ลูกหนี้เฮ! ครม.อนุมัติกฎหมายขายฝาก แก้ลำเจ้าหนี้กำหนดเวลาสั้นๆ ไม่ต้องการให้ลูกหนี้ไถ่ถอนที่ดิน!

Advertisement   ครม. ไฟเขียวคลอดกฎหมายขายฝาก-ลดความเหลื่อมล้ำไถ่ถอนทรัพย์ราคาต้องไม่เกินมูลค่าทรัพย์บวกดอกเบี้ย 15% สำหรับกฎหมายใหม่กำหนดไว้ว่า ก่อนครบกำหนดเวลาไถ่ถอนนายทุนต้องแจ้งเจ้าของทรัพย์ก่อนครบกำหนด หากไม่แจ้งแสดงว่าสัญญานั้นเลื่อนกำหนดออกไปอีก 6 เดือน และมูลค่าเงินที่ต้องไถ่ถอนทรัพย์ ต้องไม่เกินราคาขายฝากบวกดอกเบี้ยไม่เกิน 15% และหากเจ้าของเงินหรือเจ้าหนี้เสียชีวิต เจ้าของทรัพย์สามารถไถ่ถอนจากทายาทได้ หรือลูกหนี้ หรือเจ้าของทรัพย์เสียชีวิต ทายาทก็สามารถดำเนินการไถ่ถอนทรัพย์ได้เช่นกัน นอกจากนี้ ในกฎหมายใหม่หากครบกำหนดไถ่ถอน เจ้าของทรัพย์ยังมีเวลาอีก 1 ปี เพื่อหาเงินเพื่อไถ่ถอนที่ดินได้ “พ.ร.บ.ขายฝากเป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจ เพราะปัญหาการจำนองที่ดินและไม่สามารถไถ่ถอนทรัพย์ มีปัญหามานานกว่า 90 ปี สร้างความไม่เป็นธรรมให้กับผู้ขายฝากจำนวนมาก เพราะหากเกษตรกรหรือเจ้าของทรัพย์ที่นำที่ดินไปขายฝาก หากผิดนัดแม้แต่วันเดียวที่ดินจะตกเป็นของเจ้าหนี้ หรือนายทุนทันที เรื่องนี้รัฐบาลหลายยุคหลายสมัยพยายามแก้ไขตั้งแต่ปี 2516 สมัยนายสัญญา ธรรมศักดิ์ เป็นนายกรัฐมนตรี สมัยรัฐบาล นายชวน หลีกภัย แม้แต่สมัยพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ เป็นนากรัฐรัฐบาล แต่ก็ไม่สำเร็จ จนมาถึงรัฐบาลยุคนี้ ครม.ดำเนินการแก้ไขเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชน ขจัดปัญหาไม่เป็นธรรม” นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรม […]