขตพระนคร 1.2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง 1.3 ที่สาธารณะใต้สะพานรัชวิภา (ใกล้ซอยวิภาวดีรังสิต 36) เขตจตุจักร 1.4 ลานจอดรถหน้าสำนักงานเขตพระโขนง เขตพระโขนง 1.5 ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา […]

กทม.จ่อปรับแนวทางสอบบรรจุขรก.ให้สอดรับตำแหน่งมากขึ้น เล็งปรับวิธีสอบ

กทม.จ่อปรับแนวทางสอบบรรจุ ขรก.สอดรับตำแหน่ง-ตรงความต้องการมากขึ้น วันนี้ (18 มิ.ย. 65) น.ส.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ไปตรวจเยี่ยมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักพัฒนาสังคม ครั้งที่ 1/2565 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เขตดุสิต โดยมี นายเฉลิมพล โชตินุชิต รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักงาน ก.ก. และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต น.ส.ทวิดา เปิดเผยภายหลังการตรวจเยี่ยมว่า วันนี้ตั้งใจมาดูวิธีการสอบ ระบบการจัดการ รวมถึงสภาพแวดล้อม ซึ่งภาพรวมเป็นไปด้วยดี แต่มีบางจุดที่อาจจะต้องมีการเพิ่มเติมในการสอบครั้งต่อไป เช่น ก้าวอี้นั่งสอบสำหรับผู้เข้าสอบที่ถนัดมือซ้าย การอำนวยความสะดวกให้ผู้พิการที่เข้าสอบในด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น รวมไปถึงการเพิ่มการอำนวยความสะดวกให้ผู้เข้าสอบเพิ่มเติม อาทิ การจัดส่งแผนผังห้องสอบให้ผู้เข้าสอบ จัดทำระบบตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบที่ง่ายขึ้น นอกจากนี้เบื้องต้นได้หารือถึงแนวทางการจัดการสอบที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่งมากขึ้น เนื่องจากสถานการณ์เปลี่ยนไป อาจต้องดูในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบรวมไปถึงข้อสอบด้วย เพราะบางตำแหน่งหรือบางสาขาวิชาที่ครูต้องใช้ทักษะการสอนที่แตกต่างอาจต้องมีการปรับวิธีการสอบที่ตรงมากขึ้นและเพื่อให้ได้ครูที่ตรงกับความต้องการมากขึ้น ซึ่งการสอบไม่จำเป็นต้องเป็นการสอบแบบเขียน หรือตัวเลือกเสมอไป ครั้งต่อไปในการสอบบางตำแหน่งอาจมีการปรับให้มีความเหมาะสมและตรงกับความต้องการมากขึ้น แต่ต้องมีความโปร่งใสในกระบวนการสอบด้วยเพราะมีหลายฝ่ายดูอยู่ และเมื่อได้ครูเข้าไปปฏิบัติหน้าที่แล้วก็มีระบบติดตามดูว่าถ้าปรับวิธีการสอบให้สามารถรับครูได้ตรงกับความต้องการแล้วเป็นอย่างไรบ้าง […]

เช็กเลย! กทม. อัพเดตปฏิทินการแสดง “ดนตรีในสวน”

เช็กเลย! กทม. อัพเดตปฏิทินการแสดง ‘ดนตรีในสวน’ หนึ่งในนโยบายของ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ให้เป็นพื้นที่แห่งดนตรีและศิลปะการแสดง 10 มิ.ย. 2565 – นายเฉลิมพล โชตินุชิต รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กทม. แจ้งงดการจัดกิจกรรมดนตรีในสวน ณ บริเวณสวนสาธารณะป้อมมหากาฬ ซึ่งเดิมกำหนดจะจัดขึ้นครั้งแรกในวันเสาร์ที่ 18 มิ.ย. ส่วนกิจกรรมดนตรีในสวนจุดอื่น ๆ ยังคงมีต่อเนื่องตามปฏิทินที่กำหนดไว้ ดำเนินการโดยกทม. และภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ดังนี้ 12 มิ.ย. 2565 – เวลา 16.00 น. ณ ศูนย์เยาวชนคลองเตย วง Immanuel String Orchestra, วงคลองเตยดีจัง และ วง Kasetsart University Wind Symphony เวลา 17.00 น. ณ ลานนก […]

