กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 5 ตำแหน่ง 99 อัตรา (6 – 27 ธ.ค.56)

Advertisement กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบบรรจุ เข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 99 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ตั้งแต่วันที่ 6 – 27 ธ.ค.56 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดรับ 1.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 6 อัตรา เงินเดือน 13,330 – 14,630 บาท วุฒิ ป.ตรี ทางคอมพิวเตอร์ 2.เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน 3 อัตรา เงินเดือน 10,200 – 11,220 บาท วุฒิ ปวส. สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม และสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 3.นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 10 อัตรา เงินเดือน 13,330 – 14,630 บาท วุฒิ ป.ตรี ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 4.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 30 อัตรา เงินเดือน 10,200 […]

เตรียมเฮ ! สพฐ.เปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วย 9-15 ธ.ค.นี้ กว่า 4700 อัตรา ทั่วประเทศ

เตรียมเฮ ! สพฐ.เปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วย 9-15 ธ.ค.นี้ กว่า 4700 อัตรา ทั่วประเทศ     วันที่ 26 พ.ย. นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดทำร่างปฏิทินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2556 เสร็จแล้ว และอยู่ระหว่างการเสนอคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) ระบบที่ทำหน้าที่แทนคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ซึ่งในปฏิทินจะมีการประกาศการรับสมัครวันที่ 9-15 ธ.ค.  กำหนดการรับสมัครสอบแข่งขันระหว่างวันที่ 16-22 ธ.ค.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกวันที่ 17 ม.ค.57 สอบคัดเลือกวันที่ 25-27 ม.ค.57 และคาดว่าจะประกาศผลสอบในเดือน ก.พ.57 โดยการสอบแข่งขันครั้งนี้จะให้คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการสอบคัดเลือก การออกข้อสอบ การตรวจกระดาษคำตอบ การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ทั้งนี้ในการสอบคัดเลือกจะมีการสอบภาค ก ภาค ข และการสอบภาค ค หรือการสอบสัมภาษณ์เพิ่มขึ้นมาจากการสอบครั้งที่ผ่านมาที่ได้ถูกยกเลิกไป […]

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 1 ตำแหน่ง 8 อัตรา (16 ธ.ค. 56 – 31 ม.ค 57)

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุ เข้ารับราชการ 1 ตำแหน่ง 8 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. 56 – 31 ม.ค 57 ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : ป.ตรี 13,300 – 14,630 บาท ป.โท 16,400 – 18,040 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : ป.ตรี 4 อัตรา ป.โท 4 อัตรา ระดับการศึกษา : – ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาภาษา วรรณคดี สาขานิเทศศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาประวัติศาสตร์ โบรารณคดี สาขาศิลปะ วัฒนธรรม […]

สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 2 ตำแหน่ง 300 อัตรา (2- 24 ธ.ค.56)

สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดรับสมัครสอบบรรจุ เข้ารับราชการ 2 ตำแหน่ง 300 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ตั้งแต่วันที่ 2- 24 ธ.ค.56 เตรียมความพร้อม ด้วยคู่มือเตรียมสอบข้าราชการสำนักอัยการสูงสุด ประจำปี 2557ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  คลิกเลย 1.ชื่อตำแหน่ง : นิติกร อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 200 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ 2.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 100 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เตรียมความพร้อม ด้วยคู่มือเตรียมสอบข้าราชการสำนักอัยการสูงสุด ประจำปี 2557ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  คลิกเลย ไม่ผ่าน ก.พ. ภาค ก สมัครได้แต่ต้องสอบ ภาค […]

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 2 ตำแหน่ง 7 อัตรา (2 – 25 ธ.ค.56)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 7 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 2 – 25 ธ.ค.56 1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ) อัตราเงินเดือน : 16,400 – 18,040 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาโท รายละเอียดวุฒิ : (1) ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาภาษา วรรณคดี ทางภาษาอังกฤษ และ (2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโท  ของ ก.พ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามเอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการลงทุน ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน […]

แผนการรับสมัครนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี 2557

แผนการรับสมัครนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี 2557 แผนการรับสมัคร เปิดรับสมัคร 23 ม.ค. – 23 ก.พ. 57 สอบภาควิชการ  8-9 มี.ค. 57 ประกาศผลสอบภาควิชาการ 15 มี.ค. 57 สอบรอบสอง 19 มี.ค. – 26 เม.ย. 57 ประกาศผลสอบขั้นสุดท้าย 11 เม.ย. 57 รับฟังคำชี้แจงและแบ่งรุ่น  19 – 20 เม.ย. 57 รายงานตัวและทำสัญญา 1-2 พ.ค. 57 คุณสมบัติโดยสังเขปของผู้สมัคร บุคคลพลเรือน อายุระหว่าง 18-22 ปี ทหารกองหนุนสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปี ทหารกองประจำการ(ทุกผลัด) มีอายุไม่เกิน 24 ปี ทหารกองประจำการต่างเหล่าทัพ อายุไม่เกิน […]

กระทรวงต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ 55 อัตรา (2 – 24 ธ.ค.56)

กระทรวงต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ บรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ 55 อัตรา สมัครทางออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 2 – 24 ธ.ค.56     ชื่อตำแหน่ง นักการทูตปฏิบัติการ เงินเดือน ป.ตรี 15,000 – 16,500 บาท ป.โท 17,500 – 19,250 บาท คุณวุฒิ ป.ตรี หรือป.โท ทางรัฐศาสตร์ สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์/สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาภาษา วรรณคดี สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะ วัฒนธรรม สาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี สาขาวิชา ปรัชญา ศาสนา เทววิทยา สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คุณสมบัติผู้สมัครโดยสังเขป มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี และหากมีความรู้ภาษาต่างประเทศอื่นด้วยก็จะเป็นประโยชน์ยิ่ง ไม่ต้องผ่าน ก.พ. […]

กองทัพภาคที่ 2 จ.นครราชสีมา เปิดรับสมัครสอบบรรจุ เข้ารับราชการทหารชั้นประทวน 11 อัตรา (25 พ.ย. – 6 ธ.ค.56)

กองทัพภาคที่ 2 จ.นครราชสีมา เปิดรับสมัครสอบบรรจุ เข้ารับราชการทหารชั้นประทวน 11 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย. – 6 ธ.ค.56 ตำแหน่งและสายงานที่เปิดรับ  นายสิบกิจการพลเรือน (ชกท.990) กองกิจการพลเรือน กองทัพภาคที่ 2 จำนวน 1 อัตรา เสมียนพิมพ์ดีด (ชกท.711) กองร้อยกองบังคับการ กองพันทหารสื่อสาร 22 จำนวน 1 อัตรา พลขับรถ (ชกท.640) กรมทหารพรานที่  22 จำนวน 1 อัตรา พลขับรถ (ชกท.640) กรมทหารพรานที่  23 จำนวน 1 อัตรา เสมียน (ชกท.710) กองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 2 จำนวน 1 อัตรา นายสิบยุทธการ (ชกท.113) กองยุทธการ […]

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 1 ตำแหน่ง 20 อัตรา (27 พ.ย. – 27 ธ.ค.56)

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดรับสมัครสอบบรรจุ เข้ารับราชการ 1 ตำแหน่ง 20 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย. – 27 ธ.ค.56 ชื่อตำแหน่ง : นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน : วุฒิ ปวท. 9,540 – 10,500 บาท วุฒิ ปวส. 10,200 – 11,220 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 20 อัตรา ระดับการศึกษา : – ปวท. สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ, สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง – ปวส. สาขาวิชาโยธา, สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง ต้องผ่าน ภาค ก. ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง […]

สำนักงานอุตสาหกรรม จ.ยะลา เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา (21 – 29 พ.ย.56)

สำนักงานอุตสาหกรรม จ.ยะลา เปิดรับสมัครสอบบรรจุ เข้ารับราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 21 – 29 พ.ย.56 1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อัตราเงินเดือน : 13,300 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา ต้องผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับปริญญาตรี   2.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานตรวจโรงงาน อัตราเงินเดือน : 10,200 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปวส. รายละเอียดวุฒิ : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอืนที่เที่ยบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา […]

1 936 937 938 953