กรมการขนส่งทหารบก สอบบรรจุนายทหารประทวน50อัตรา บัดนี้-1ก.ค.64

Advertisement   กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครทหารกองหนุนคุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ประจำปี 2564 กลุ่มที่ 1 พลขับ จำนวน 27 อัตรา วุฒิ ม.6 กลุ่มที่ 2 ทักษะช่างซ่อม จำนวน 23 อัตรา วุฒิ ปวช. (ช่างเครื่องมือกล, ช่างยานยนต์, ช่างยานยนต์ล้อ, ช่างเครื่องยนต์เรือ, ช่างซ่อมยานยนต์สายขนส่ง) ติดต่อสมัครด้วยตนเองเฉพาะในวันและเวลาราชการ เวลา 0830 – 1600 บัดนี้-1ก.ค.64 ณ แหล่งสมาคมนายทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก กรุงเทพฯ (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 – 2241 – 0959 และ โทร.ทบ. 94510) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก รับสมัครพนักงานธุรการ 28มิ.ย.- 2ก.ค.64

  สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2564 สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน (ชาย/หญิง) และทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งที่รับสมัคร ตำแหน่งพนักงานธุรการ 1 อัตรา (ชาย/หญิง) วุฒิ ม.3/ม.6 การรับสมัคร รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ถึง 2 กรกฎาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ (09.30 – 15,30 นาฬิกา) ณ สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก อาคารกรมสารบรรณทหารบก ชั้น 4 ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

จังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครนักวิชาการแรงงาน วุฒิ ป.ตรี 28 มิ.ย.-2 ก.ค.64

    สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2564 จังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน ตำแหน่งที่รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน 7 อัตรา วุฒิ ป.ตรี การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

คณะสถาปัตยฯ มธ.รับสมัครอาจารย์ประจำวิชาภูมิสถาปัตย์ บัดนี้-12ก.ค.64

  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต รับสมัครอาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิสถาปัตย์ คุณวุฒิ ป.เอก มีใบประกอบวิชาชีพฯ หากมีประสบการณ์สอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ (รับสมัครทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ) รับสมัครบัดนี้-12ก.ค.64 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม)) 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครนักวิชาการแรงงาน วุฒิ ป.ตรี 406 อัตรา

  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 406 อัตรา กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน (สัญญาจ้าง 1 ปี ไม่มีต่อสัญญา) วุฒิ ป.ตรี การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด (ในวันและเวลาราชการ โปรดตรวจสอบใน เว็บสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน แต่ละจังหวัด) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมสรรพสามิต รับสมัครเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 21-25 มิ.ย.64

  สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 21-25 มิถุนายน 2564 กรมสรรพสามิต รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ประจำสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ปวส. การรับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ที่ส่วนอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 ชั้น 2 ซอยศรีวิชัย 35 ถนนศรีวิชัย ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 21-25 มิถุนายน 2564 ในวันและ เวลาราชการ ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น. ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมควบคุมโรค รับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้ – 21 มิ.ย.64

  คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ รับสมัครลูกจ้างโครงการ 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-21 มิถุนายน 2564 กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างโครงการสนับสนุน การดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค ครั้งที่ 1/2564 1. นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านการวิจัยและพัฒนา) 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 3. นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 4. นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท การรับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบยื่นใบสมัครผ่านทางไปรษณีย์อิเล็อกทรอนิกส์ [email protected] ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 16.00 น. โดยจัดทำเป็นไฟล์เอกสาร […]

สถาบันพระประชาบดี รับสมัครนักพัฒนาสังคม วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-21 มิ.ย.64

  สถาบันพระประชาบดี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม ตั้งแต่วันที่ 14-21 มิถุนายน 2564 รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม สถาบันพระประชาบดี สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตำแหน่งที่รับสมัคร ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี การรับสมัคร ผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร ตามที่แนบท้าย และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร ได้ที่ช่องทางโทรสาร หมายเลข 0 2577 1810 หรือทางอีเมล์ [email protected] ตั้งแต่วันที่ 14-21 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 0 2577 1810 ในวันและเวลาราชการ โดยจะปิดรับเอกสารการ สมัครในวันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 12.00 น. ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครผู้ช่วยพยาบาล 22-29 มิ.ย.64

  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-29 มิถุนายน 2564 กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล 2 อัตรา การรับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 268/1 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร. 0 2202 6800 ต่อ 1018 โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2564 จนถึง วันที่ 29 มิถุนายน 2564 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา […]

องค์การคลังสินค้า รับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-21 มิ.ย.64

    องค์การคลังสินค้า รับสมัครลูกจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 มิถุนายน 2564 1. องค์การคลังสินค้า รับสมัครลูกจ้างเหมาปฏิบัติงาน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 2. ลูกจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ ประจำสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี การรับสมัคร ยื่นใบสมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 7-21 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. – 15.00 น. ที่ห้องสำนักทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 8 (10804) ตึกองค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 56 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โทร. 0 2507 5283 , 0 2507 5294 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 3 937