“ชัชชาติ” ชี้ กทม.ใกล้ถึงเวลาถอดหน้ากาก แต่ต้องยึด ศบค.เป็นหลัก

6 มิ.ย.2565 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยหลังการประชุมร่วมกับคณะผู้บริหาร กทม.นัดแรก นับจากได้ใบรับรองจาก กกต.ที่ศาลาว่าการ กทม.(ดินแดง) โดยระบุว่า วาระการประชุมในวันนี้ เรื่องแรก คือ การหารือเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งตัวเลขมีแนวโน้มดีขึ้น สถานการณ์น่าจะผ่อนคลายได้มาก แต่เรื่องถอดหน้ากากก็ต้องยึด ศบค.เป็นหลัก พร้อมกับการมอนิเตอร์ตัวเลขอย่างเข้มงวด เรื่องถอดหน้ากาก ต้องเข้าที่ประชุม ศบค.กทม.และ สธ.อีกครั้ง แต่คิดว่าใกล้ถึงเวลาแล้ว ตัวเลขที่ดูก็ค่อนข้างลดลงเยอะ อัตราเตียงว่างก็มีมาก ตัวเลขไม่น่าห่วง นี่ถือเป็นก้าวที่จะเข้าสู่ชีวิตปกติ” วาระต่อมา คือ การพิจารณางบประมาณปี 2566 และงบประมาณปี 2565 ที่เหลืออยู่ เพื่อปรับให้เข้ากับยุทธศาสตร์และนโยบาย โดยต้องทำให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้า เพื่อส่งสภา กทม.พิจารณาต่อไป ขณะเดียวกันต้องพิจารณายุทธศาสตร์ 214 แผนด้วย โดยสำนักยุทธศาสตร์ฯ พิจารณาพบว่า สอดคล้องกับนโยบายของ กทม.ที่ดำเนินการอยู่บ้างแล้ว ส่วนใหญ่สามารถดำเนินการได้ทันที ส่วนที่มีงบฯ อยู่แล้วก็ดึงมาใช้ได้ ส่วนโครงการที่ยังไม่ได้เตรียมงบฯ ไว้ก็นำมาใส่ในปี 2566 “นโยบายวันนี้มีการทำ Zero […]

กทม.ชง ”ผู้ว่าคนใหม่” เก็บภาษีบุหรี่-โรงแรม

แหล่งข่าวจากศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร(กทม.) เปิดเผยว่า กทม.เตรียมจะเสนอแผนการจัดเก็บรายได้เพิ่มให้นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯกทม.คนใหม่พิจารณา โดยจะให้ผลักดันร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่…) พ.ศ. …ที่แก้ไขให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 25 เพื่อให้ กทม.มีอำนาจออกข้อบัญญัติจัดเก็บรายได้จากภาษีและค่าธรรมเนียม 3 ประเภท ประกอบด้วย 1. ภาษียาสูบ จัดเก็บอัตรา 10 สตางค์ต่อมวน 2.ภาษีที่พักและโรงแรมร้อยละ 3 ของค่าเช่า และ3.ภาษีน้ำมันจะจัดเก็บเพิ่มจาก 5 สตางค์ต่อลิตร เป็น 10 สตางค์ต่อลิตร โดยภาษีบุหรี่และภาษีโรงแรมกทม.ยังไม่เคยจัดเก็บมาก่อน “หากได้รับอนุมัติ คาดว่ากทม.จะมีรายได้เพิ่มประมาณ 1,900 ล้านบาท แยกเป็นภาษีบุหรี่ประมาณ 500 ล้านบาทต่อปี ภาษีที่พักและโรงแรมประมาณ 1,000 ล้านบาท และภาษีน้ำมันประมาณ 360 ล้านบาทต่อปี ซึ่งการเก็บภาษีตัวใหม่ก็สอดคล้องกับนโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของผู้ว่าฯกทม.คนใหม่ด้วย “แหล่งข่าวกล่าว ส่วนความคืบหน้าการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565 จะจัดเก็บในอัตรา 100% ภายในปลายเดือนพฤษภาคม 2565 กทม.จะส่งใบประเมินภาษีให้กับประชาชนผู้เสียภาษีมีอยู่ประมาณ 5-6 […]

