มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครนักการเงิน บัดนี้- 18 มิ.ย.64

Advertisement   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครตำแหน่งนักการเงิน ตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 มิถุนายน 2564 คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว ตำแหน่งนักการเงิน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานคณบดี คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ในวันและเวลาราชการ (8.30-16.30 น.) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน 7-17 มิ.ย.64

  เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-17 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง พนักงานจ้างทั่วไป (1) ตำแหน่งคนงาน จำนวน 3 อัตรา วุฒิ มศ.3/ม.3 พนักงานจ้างตามภารกิจ (1) ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู จำนวน 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรี (2) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. การรับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สามารถติดต่อขอรับ ใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย โดยให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 7-17 มิถุนายน 2564 ในวันและเวลาราชการ โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ โทร. 042-451055 […]

ส.ป.ก.ขอนแก่น รับสมัครผู้ช่วยช่างสำรวจ วุฒิ ปวช. 21-25 มิ.ย.64

  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยช่างสำรวจ ตั้งแต่วันที่ 21-25 มิถุนายน 2564 จังหวัดขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยช่างสำรวจ สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่งผู้ช่วยช่างสำรวจ 1 อัตรา วุฒิ ปวช. การรับสมัคร ให้ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 21 มิถุนายน 2564 ถึงวันศุกร์ ที่ 25 มิถุนายน 2564 ในวันทำการ เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป ส.ป.ก.ขอนแก่น ถนนประชาสโมสร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ม.เกษตรศาสตร์ รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป บัดนี้- 30 มิ.ย.64

  คณะบริหารธุรกิจ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัด ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ตำแหน่งที่รับสมัคร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี การรับสมัคร ติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานที่สำนักงานเลขานุการคณะฯ ตั้งแต่ บัดนี้ถึง 30 มิถุนายน 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครวิศวกรโยธา วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-30 มิ.ย.64

  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป บัดนี้ – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ตำแหน่ง : วิศวกรโยธา.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี การรับสมัคร สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 3 โรงพยาบาลพิจิตร ตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมท่าอากาศยาน รับสมัครนายช่างโยธา วุฒิ ปวส. 11-18 มิ.ย.64

  กรมท่าอากาศยาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 11 – 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ตำแหน่งที่รับสมัคร ตำแหน่ง : นายช่างโยธา 1 อัตรา วุฒิ ปวส. การรับสมัคร สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ท่าอากศยานหัวหิน ตั้งแต่วันที่ 11 – 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กระทรวงกลาโหม รับสมัครพนักงานบริการ 28 มิ.ย. – 6 ก.ค.64

  สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานบริการ 2 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส. การรับสมัคร สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://odl.mod.go.th/Information-News/formcandidate64.aspx ตั้งแต่วันที่ 7-25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ม.ราชภัฏยะลา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 25 อัตรา 14-22 มิ.ย.64

  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 25 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-22 มิถุนายน 2564 รายละเอียด (มีประกาศทั้งหมด 3 ฉบับ) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 14-22 มิถุนายน 2564 (สมัครออนไลน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย รับสมัคร 1 อัตรา – อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รับสมัคร 1 อัตรา – อาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์ รับสมัคร 1 อัตรา – อาจารย์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รับสมัคร 1 อัตรา – อาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รับสมัคร 1 อัตรา – อาจารย์สาขาวิชาการออกแบบ รับสมัคร 1 […]

กองบิน 46 รับสมัครพนักงานราชการ 3 อัตรา16-25 มิ.ย.64

  กองบิน 46 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-25 มิถุนายน 2564 คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กองบิน 46 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. ตำแหน่ง ช่างระบบไฟฟ้าและเครื่องวัดประกอบการบิน กลุ่มงานเทคนิค เพศชาย 1 อัตรา วุฒิ ปวช. 2. ตำแหน่ง ช่างไม้ กลุ่มงานเทคนิค เพศชาย 1 อัตรา วุฒิ ปวช. 3 ตำแหน่ง พนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ เพศชายหรือเพศหญิง 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 การรับสมัคร สมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 ถึงวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 0830 – 1600 […]

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ รับสมัครเจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อ10 อัตรา วุฒิ ป.ตรี

  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย รับสมัครเจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อ 10 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2564 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อ (RO) ปฏิบัติงานที่ สมุทรสาคร หัวหิน ชุมพร ภูเก็ต พังงา พัทลุง หาดใหญ่ นราธิวาส คุณสมบัติทั่วไป – อายุไม่เกิน 35 ปี – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงิน การธนาคาร เศรษฐศาสตร์ บัญชี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง – สามารถใช้สื่อ Social Media ได้เป็นอย่างดี – ขับรถยนต์ได้ รู้เส้นทางในพื้นที่ และมีประสบการณ์ด้านสินเขื่อจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ – มีทัศนคติเชิงบวก ซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะการประสานงานที่ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และชอบเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ มุ่งมั่น พิชิตเป้าหมาย *รบกวนระบุสาขาที่สนใจ* คุณสมบัติเฉพราะตำแหน่ง […]

1 2 3 4 934