กองพลทหารราบที่ 4 รับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุนเข้ารับราชการ 10 อัตรา

Advertisement   กองพลทหารราบที่ 4 รับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุนเข้ารับราชการ 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-14 มกราคม 2565 กองพลทหารราบที่ 4 รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุนเข้ารับราชการ 1. ตำแหน่งที่รับสมัคร 1.1 พลขับรถ (ชกท.120, 612, 640, 642) 6 อัตรา 1.2 เสมียน (ชกท.710, 711, 716, 720, 722, 750, 760, 764, 941) 2 อัตรา 1.3 ช่างวิทยุ (ชกท.276, 315) 1 อัตรา 1.4 พลวิทยุโทรเลข (ชกท.053) 1 อัตรา 2. คุณสมบัติทั่วไป 2.1 ผู้สมัคร, บิดาและมารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด […]

มณฑลทหารบกที่ 36 รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งพลขับรถ

  มณฑลทหารบกที่ 36 รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งพลขับรถ (ชกท.640) ตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 ธันวาคม 2564 มณฑลทหารบกที่ 36 รับสมัครทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ตำแหน่งพลขับรถ (ชกท.640) แหล่งรวมรถ สำนักงานขนส่ง มณฑลทหารบกที่ 36 (อัตรา สิบเอก) คุณสมบัติของผู้สมัคร 2.1 ผู้สมัครมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด และบิดา มารดา เป็นบุคคลสัญชาติไทย 2.2 มีความรู้ไม่ต่ำกว่า ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป 2.3 เป็นทหารกองหนุนที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์นับ ตามปี พ.ศ. ส่วนสูง 160 เซนติเมตร ขึ้นไป 2.4 เป็นผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่ขัดต่อการรับราชการทหาร และมีคุณสมบัติ ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช 2497 และฉบับที่แก้ไข […]

กรมการเงินทหาร รับสมัครสอบบรรจุพนักงานการเงิน วุฒิ ปวช./ปวส.

  กรมการเงินทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตำแหน่ง พนักงานการเงินและการบัญชี กรมการเงินทหาร (กลุ่มงานบริการ) เพศชาย/หญิง สำเร็จการศึกษา ปวช./ปวส. สาขาการบัญชี สาขาการเงินและการธนาคาร มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้าง – 30 กันยายน พ.ศ.2567 ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กรมการเงินทหาร ชั้น 1 อาคารหมายเลข 4 กองบัญชาการกองทัพไทย (แจ้งวัฒนะ) เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่วันอังคารที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2564 ถึงวันอังคารที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 0900 ถึง 1500 น. และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2504 ทางเว็บไซต์ของกรมการเงินทหาร ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ชายเกษียณ ถ่ายคลิปรถผิดกฎจราจรแลกเงินรางวัล4ปี โกยกว่า1ล้านบาท

ปัญหาการกระทำความผิดบนถนน มีให้เห็นทุกวัน ทั้งรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ล่าสุดตำรวจตั้งรางวัลนำจับ โดยให้ส่งภายรถจักรยานยนต์ทำผิดกฎหมาย มาลุ้นรางวัล ซึ่งจะแจกทุกเดือนรายวัลใหญ่ รางวัลละ 20,000 บาท ทีมข่าวย้อนไปคุยกับ พลเมืองดี วัยเกษียณคนหนึ่ง ถ่ายคลิปถ่ายภาพแลกเงินรางวัลจนเป็นรายได้หลัก ทำมานาน 4 ปี มีรายได้มากกว่า 1 ล้านบาท เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2564 ผู้สื่อข่าว PPTVDH36 รายงานว่า จังหวะที่ นาย เอ (นามสมมติ) พาทีมข่าวสำรวจจุดที่มีการจอดรถบนทางเท้าเป็นประจำ ย่านภาษีเจริญ ระหว่างพาดู นาย เอ นับรถที่ทำผิดกฎหมาย ให้ดูว่าทั้งหมดนี้ถ้าเขาส่งรูป และคลิปไปให้ตำรวจ จะได้เงินรางวัลนำจับหลายพันบาท จากที่ทีมข่าวสังเกต พบว่าจุดที่นาย เอ พาดู กินระยะทางแค่ 500 เมตร แต่มีรถไม่ต่ำกว่า 10 คัน เข้าข่ายทำผิดกฎหมาย นาย เอ ระบุว่า เป็นเพราะ […]

มณฑลทหารบกที่ 11 รับสมัครสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่งพลขับรถ

  มณฑลทหารบกที่ 11 รับสมัครสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่งพลขับรถ ตั้งแต่บัดนี้เถึง 18 พฤศจิกายน 2564 มณฑลทหารบกที่ 11 รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง พลขับรถ ตอนรถยนต์ มว.ยานยนต์ ร้อย.บก.พัน.สห.11 (อัตรา ส.อ.) 1 อัตรา คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) เป็นอย่างต่ำ (สำหรับผู้ที่มี คุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ จะใช้คุณวุฒิต่าง ๆ ที่สูงกว่ามาเรียกร้องสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ ไม่ได้) 2. ผู้สมัคร บิดา มารดา ต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด 3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ เป็นองค์พระประมุข 4. ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกาย ทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการราชการทหาร 5. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม 6. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล 7. ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกจากราชการ เพราะมีความผิด […]

กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครสอบเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก 3080 อัตรา

  กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก 3080 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 มกราคม 2565 กรมยุทธศึกษาทหารบก การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ 2565 1. นักเรียนนายสิบทหารบก 2,500 อัตรา (ทหารกองประจำการ 2,000 อัตรา และบุคคลพลเรือน 500 อัตรา) โดยมีรายละเอียดดังนี้ ประเภทการรับสมัคร บุคคลพลเรือน ทหารกองประจำการ (ทุกเหล่าทัพ) พลอาสาสมัคร (ประจำการ) สังกัดกองทัพบก อาสาสมัครทหารพรานชาย สังกัดกองทัพบก ทหารกองหนุนประเภทที่ 1 (เฉพาะผู้ที่ปลดจากทหารกองประจำการทุกเหล่าทัพ) 2. ทหารกองหนุนส่วนกำลังรบ และสนับสนุนการรบ 200 อัตรา เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 ที่เคยรับราชการเป็นทหาร กองประจำการมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี หรือทหารกองประจำการที่รับราชการครบ 1 ปี (มีกำหนดปลดจาก กองประจำการภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565) […]

เตรียมเปิดสอบบรรจุรับราชการเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก 2500 นาย

เตรียมเปิดสอบบรรจุรับราชการเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก 2500 นาย รับสมัคร ภายในเดือน พฤศจิกายน 2564 เตรียมตัวให้พร้อม เส้นทางสู่…นักเรียนนายสิบทหารบก มาถึงแล้ว การสอบนักเรียนนายสิบทหารบก ปีงบประมาณ 2565 รวมหลักสูตร นนส. เหล่าราบ เข้ากับ นนส.ทบ. ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี 6 เดือน จำนวน 2,500 นาย กลุ่มที่ 1 บุคคลพลเรือน จำนวน 500 นาย 1.สอบคัดเลือก 375 นาย 2.กลุ่มเป้าหมาย 6 กลุ่ม 125 นาย กลุ่มโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ 35 นาย กลุ่มโรงเรียนในโครงการถิ่นทุรกันดารฯ 35 นาย กลุ่มโรงเรียนที่ได้รับการประกาศให้เป็นสำนักงานพิเศษ 15 นาย กลุ่มนักเรียนที่อยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ 5 นาย บุตรกำลังพล ทบ. 30 […]

กรมยุทธโยธาทหารบก รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ม.3 บัดนี้-27ส.ค.64

    กรมยุทธโยธาทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนหรือทหารกองหนุน (ชาย/หญิง) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุ เป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าตอบแทนรายเดือน ๆ ละ 10,430.- บาท กับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000.- บาท เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันประกาศรับสมัครวันแรก) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับงานระเบียบงานสารบรรณเป็นอย่างดี มีความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ (Microsoft Word และ Excel) และมีความรู้ด้านการใช้ภาษาไทยเป็นอย่างดี มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการพิมพ์หนังสือราชการ สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากสอบคัดเลือกได้แล้ว จะใช้คุณวุฒิสูงกว่า นั้นมาเรียกร้องสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้ รับสมัคร ตั้งแต่ วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 – […]

กรมการเงินทหารบก รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 2 อัตรา 30 ส.ค.-1 ก.ย.64

  กรมการเงินทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน สอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ 2 อัตรา  วุฒิ ปวช. สายพณิชยกรรม ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2564 กรมการเงินทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน (ชาย) และทหารกองหนุน สอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน (บรรจุทดแทนการสูญเสีย) ประจำปีงบประมาณ 2564 1. เสมียน (ชกท.732) กง.ทบ. (อัตรา ส.อ.) 2. เสมียนการเงิน (ชกท.730) ตอน บก.กรม ร้อย.บก.รพศ.3 รอ. (อัตรา ส.อ.) กำหนดการรับสมัคร เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 ถึงวันพุธที่ 1 กันยายน 2564 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – […]

กรมยุทธโยธาทหารบก รับสมัครสอบบรรจุนายทหารประทวน บัดนี้- 2 ก.ค.64

  กรมยุทธโยธาทหารบก รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งเสมียนพิมพ์ดีด ตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 กรกฎาคม 2564 กรมยุทธโยธาทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุนเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) ประจำปีงบประมาณ 2564 ตำแหน่งเสมียนพิมพ์ดีด จำนวน 1 อัตรา (เพศชาย) วุฒิ ม.3 ขึ้นไป กำหนดวันรับสมัคร ตั้งแต่อังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 ถึง วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 ในวันเวลาราชการ เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ แผนกกำลังพล กองแผนและโครงการ กรมยุทธโยธาทหารบก เลขที่ 2254 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร (การแต่งกายชุดสุภาพ) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 3 4 61