ว่าที่ ส.ก.”ก้าวไกล-เพื่อไทย” แถลงข่าวจับมือ ร่วมทำงานเพื่อกรุงเทพฯ

จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน ทำงานสภากทม. ย้ำประธานสภาส.ก. ต้องคนของเพื่อไทย เปิดถ่ายทอดสด ให้ประชาชนเข้าชม เพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบการทำงานได้ วันที่ 27 พ.ค.2565 ทางพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลร่วมแถลงข่าวจับมือร่วมกันในสภากทม. โดยนายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย เผยว่าหลังจากได้หารือแล้ว ทั้งสองพรรคจะทำงานร่วมกัน เห็นชอบในการลงมติเลือกประธานสภากรุงเทพและรองประธาน โดยทางนายวิชาญ มีนชัยนันท์ ประธาคภาคกทม.ของเพื่อไทย แจ้งว่าประธานสภากรุงเทพนั้น จะเป็นของส.ก.เพื่อไทย ส่วนจะเป็นใครก็ต้องพิจารณากันอีกครั้ง ด้านนายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล เผยว่า ส.ก.จากทั้งสองพรรคเห็นชอบให้มีการแก้ไขข้อบังคับการประชุมสภาฯ เพื่อให้มีการตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อทำให้การบริหารของ กทม.เป็นไปด้วยความสุจริต นอกจากนี้ส.ก.จากทั้งสองพรรคจะร่วมกันเห็นชอบให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมสภา กทม.เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน และเพื่อความโปร่งใสในการทำงาน เพื่อให้ภาคประชาชนสามารถตรวจสอบการทำงานของสมาชิกสภาฯได้   ข่าวจาก : ข่าวสด

7 ข้อปฏิบัติ สำหรับผู้ติดโควิด ไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 22พ.ค.นี้

กทม. ออก 7 ข้อปฏิบัติ สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่จะไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 22 พฤษภาคม 2565 มีอะไรบ้าง? นับถอยหลังเข้าคูหากากบาทเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.) ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 22 พฤษภาคม 2565 ตั้งต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ทั้งนี้ กทม. ยืนยันว่า ผู้ติดเชื้อโควิด 19 จะไม่ถูกตัดสิทธิเลือกตั้งแน่นอน และหากประสงค์จะเดินทางไปหย่อนบัตรลงคะแนนก็สามารทำได้ สำหรับแนวทางปฏิบัติการเลือกตั้งสำหรับผู้ป่วยโควิด มี 7 ข้อ ดังนี้ เตรียมอุปกรณ์ส่วนตัวที่จำเป็น เช่น บัตรประจำตัวประชาชน เจลแอลกอฮอล์ ปากกา สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หลีกเลี่ยงการใช้บริการขนส่งสาธารณะ แนะนำให้เดินเท้าหรือใช้รถยนต์ส่วนตัว เว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1 เมตร แจ้งเจ้าหน้าที่ และเข้าคูหาที่จัดไว้สำหรับผู้ป่วยโควิด 19 เท่านั้น ทำการหย่อนบัตรด้วยตนเอง ภายใต้การกำกับดูแลของเจ้าหน้าที่ เมื่อเสร็จจากการเลือกตั้งกลับที่พักทันที […]

