ราบ3 รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 21อัตรา

Advertisement         กองพลทหารราบที่ 3 รับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุนเพื่อสอบเข้ารับราชการ 21 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 กุมภาพันธ์ 2565 กองพลทหารราบที่ 3 รับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ประจำปีงบประมาณ 2565 1.1 ตำแหน่ง พลขับรถ, พลขับรถช่างโยธาสนาม และพลขับรถน้ำมัน 9 อัตรา 1.2 ตำแหน่ง ทั่วไป 8 อัตรา (เสมียนพิมพ์ดีด, เสมียนรหัส, เสมียนกำลังพล, เสมียนส่งกำลัง,เสมียนธุรการและกำลังพล, ผช.นายสิบส่งกำลัง และนายสิบกำลังพล) 1.3 ตำแหน่ง พลสูทกรรม 1 อัตรา 1.4 ตำแหน่ง ช่างยานยนต์ล้อ 2 อัตรา 1.5 ตำแหน่ง ช่างวิทยุ […]

กรมอู่ทหารเรือ รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานราชการ 100 อัตรา 1-13 ก.พ.65

  กรมอู่ทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 100 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-13 กุมภาพันธ์ 2565 กรมอู่ทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่งที่ปฏิบัติงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวม 23 อัตรา กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ 1. วิศวกรเครื่องกล  1 อัตรา 2. วิศวกรไฟฟ้า 1 อัตรา กลุ่มงานเทคนิค 1. ช่างกลโรงงาน 1 อัตรา 2. ช่างต่อเรือเหล็ก 3 อัตรา 3. ช่างต่อเรือไม้และใยแก้ว 2 อัตรา 4. ช่างท่อ  2 อัตรา 5. ช่างไฟฟ้าเรือ  3 อัตรา 6. ช่างเชือกรอกและการอู่ 5 อัตรา 7. […]

มทบ.14 รับสมัครบรรจุพนักงานราชการ (ชาย/หญิง) วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช.

  มณฑลทหารบกที่ 14 รับสมัครพนักงานราชการ (ชาย/หญิง) 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2565 มณฑลทหารบกที่ 14 รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน (ชาย/หญิง) สอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ เป็นพนักงานราชการ มณฑลทหารบกที่ 14 ประจำปีงบประมาณ 2565 1. ตำแหน่ง พนักงานบริการ บก.มทบ.14 กลุ่มงานบริการ 1 อัตรา (ชาย/หญิง) อัตราค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ๆ ละ 10,430 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท) – สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือตอนปลาย (ม.5) 2. ตำแหน่ง พนักงานธุรการ บก.มทบ.14 กลุ่มงานบริการ 1 อัตรา (ชาย/หญิง) (อัตราค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ๆ ละ 10,430 […]

มทบ.37 รับสมัครทหารกองหนุน สอบบรรจุเป็นพลอาสา บัดนี้-4ก.พ.65

  มณฑลทหารบกที่ 37 รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเข้ารับราชการ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2565 มณฑลทหารบกที่ 37 เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเข้ารับราชการ (อัตรา พลอาสาสมัคร) ประจำปีงบประมาณ 2565 1. พลสารวัตร กองร้อยทหารสารวัตร มณฑลทหารบกที่ 37 จำนวน 1 อัตรา 2. พลดุริยางค์ หมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ 37 จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติของผู้สมัคร 2.1 ผู้สมัคร บิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือ นายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นสัญชาติไทย โดยการเกิดก็ได้ 2.2 เพศชาย ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับตาม พระราชบัญญัติรับราชการทหาร […]

กองพลทหารราบที่ 15 รับสมัครสอบบรรจุนายสิบ 1-15 ก.พ.65

  กองพลทหารราบที่ 15 รับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ (อัตราสิบเอก) 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2565 กองพลทหารราบที่ 15 รับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) ประจำปีงบประมาณ 2565 1. ตำแหน่งประเภท เสมียน 2 อัตรา 2 ตำแหน่งประเภท พลขับรถ 2 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 3.1 ตำแหน่งประเภท เสมียน รับสมัครทหารกองหนุนที่เคยรับราชการทหารกองประจำการ จนครบกำหนด และปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว หรือผู้ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไปโดย ได้ขึ้นทะเบียนนำปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว เพศชาย ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ (เกิดปี พ.ศ.2547) และ ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (เกิดปี พ.ศ.2535) คุณวุฒิสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เป็นอย่างต่ำ […]

