เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย รับสมัครพนักงานจ้าง ไม่จำกัดวุฒิ-ป.ตรี 23พ.ย.-1ธ.ค.65

Advertisement Advertisement   เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ 1. ผู้ช่วยครู วิชาเอกภาษาไทย 3 อัตรา (ครูอัตราจ้าง) ป.ตรีสาขาวิชาหรือทางการศึกษา ศึกษาศาสตร์ หรือคุณวุฒิอื่น ที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่คุรุสภาออกให้สำหรับปฏิบัติหน้าที่สอน 2. ผู้ช่วยครู วิชาเอกปฐมวัย 1 อัตรา (ครูอัตราจ้าง) ป.ตรีสาขาวิชาหรือทางการศึกษา ศึกษาศาสตร์ หรือคุณวุฒิอื่น ที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่คุรุสภาออกให้สำหรับปฏิบัติหน้าที่สอน 3. ผู้ช่วยครู วิชาเอกนาฏศิลป์ 2 อัตรา (ครูอัตราจ้าง) ป.ตรีสาขาวิชาหรือทางการศึกษา ศึกษาศาสตร์ หรือคุณวุฒิอื่น ที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ […]

สพป.น่าน เขต 1 รับสมัครครูผู้สอน11อัตรา 14-18พ.ย.65

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน 11 อัตรา 1.สาขาวิชาปฐมวัย 5 อัตรา 2.สาขาวิชาประถมศึกษา 1 อัตรา 3.สาขาวิชาภาษาไทย 3 อัตรา 4.สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 1 อัตรา 5.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (1) มีวุฒิ ปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.รับรองและกำหนด เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามสาขาวิชาเอก ที่ระบุในประกาศรับสมัครคัดเลือกเท่านั้น โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้มี อำนาจไม่หลังวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย (2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ยังไม่หมดอายุ หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบ วิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ที่ยังไม่หมดอายุ (นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย) ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบด้วยตนเอง โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.ednan1.go.th หรือขอรับใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน ถูกต้อง และรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมลงชื่อกำกับเอกสาร […]

รร.สังข์อ่ำวิทยา รับสมัครครูปฐมวัย 8-16พ.ย.65

  โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (งบประมาณองค์การบริการส่วนจังหวัดปทุมธานี) เอกการศึกษาปฐมวัย 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท สมัครด้วยตนเอง 8-14 พ.ย.65 ในเวลาราชการ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 รับสมัครครู-ครูพี่เลี้ยง วุฒิ ม.6-ป.ตรี 24ต.ค.-1พ.ย.65

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. ครูผู้สอน 21 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท กลุ่มที่ 1 กลุ่มวิชาภาษาไทย จำนวน 2 อัตรา กลุ่มที่ 2 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 6 อัตรา กลุ่มที่ 3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา กลุ่มที่ 4 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา จำนวน 4 อัตรา กลุ่มที่ 5 กลุ่มวิชาพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา กลุ่มที่ 5 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา กลุ่มที่ 7 กลุ่มวิชานาฏศิลป์ จำนวน […]

เมืองพัทยารับสมัครครู-ผู้ดูแลเด็ก-อื่นๆ 37อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ-ป.ตรี

  เมืองพัทยา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเมืองพัทยา 1) ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (สำหรับผู้มีคุณวุฒิ) สังกัดสถานศึกษาเมืองพัทยา ตำแหน่งผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) จำนวน 20 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (อ่านรายละเอียดเอกวิชาและคุณสมบัติอื่น ๆ ในเอกสารประกาศฉบับเต็ม) 2) พนักงานจ้างตามภารกิจ (สำหรับผู้มีคุณวุฒิ) ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางการศึกษา ศึกษาศาสตร์ เฉพาะสาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษาหรือการศึกษาปฐมวัย หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่ คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน 3) ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 1 อัตรา วุฒิ ม.6 มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี และทักษะของ บุคคลดังกล่าวจะต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้น ๆ โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจาก นายจ้างหรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติหรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วยการทดลอง […]

สวนกุหลาบฯ รับสมัครครูอัตราจ้างไทย, วิทย์, สังคม, คอมพิวเตอร์, ญี่ปุ่น, แนะแนว

  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท 1. ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย 1 ตำแหน่ง ป.ตรี ด้านการศึกษา วิชาภาษาไทย มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 2. ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 1 ตำแหน่ง ป.ตรี ด้านการศึกษา วิชาสังคมศึกษา มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 3. ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 ตำแหน่ง ป.ตรี ด้านการศึกษา วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 4. ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ 1 ตำแหน่ง ป.ตรี ด้านการศึกษา วิชาคอมพิวเตอร์ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 5. ครูผู้สอนวิชาภาษาญี่ปุ่น 1 ตำแหน่ง ป.ตรี ด้านการศึกษา วิชาภาษาญี่ปุ่น มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 6. ครูผู้สอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) ป.ตรี ด้านการศึกษา วิชาจิตวิทยาและการแนะแนว มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู […]

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง รับสมัครครูอัตราจ้าง 9 อัตรา บัดนี้-28ก.ย.65

  โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน 9 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพ ครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน เว้นแต่สาขาขาดแคลนที่ได้รับการยกเว้นจากคุรุสภา – วิชาภาษาไทย 1 อัตรา – วิชาคณิตศาสตร์ 1 อัตรา – วิชาวิทยาศาสตร์ (เอกฟิสิกส์) 1 อัตรา * หากสามารถสอนวิชาดาราศาสตร์ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ – วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 2 อัตรา – วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 1 อัตรา – วิชาการงานอาชีพ 1 อัตรา – วิชาคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา – วิชาภาษาเกาหลี 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 15,800 บาท ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมลงลายมือชื่อกำกับเอกสารและหลักฐานที่ใช้สมัครทุกฉบับที่โรงเรียนสายน้ำผึ้ง […]

สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 รับสมัครครูผู้สอน10อัตรา 12-18ก.ย.65

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน 10 อัตรา เอกปฐมวัย 3 อัตรา 1. โรงเรียนบ้านโนนศาลา อำเภอนาคู 2. โรงเรียนบ้านใหม่ชัยมงคล อำเภอคำม่วง 3. โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร อำเภอเขาวง เอกภาษาไทย 2 อัตรา 1. โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ อำเภอกุฉินารายณ์ 2. โรงเรียนหนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง อำเภอนามน เอกคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา ดังนี้ 1. โรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคม อำเภอคำม่วง 2. โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร อำเภอนาคู เอกคณิตศาสตร์ 2 อัตรา 1. โรงเรียนบ้านบัวขาว (พร้อมพันธุ์อุปถัมภ์) อำเภอกุฉินารายณ์ 2. โรงเรียนสามเพื่อนพัฒนา อำเภอนาคู เอกอุตสาหกรรม 1 อัตรา 1. โรงเรียนบ้านนาบอน […]

สพป.นครพนม เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการ/ครูอัตราจ้าง 29มิ.ย.-5ก.ค.65

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป และกลุ่มงานบริการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1) ตำแหน่ง ครูผู้สอน 4 อัตรา วิชาเอกสังคมศึกษา 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่โรงเรียนบ้านดอนแดง วิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่โรงเรียนบ้านบ้านธาตุ ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน – ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี ต้องศึกษา เนื้อหาวิชานั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต – ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 5 ปี หลักสูตรต่อเนื่อง […]

โรงเรียนมุกดาหาร รับสมัครครูอัตราจ้างสอนวิชาชีววิทยา วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-27มิ.ย.65

  โรงเรียนมุกดาหาร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างสอนวิชาชีววิทยา วุฒิ ป.ตรี มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สมัครด้วยตนเอง บัดนี้-27มิ.ย.65 รายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม

1 2 15