มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครผู้ช่วยวิจัย วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-16 พ.ค.64

Advertisement   ศูนย์ภูมิภาคเพื่อการศึกษาด้านภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 พฤษภาคม 2564 ตำแหน่งที่รับสมัคร รับสมัครผู้ช่วยวิจัย 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี วิธีการคัดเลือก คัดเลือกโดยการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ผ่านทางออนไลน์ (จะแจ้งวันและเวลาภายหลัง)ผู้สนใจสามารถส่งประวัติส่วนตัว (resume) มาได้ที่ Email: [email protected] หมายเลขโทรศัพท์ 0987495359 (ปัณณธร) หรือ 0-5394-3543 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครนักวิชาการตรวจสอบบัญชี 12-18 พ.ค.64

  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 12 – 18 พฤษภาคม 2564 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร นักวิชาการตรวจสอบบัญชี 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี การรับสมัคร สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก 498/5 ถนน พิษณุโลก – วังทอง ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จ.พิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 12 – 18 พฤษภาคม 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สถาบันทันตกรรม รับสมัครนายช่างเทคนิค วุฒิ ปวส. บัดนี้ – 31 พ.ค.64

    สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งที่รับสมัคร 1.ตำแหน่งนายช่างเทคนิค 1 อัตรา วุฒิ ปวส. การรับสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 7 (อาคารศูนย์กลางด้านวิชาการทางทันตกรรมในอาเซียน) สถาบันทันตกรรม ตั้งแต่บัดนี้ – 31 พฤษภาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

มหาวิทยาลัยมหิดล ขยายเวลารับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ บัดนี้-28พ.ค.64

  สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล ขยายเวลารับสมัครตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 พฤษภาคม 2564 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งที่รับสมัคร ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถเลือกช่องทางการสมัครได้ โดย Download ใบสมัครที่ http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment/ 1 ส่งจดหมายสมัครงานทางไปรษณีย์ พร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัครมาที่ “สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและ นวัตกรรม” อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 เลขที่ 999 หมู่ที่ 5 มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170” วงเล็บมุมซอง บนขวา “สมัครงานตำแหน่ง (…………………….ระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัคร)” หรือ 2 ส่งเอกสารหลักฐานในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ โดยระบุในช่อง Subject ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร ชื่อ – นามสกุล (เช่น […]

สำนักงานพัฒนาสังคมฯ รับสมัครนักสังคมสงเคราะห์ วุฒิ ป.ตรี 11-17พ.ค.64

  สำนักงาน พมจ.ยโสธร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ตั้งแต่วันที่ 11-17 พฤษภาคม 2564 จังหวัดยโสธร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่งที่รับสมัคร ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี การรับสมัคร สามารถดำเนินการสมัครด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ระหว่างวันที่ 11-17 พฤษภาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 – 16.30 น. ดังนี้ (1) ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น 1 (หลังเก่า) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร หรือ (2) ส่งเอกสารการสมัครผ่านอีเมล์ [email protected] โดยดาวน์โหลด เอกสารใบสมัคร จากเว็บไซต์ www.yasothon.m-society.go.th […]

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-13พ.ค.64

  วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 พฤษภาคม 2564 วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ตำแหน่งที่รับสมัคร 1 ตำแหน่ง ครูสอนนาฏศิลป์โขนพระ 1 ตำแหน่ง 2 ตำแหน่ง ครูสอนนาฏศิลป์ไทย(ละคร-นาง) 1 ตำแหน่ง 3 ตำแหน่ง ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 1 ตำแหน่ง การรับสมัคร ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่งานบุคลากร ฝ่ายบริหาร /หรือส่ง เอกสารมายัง วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เลขที่ 119 หมู่ 1 ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัด 72000 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ในวันและ เวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครลูกจ้างเฉพาะงาน 9 อัตรา 11-25 พ.ค.64

  การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครลูกจ้างเฉพาะงาน 9 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3 ตั้งแต่วันที่ 11-25 พฤษภาคม 2564 ตำแหน่งที่รับสมัคร 1. จำนวน 3 อัตรา (แขวง สรอ.บซ.) 2. จำนวน 6 อัตรา (แขวง สรพ.ธบ.) การรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 11 – 25 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 08.30 – 16.00 น. ในวัน และเวลาราชการ ผู้สมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ที่ทำการกองซ่อมบำรุง รถสินค้าเขต บางซื่อ อาคาร Passenger ชั้น 2 (โรงซ่อมแห่งใหม่) ตรงข้ามหมอชิต 2 ถ.กำแพงเพชร 2 แขวง/เขต จตุจักร กรุงเทพฯ โทรศัพท์ […]

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร รับสมัครเจ้าหน้าที่ บัดนี้-31พ.ค.64

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร การสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 9/2564 ตำแหน่งที่รับสมัคร ตำแหน่งที่ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ตำแหน่งเลขที่ 64/06/03)  1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา การรับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวสมัครผ่านระบบ รับสมัครงานออนไลน์ที่เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตั้งแต่วันที่ 2-31 พฤษภาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครพนักงานราชการ 23 อัตรา 11-17พ.ค.64

  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครสอบเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป 23 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-17 พฤษภาคม 2564 ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 2. ตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 3. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา วุฒิ ป.โท 4. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 6 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 5. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 6. ตำแหน่ง นักฟิสิกส์รังสี 5 อัตรา วุฒิ […]

กองทัพบก รับสมัครบรรจุวุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-13พ.ค.64

  สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ จำนวน 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน – 13 พฤษภาคม 2564 ประกาศสำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการประจำปีงบประมาณ 2564 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่ง ผู้บริหารข้อมูลระดับสูง 8 อัตรา วุฒิ ป.โท 2. ตำแหน่ง นักวิศวกรระบบ 1 อัตรา ป.ตรี 3. ตำแหน่ง ผู้ดูแลความปลอดภัยข้อมูล 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 4. ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล  1อัตรา วุฒิ ป.ตรี 5. ตำแหน่ง นักวิศวกรข้อมูล 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี การรับสมัคร ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ […]

1 4 5 6 868