สนช.ผ่านกฎหมายแล้ว! ตัดคะแนนฝ่าฝืนกฎจราจร แต้มหมดยึดใบขับขี่!

  สนช.ถกกฎหมายจราจรทางบกกันวุ่น ต้องสั่งพักการประชุมเกือบ 2 ชม.ก่อนผ่านด้วยมติเอกฉันท์ เมื่อวันที่ 22 ก.พ. ที่รัฐสภา มีการกระชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่….) พ.ศ…. โดยมีสาระสำคัญคือ เพื่อแก้ไขในสาระของพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกใบสั่งสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร ที่กำหนดให้ใช้การบันทึกคะแนนความประพฤติในการขับขี่ รองรับการใช้ใบขับขี่แบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงกำหนดมาตรการที่เกี่ยวกับการดูแลและบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกให้มีประสิทธิภาพ สมาชิกสนช.ต่างซักถามถึงหลักเกณฑ์และข้อกำหนดในประเด็นการตัดคะแนนความประพฤติของบุคคลที่ฝ่าฝืนหรือทำผิดกฎจราจร รวมถึงการเพิ่มบทบัญญัติให้เจ้าหน้าที่สามารถระงับการใช้รถ หรือยินยอมให้ผู้ขับขี่ขับรถได้ โดยกังวลว่าจะเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนหรือไม่ โดยกรรมาธิการฯ ชี้แจงว่า หลังจากร่างกฎหมายมีผลบังคับใช้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ต้องออกข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการตัดคะแนนผู้ขับขี่ ซึ่งเบื้องต้นร่างข้อกำหนดระบุให้ผู้ขับขี่มีคะแนน 12 คะแนน ขณะที่อัตราการตัดคะแนนนั้น จะมีหลักเกณฑ์ อาทิ การฝ่าไฟแดง ตัด 1 คะแนน และการไม่หลีกทางให้รถพยาบาลฉุกเฉิน ตัด 3 คะแนน ทั้งนี้ หากคะแนนถูกตัดจนหมดจะถูกพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ และหากอยากได้แต้มคืนจะต้องเข้ารับการอบรมโดยต้องมีค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม ก่อนที่สตช.จะออกข้อกำหนดต่างๆ นั้น จะจัดเวทีรับฟังความเห็นประชาชนด้วย สำหรับการระงับการใช้รถ หรือยินยอมให้ผู้ขับขี่ขับรถได้นั้น กรรมาธิการฯ […]

สนช.ผ่านวาระแรกแก้ พรบ.จราจร เมาขี่จักรยานปรับ500-เล็งเพิ่มโทษขับช้าแช่ขวา

    สนช. รับหลักการ แก้ไข ร่างกฎหมายจราจรทางบกใหม่ เพิ่มความผิดขี่จักรยานขณะเมาบนทางสาธารณะ ฝ่าฝืนปรับ 500 บาท และเตรียมแก้กฎกระทรวงเพิ่มความเร็วรถ แก้ปัญหา ขับช้าวิ่งแช่เลนขวา วันที่ 17 ม.ค. ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ลงมติ 157 เสียง (งดออกเสียง 2 เสียงและไม่ลงคะแนน 1 เสียง) รับหลักการในวาระที่ 1 ของร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) จราจรทางบก (ฉบับที่…) พ.ศ. … เพื่อแก้ไข พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 ตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอ พล.ต.ต.เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ รองผู้บัญชาการศึกษา ในฐานะคณะกรรมการแก้ปัญหาจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ชี้แจงสาระสำคัญของร่างกฎหมายจราจรใหม่ ว่า ได้เพิ่มเติมบทบัญญัติ ห้ามผู้เมาสุรา หรือของมึนเมาอย่างอื่น “ขี่จักรยาน” เพื่อแก้ปัญหากรณีเจ้าพนักงานจับผู้เมาสุราขณะขี่จักรยาน แต่เมื่อเรื่องเข้าสู่กระบวนการ ศาลสั่งไม่ฟ้องเพราะตามกฎหมายเดิมไม่ระบุความผิดไว้ ซึ่งผู้ที่ขี่จักรยานบนทางสาธารณะและอยู่ในอาการมึนเมา อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ […]