ลุ้น “ชัชชาติ” ฝ่าด่าน กกต.โดนร้องเรียน 2เรื่อง

Advertisement ลุ้น ‘ชัชชาติ’ ฝ่าด่าน กกต.โดนร้อง 2 เรื่อง 7 เสือถก 30 พ.ค. ชี้ขาดผู้ว่าฯกทม.- ส.ก. เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม มีรายงานว่า การประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม เวลา 13.00 น. ทางสำนักงาน กกต.จะเสนอรายงานผลคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯกทม.) และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) เข้าสู่ที่ประชุมเพื่อพิจารณาประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง โดยเป็นการนำเสนอผลคะแนนในส่วนของผู้บริหาร จำนวน 1 ตำแหน่ง และสมาชิก จำนวน 50 ตำแหน่ง โดยผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดของการเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. คือ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครหมายเลข 8 ในนามอิสระ ได้รับคะแนน 1,386,215 คะแนน ส่วน ส.ก. ประกอบด้วย พรรคเพื่อไทย (พท.) 20 […]

กางพ.ร.บ.การเลือกตั้งท้องถิ่น-ระเบียบกกต. ไม่บังคับปากกาสีน้ำเงิน

กาง พ.ร.บ.การเลือกตั้งท้องถิ่น-ระเบียบ กกต. ไม่มีข้อความ ต้องใช้ปากกาสีน้ำเงินกาบัตร จากกรณีที่ นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ชี้แจงเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา เรื่องต้องใช้ปากกาสีน้ำงินกาบนบัตรเลือกตั้งเท่านั้นว่า “หากประชาชนจะนำปากกามาเองสามารถนำมาได้ แต่ที่หน่วยเลือกตั้งได้จัดปากกาไว้คอยอำนวยความสะดวกไว้เช่นกัน มีการทำความสะอาดตลอดเวลาตามแนวทางปฏิบัติ ขอเน้นย้ำว่าหากนำปากกามาเองขอให้เป็นปากกาเฉพาะสีน้ำเงินเท่านั้น อย่านำสีอื่นมาเพราะจะทำให้บัตรเสียได้” กระทั่งเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ หวั่นทำให้เกิดความเข้าใจผิด เพราะประชาชนหลายคนได้นำปากกาสีดำไปลงคะแนน และก่อนหน้านี้มีเพียงแต่การแนะนำให้นำปากกาสีน้ำเงินไปเท่านั้น ทั้งนี้ ตาม พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 นั้น ระบุว่า บัตรเลือกตั้งที่เป็นบัตรเสียนั้น มีดังนี้ 1.บัตรปลอม 2.บัตรที่มีการทำเครื่องหมายเพื่อเป็นที่สังเกตหรือเขียนข้อความใดๆ ลงในบัตรเลือกตั้ง นอกจากเครื่องหมายในการลงคะแนน เว้นแต่เป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมายของคณะกรรมการ ประจำหน่วยเลือกตั้ง 3.บัตรที่มิได้ทำเครื่องหมายลงคะแนน 4.บัตรที่ทำเครื่องหมายลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครเกินจำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่พึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น 5.บัตรที่ไม่อาจทราบได้ว่าลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครใด เว้นแต่เป็นการลงคะแนน “ไม่เลือก ผู้สมัครผู้ใด” 6.บัตรที่ได้ทำเครื่องหมายลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร แล้วทำเครื่องหมายในช่องทำเครื่องหมาย “ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด” 7.บัตรที่มีลักษณะตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดว่าเป็นบัตรเสีย ขณะที่ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 นั้น ระบุว่า 1.บัตรปลอม […]

ดราม่าปากกาใช้เลือกตั้ง กม.ไม่ได้เขียนห้าม “แดง-ดำ” กกต.ขอเป็นสีน้ำเงิน

ดราม่าปากกาใช้เลือกตั้ง กฎหมายไม่ได้เขียนห้าม’แดง-ดำ’ กกต.ขอความร่วมมือเป็นสีน้ำเงิน ดราม่าปากกาใช้เลือกตั้ง กฎหมายไม่ได้เขียนห้ามแดง – ดำ ขณะที่กกต.ขอความร่วมมือเป็นสีน้ำเงิน หวั่นสีอื่นส่งผลทำบัตรเสียได้ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่มีกระแสดราม่าเรื่องปากกาที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนำมาใช้กากบาทบัตรเลือกตั้ง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา และสมาชิกสภาเมืองพัทยา ว่าหากใช้ปากกาสีดำ สีแดง จะทำให้เป็นบัตรเสียทันทีนั้น กรณีดังกล่าว สำนักงานกกต. ได้เคยออกเอกสารชี้แจงว่า เบื้องต้นการใช้ปากกาหมึกสีอื่น ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นบัตรเสียในทันที เนื่องจากไม่มีกฎหมายหรือระเบียบฯห้ามไว้ การพิจารณาลักษณะของบัตรเสีย ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 มาตรา 100 ประกอบระเบียบกกต. ว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ข้อ 175 อย่างไรก็ตาม เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ให้สัมภาษณ์เน้นย้ำว่า หากประชาชนจะนำปากกามาเองสามารถนำมาได้ แต่ที่หน่วยเลือกตั้งแต่ละแห่ง ได้จัดปากกาเตรียมไว้คอยอำนวยความสะดวก และมีการทำความสะอาดตลอดเวลาตามแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุข แต่ขอเน้นย้ำว่าหากนำปากกามาเองขอให้เป็นปากกาเฉพาะสีน้ำเงินเท่านั้น อย่านำสีอื่นมาเพราะจะทำให้บัตรเสียได้ ขณะที่ นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการเลือกตั้ง (กกต.)กล่าวว่า […]

กกต.ตัดสิทธิ 1ผู้สมัครผู้ว่าฯกทม.-3ผู้สมัคร ส.ก. เหตุมีลักษณะต้องห้ามตามกม.

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพฯประกาศรายชื่อตัดสิทธิผู้สมัครผู้ว่าฯกทม.-ส.ก.รวม 4 รายมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย”ไกรเดช บุนนาค”โดนด้วย เมื่อวันที่ 11 เม.ย. นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร (ผอ.กต.ทถ.กทม.) ร่วมประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครครั้งที่ 2/2565 โดยมี นายสมชัย สุรกาญจน์กุล ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้รายงานแจ้งการไม่รับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. และส.ก. จำนวน 4 ราย ได้แก่ 1. นายไกรเดช บุนนาค ผู้สมัคร หมายเลข 19 เนื่องจากตรวจสอบพบว่าเป็นผู้มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 50 (3) แห่ง พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 “เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ” (ได้ยื่นจดแจ้งการพิมพ์หนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์และเป็นเจ้าของกิจการ ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา และบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ “ไฮไลท์ บันเทิง” โดยได้ยื่นจดแจ้ง เมื่อปี พ.ศ. 2546) […]

กกต.ส่งหนังสือถึงเลขาฯครม. คาดเลือกตั้งซ่อมราชบุรี แทน “ปารีณา” 15พ.ค.นี้

กกต. ส่งหนังสือถึงเลขาฯ ครม.เสนอร่าง พ.ร.ฎ.เลือกตั้งราชบุรี แทน “ปารีณา” คาดเลือกตั้ง 15 พ.ค.นี้ เมื่อวันที่ 8 เมษายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ลงนามในหนังสือส่งถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (ครม.) เรื่องร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดราชบุรี เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง หลังศาลฎีกามีคำพิพากษาว่า นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง พ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดราชบุรี นับตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2564 ซึ่งรัฐธรรมนูญ มาตรา 105 วรรคหนึ่ง ( 1 ) กำหนดให้มีการจัดการเลือกตั้งขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่างภายใน 45 วัน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังกกต.แจ้ง ครม.และเมื่อพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง มีผลบังคับใช้ กกต.จะพิจารณา กำหนดวันเลือกตั้งและวันรับสมัคร คาดว่าจะรับสมัครระหว่างวันที่ 21-25 เมษายน และวันเลือกตั้งคือวันที่ 15 […]

ส่องเลือกตั้งกทม. ผู้สมัครแต่ละเขต ใช้เงินหาเสียงได้เท่าไร

เลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. 2565 ผู้สมัครผู้ว่าฯกทม. – สมาชิกสภากทม. ทั้ง 50 เขต กกต.กำหนดให้แต่ละเขตใช้จ่ายหาเสียงได้เท่ากันหรือไม่ แต่ละเขตใช้จ่ายได้เท่าไร ที่นี่มีคำตอบ บรรยากาศการเมืองไทยคึกคักขึ้นมา หลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศกำหนดวันเลือกตั้งผู้ว่า ฯ กทม. เป็นวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 นี้ น่าสนใจว่า ในการเลือกตั้งครั้งนี้ ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. และผู้สมัครเป็นสมาชิกสภา กทม. สามารถใช้จ่ายหาเสียงในการเลือกตั้งกันได้เท่าไร จากข้อมูล ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิก สภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ระบุว่า เมื่อประกาศให้มีการเลือกตั้งการคำนวณค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ให้คำนวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง โดยผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. กำหนดให้ใช้จ่ายได้ไม่เกิน 49 ล้านบาท ส่วนค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขตนั้นจะแตกต่างกัน กำหนดค่าใช้จ่ายอยู่ระหว่าง 820,000 – […]

ด่วน! กกต.ประกาศเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.-นายกเมืองพัทยา22พ.ค.

กกต.ประกาศเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.-นายกเมืองพัทยา 22 พ.ค. รับสมัคร 31 มี.ค.-4 เม.ย. เมื่อวันที่ 14 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้พิจารณาร่างแผนการจัดการเลือกตั้ง และประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยาตามที่สำนักงานกกต.เสนอแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการตามร่างแผนการจัดการเลือกตั้ง ซึ่งตามแผนการจัดการเลือกตั้งดังกล่าวมีสาระสำคัญ ดังนี้ วันที่กกต.ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง กกต.จะออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของของกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 ส่วนวันที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศให้มีการเลือกตั้งและวันสมัครรับเลือกตั้ง เมื่อกกต.ได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของของกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยาแล้ว ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจะออกประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของของกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 และวันสมัครรับเลือกตั้งระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม ถึงวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 เพื่อให้เป็นไปตามแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของของกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา   ข่าวจาก : มติชน

ด่วน! ครม.อนุมัติจัดเลือกตั้งผู้ว่ากทม.-นายกพัทยา รอ กกต.เคาะวันกาบัตร

ด่วน! ‘ครม.’ ไฟเขียว จัดเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. – นายกพัทยา รอ ‘กกต.’ เคาะวันกาบัตร เมื่อวันที่ 8 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุม โดยที่ประชุม ครม.มีมติเห็นชอบ ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอเรื่องให้ พิจารณากำหนดวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯกทม.) สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) นายกเมืองพัทยา และสมาชิกสภาเมืองพัทยา ขณะวันเลือกตั้้งและวันรับสมัคร ผู้ว่าฯกทม. และนายกเมืองพัทยา คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะเป็นผู้กำหนดตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ก่อนส่งกลับมายัง ครม. เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยกรอบเวลาจัดการเลือกตั้งจะกำหนดไว้ไม่เกิน 60 วัน รายงานข่าวแจ้งว่า ก่อนหน้านั้น กกต.ได้กำหนดไทม์ไลน์ วันเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.และนายกเมืองพัทยา คือ วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม อย่างไรก็ตาม […]

คนไม่ไปเลือกตั้งซ่อม ส.ส. แจ้งความจำเป็นทางออนไลน์ได้ก่อนและหลัง 7 วัน

กกต. ย้ำเตือน คนไม่ไปเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ชุมพร สงขลา และเขตหลักสี่ กทม. แจ้งความจำเป็นที่ไม่ไปใช้สิทธิ์ผ่านทางออนไลน์ได้ก่อนและหลังวันเลือกตั้ง 7 วัน วันที่ 11 ม.ค. 2565 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประชาสัมพันธ์การแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่า การเลือกตั้ง ส.ส.จังหวัดชุมพร เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง และการเลือกตั้ง ส.ส.จังหวัดสงขลา เขตเลือกตั้งที่ 6 แทนตำแหน่งที่ว่าง ซึ่งกำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 16 ม.ค. 2565 เวลา 08.00-17.00 น. เป็นวันออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง หากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีความจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันดังกล่าวได้จะต้องแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 9-15 ม.ค. 2565 และระหว่างวันที่ 17-23 ม.ค. 2565 สำหรับการเลือกตั้ง ส.ส.กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 9 แทนตำแหน่งที่ว่างเขตหลักสี่ ประกอบด้วย แขวงทุ่งสองห้องและแขวงตลาดบางเขน และเขตจตุจักร […]

กกต.ย้ำผู้มีสิทธิเลือกตั้งเตรียมหลักฐานแสดงตนให้พร้อม เผย บัตร ปชช.หมดอายุใช้สิทธิได้

กกต.ย้ำผู้มีสิทธิเลือกตั้งเตรียมหลักฐานแสดงตนให้พร้อม บัตรประชาชนหมดอายุใช้สิทธิเลือกอบต.ได้ เผยบัตรสีแดงเลือกนายก อบต. บัตรสีน้ำเงินเลือกสมาชิก อบต. เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เตรียมความพร้อมไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 นาฬิกา โดยเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน (แม้จะหมดอายุแล้วก็สามารถใช้แสดงตนได้) หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตรไปแสดงตนต่อกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งมอบบัตรเลือกตั้งให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพื่อไปออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ขั้นตอนและวิธีการเป็นไปตามที่กกต.กำหนด ทั้งนี้ การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะได้รับบัตรเลือกตั้ง จำนวน 2 ใบ ในการออกเสียงลงคะแนน คือบัตรเลือกตั้งสีแดง สำหรับลงคะแนนเลือกตั้ง “นายกองค์การบริหารส่วนตำบล” ทำเครื่องหมายกากบาทในช่องทำเครื่องหมาย ได้เพียงคนเดียว บัตรเลือกตั้งสีน้ำเงิน สำหรับลงคะแนนเลือกตั้ง “สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล” ทำเครื่องหมายกากบาทเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ไม่เกินจำนวนที่พึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น กรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งประสงค์จะลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทำเครื่องหมายกากบาทในช่องทำเครื่องหมาย “ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด” อย่างไรก็ตาม ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะได้รับการคัดกรองหน้าหน่วยเลือกตั้งเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย   ข่าวจาก : มติชนออนไลน์

1 2 13