มณฑลทหารบกที่ 41 รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 7 อัตรา

  มณฑลทหารบกที่ 41 รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนบรรจุเข้ารับราชการ 7 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2565 มณฑลทหารบกที่ 41 รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนชายบรรจุเข้ารับราชการ 1. ตำแหน่ง นายสิบการประปา (ชกท.526) แผนกยุทธโยธา มณฑลทหารบกที่ 41 (อัตรา สิบเอก) 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. ทหารกองหนุน (ประเภทที่ 1) หรือผู้สำเร็จการศึกษาวิชาทหารปีที่ 3 ขึ้นไป 2. เป็นบุคคลพลเรือนเพศชาย อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 30 ปี งดรับผู้สมัคร ที่เกิด พ.ศ. 2544 -2545 ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกเข้ากองประจำการ ตามพระราช บัญญัติรับ ราชการทหาร พ.ศ. 2497 2. ตำแหน่ง พลขับรถ […]

มณฑลทหารบกที่ 44 รับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ 3 อัตรา

  มณฑลทหารบกที่ 44 รับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2565 มณฑลทหารบกที่ 44 รับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา พลอาสาสมัคร) ประจำปีงบประมาณ 2565 1. ตำแหน่ง พลสารวัตร หมวดสารวัตรทหาร กองร้อยทหารสารวัตร มณฑลทหารบกที่ 44 (อัตรา พลอาสาสมัคร) 2 อัตรา 2. ตำแหน่ง พลดุริยางค์ หมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ 44 (อัตรา พลอาสาสมัคร) 1 อัตรา คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 2.1 เป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการทหารกองประจำการจนครบกำหนด และปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว หรือผู้ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป โดยได้ขึ้นทะเบียน นำปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี (เกิดปี พ.ศ. 2547) […]

มณฑลทหารบกที่ 38 รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน 3 อัตรา

  มณฑลทหารบกที่ 38 รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน เข้ารับราชการ 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-27 มกราคม 2565 มณฑลทหารบกที่ 38 รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (เพศชาย) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ 2525 1. เสมียน (ชกท.710) แผนกพลาธิการ มณฑลทหารบกที่ 38 (อัตรา สิบเอก) 1 อัตรา 2. พลขับรถ (ชกท.640) แผนกพลาธิการ มณฑลทหารบกที่ 38 (อัตรา สิบเอก) 1 อัตรา 3. พลดุริยางค์ (ชกท.021) หมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ 38 (อัตรา พลอาสาสมัคร) 1 อัตรา คุณสมบัติของผู้สมัคร 2.1 ตำแหน่ง เสมียน เป็นบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุนประเภทที่ […]

กองบัญชาการช่วยรบที่2 รับสมัครสอบบรรจุนายสิบ 6อัตรา

  กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน บรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2565 (อัตราสิบเอก) เสมียน (ชกท.710) 2 อัตรา นายสิบคลัง (ชกท.551) 1 อัตรา พลขับรถ (ชกท.640) 2 อัตรา พนักงานวิทยุ (ชกท.o50) 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง กลุ่มเสมียน ได้แก่ตำแหน่ง เสมียน, นายสินคลัง และพนักงานวิทยุ มีอายุตั้งแต่ 18 ปี และไม่เกิน 30 ปี สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าขึ้นไป สามารถพิมพ์เอกสารตาม ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2563 และมีความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ตำแหน่ง พลขับรถ มีอายุตั้งแต่ 22 ปี และไม่เกิน 30 ปี สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น […]

กองพลทหารราบที่ 6 รับสมัครเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน 9 อัตรา

  กองพลทหารราบที่ 6 รับสมัครทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2565 กองพลทหารราบที่ 6 เปิดรับสมัครทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 9 อัตรา 1. พลขับรถ 4 อัตรา 2. เสมียน 4 อัตรา 3. นายสิบชิ้นส่วนสายสรรพาวุธ 1 อัตรา คุณสมบัติของผู้สมัครฯ ผู้สมัครตำแหน่ง พลขับรถ และนายสิบชิ้นส่วนสายสรรพวุธ ต้องมีความรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ เทียบเท่าขึ้นไป เป็นทหารกองหนุนหรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 – 5 มีอายุตั้งแต่ 22 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 30 ปี (นับถึง ก.ย.65 และ […]

1 2 61