เสนอผู้ว่าฯ กทม.คนใหม่ เก็บภาษียาสูบบำรุงท้องถิ่น ชี้20ปีไม่เก็บสูญ1.6หมื่นล้าน

นักวิชาการ เสนอผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. กำหนดนโยบายเร่งเก็บภาษียาสูบบำรุงท้องถิ่น นำเงินพัฒนากรุงเทพฯ หลังยังไม่ได้เก็บมา 20 ปี สูญรายได้ 16,000 ล้านบาท วันที่ 28 เมษายน 2565 รศ.ดร.พญ.เริงฤดี ปธานวนิช อาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับภาษียาสูบบำรุงท้องถิ่น หรือภาษียาสูบองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) ยังไม่ได้ดำเนินการจัดเก็บหลังกฎหมายให้อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงกรุงเทพมหานคร จัดเก็บได้ตั้งแต่ปี 2542 ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามมาตรา 25 (5) “ภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับยาสูบซึ่งเก็บจากการค้าในเขตกรุงเทพมหานคร โดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพิ่มได้ไม่เกินมวนละสิบสตางค์” ทั้งที่องค์การบริหารจังหวัดทั่วประเทศได้มีการจัดเก็บแล้วตั้งแต่ปี 2546 ในอัตราซองละ 1.86 บาท รศ.ดร.พญ.เริงฤดี กล่าวเพิ่มเติมว่า การเก็บภาษียาสูบบำรุงท้องถิ่นตามสิทธิ์ที่กทม. พึงจะได้รับจะทำให้กทม. มีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 720 ล้านบาท ซึ่งตั้งแต่ปี 2543 ถึงปัจจุบัน กทม. ต้องขาดรายได้ส่วนนี้ไปถึงประมาณ 16,000 ล้านบาท […]

กทม.ได้ฤกษ์รื้อห้างบางลำภู หลังยื้อคำสั่งมานาน คาดใช้เวลา8-12เดือน

กทม.ได้ฤกษ์ถอนรากถอนโคนห้างบางลำภูหลังยื้อคำสั่งมานาน คาดใช้เวลา 8-12 เดือน วันนี้ (25 เมษายน 2565) นายวสันต์ บุญหมื่นไวย์ ผู้อำนวยการเขตพระนคร ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าในการบังคับคดีห้างบางลำภู เขตพระนคร ตามคำพิพากษาของศาลฎีกาให้เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 กำหนดกรณีรื้อถอนอาคารห้างสรรพสินค้าบางลำภู ถนนไกรสีห์ พร้อมทั้งตรวจสอบมาตรการความปลอดภัย นายวสันต์ กล่าวว่า วันนี้เป็นการรื้อโครงสร้างอาคารเป็นวันแรก จึงร่วมกับ นายสุริยชัย รวิวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ นายกฤษดา เพ็ชร์สีสัง นางอรศรี ผลถาวร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนคร คณะผู้บริหารเขตพระนคร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ด้วย ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำในเรื่องระมัดระวังป้องกันไม่ให้มีสิ่งของหรือเศษวัสดุตกหล่น การเกิดสะเก็ดไฟหรือประกายไฟ การขนย้ายเศษวัสดุและอุปกรณ์ออกจากพื้นที่ รวมถึงเน้นย้ำให้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ค้าและประชาชนโดยรอบบริเวณที่มีการรื้อถอน “สำหรับห้างบางลำภูสรรพสินค้า เป็นห้างเก่าแก่ในย่านบางลำพู เขตพระนคร ได้รับอนุญาตเมื่อปี 2526 ก่อสร้างเป็นอาคาร 3 ชั้น พร้อมดาดฟ้า ต่อมา ได้มีการดัดแปลงต่อเติมอาคารผิดไปจากแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต โดยการก่อสร้างเป็นอาคารสูง 11 ชั้น ทำให้มีการฟ้องร้องให้รื้อถอนจนเป็นคดีโด่งดังในอดีต […]

ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ-ส.ก. เพิ่ม-ถอนชื่อภายใน 11พ.ค.นี้

ชาวกรุงเทพฯโปรดตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ-ส.ก. เพิ่ม-ถอนชื่อภายใน 11 พ.ค.นี้ นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ในครั้งนี้ ประชาชนที่สามารถใช้สิทธิลงคะแนน ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 1.มีสัญชาติไทย แต่ถ้าแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปี 2.มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีในวันเลือกตั้ง คือเกิดก่อนวันที่ 24 พฤษภาคม 2547 3.มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้ว เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง (สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ก่อนวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 และผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ก.ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตพื้นที่ก่อนวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 4.คุณสมบัติอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด “กทม.ขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. และ ส.ก. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผ่านทางเว็บไซต์ สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/#/ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป” นายขจิตกล่าว […]

1 2 3