วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี รับสมัครครูคณิตศาสตร์ 21-25 มิ.ย.64

Advertisement   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง(คณิตศาสตร์) 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี กำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21-25 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ งานบุคลากร อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี (เว้นวันหยุดราชการ) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กศจ.สระบุรี รับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย วุฒิ ป.ตรี 261 อัตรา 4-10 มิ.ย.64

  กศจ.สระบุรี รับสมัครครูผู้ช่วย ประจำปี 2564 จำนวน 261 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-10 มิถุนายน 2564 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 261 อัตรา 1. คณิตศาสตร์ 32 อัตรา 2. ภาษาไทย 45 อัตรา 3. ภาษาอังกฤษ 30 อัตรา 4. ภาษาจีน 3 อัตรา 5. ภาษาญี่ปุ่น 2 อัตรา 6. วิทยาศาสตร์ 13 อัตรา 7. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 3 อัตรา 8. ฟิสิกส์ 6 […]

กศจ.อ่างทอง รับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย วุฒิ ป.ตรี 96 อัตรา 4-10 มิ.ย.64

  กศจ.อ่างทอง รับสมัครครูผู้ช่วย ประจำปี 2564 จำนวน 96 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-10 มิถุนายน 2564 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 96 อัตรา 1. คณิตศาสตร์ 12 อัตรา 2. ภาษาไทย 26 อัตรา 3. ภาษาอังกฤษ 8 อัตรา 4. สังคมศึกษา 2 อัตรา 5. พลศึกษา 8 อัตรา 6. ดนตรีศึกษา 6 อัตรา 7. ดนตรีไทย 2 อัตรา 8. ดนตรีสากล 1 อัตรา […]

กศจ.น่าน รับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย วุฒิ ป.ตรี 38 อัตรา 4-10 มิ.ย.64

  กศจ.น่าน รับสมัครครูผู้ช่วย ประจำปี 2564 จำนวน 38 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-10 มิถุนายน 2564 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 38 อัตรา 1. คณิตศาสตร์ 2 อัตรา 2. ภาษาไทย 3 อัตรา 3. ภาษาอังกฤษ 7 อัตรา 4. ภาษาจีน 1 อัตรา 5. ภาษาญี่ปุ่น 1 อัตรา 6. ฟิสิกส์ 1 อัตรา 7 ชีววิทยา 2อัตรา 8 พลศึกษา 1 อัตรา 9. […]

กศจ.สุโขทัย รับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย วุฒิ ป.ตรี 76 อัตรา 4-10 มิ.ย.64

  กศจ.สุโขทัย รับสมัครครูผู้ช่วย ประจำปี 2564 จำนวน 76 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-10 มิถุนายน 2564 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 ตำแหน่งครูผู้ช่วย 76 อัตรา 1. คณิตศาสตร์ 7 อัตรา 2. ภาษาไทย 9 อัตรา 3. ภาษาอังกฤษ 5 อัตรา 4. ภาษาจีน 2 อัตรา 5. วิทยาศาสตร์ 7 อัตรา 6. เคมี 2 อัตรา 7. สังคมศึกษา 7 อัตรา 8. พลศึกษา 2 อัตรา 9. […]

อบจ.ระยอง รับสมัครพนักงานจ้าง76อัตรา 8-16มิ.ย.64

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตำแหน่งที่รับสมัคร 1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 11 ตำแหน่ง รวม 62 อัตรา ประกอบด้วย ก. ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ จำนวน 7 ตำแหน่ง 50 อัตรา  1) ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาภาษาไทย 4 อัตรา ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 2 อัตรา ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาภาษาจีน 1 อัตรา ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น 1 อัตรา ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 2 อัตรา ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาชีววิทยา 1 อัตรา ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาฟิสิกส์ […]

วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล รับสมัครพนักงานบริหารทั่วไป(ครู) บัดนี้-2มิ.ย.64

  วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล รับสมัครบุคคลทั่วเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สอนวิชากลุ่มช่างไฟฟ้ากำลัง, อิเล็กทรอนิกส์, และล่ามภาษามือ ผู้ประสงค์จะสมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศ ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ค. – 2 มิ.ย.2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ รับสมัครครูอัตราจ้าง 17-25 พ.ค.64

  วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย ตั้งแต่วันที่ 17-25 พฤษภาคม 2564 วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ตำแหน่งที่รับสมัคร ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ประมาทวิชา คหกรรม สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี การรับสมัคร รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17-25 พฤษภาคม 2564 (เว้นวันหยุดราชการ) งานบุคลากร อาคารอำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-13พ.ค.64

  วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 พฤษภาคม 2564 วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ตำแหน่งที่รับสมัคร 1 ตำแหน่ง ครูสอนนาฏศิลป์โขนพระ 1 ตำแหน่ง 2 ตำแหน่ง ครูสอนนาฏศิลป์ไทย(ละคร-นาง) 1 ตำแหน่ง 3 ตำแหน่ง ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 1 ตำแหน่ง การรับสมัคร ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่งานบุคลากร ฝ่ายบริหาร /หรือส่ง เอกสารมายัง วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เลขที่ 119 หมู่ 1 ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัด 72000 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ในวันและ เวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รับสมัครเจ้าหน้าที่ 5 อัตรา 5-14พ.ค.64

  อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-14 พฤษภาคม 2564 อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานโสตทัศนูปกรณ์ ตำแหน่งที่รับสมัคร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานโสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรี การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ อิสลามวิทยาลัยแห่ง ประเทศไทย แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 5-14 พฤษภาคม 2564 เว้นวันหยุดราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 12