สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง รับสมัครพนักงาน 6 อัตรา บัดนี้-30 มิ.ย.64

Advertisement   สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ครั้งที่ 2/2564 จำนวน 6 ตำแหน่ง ตำแหน่งที่รับสมัคร 1. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 2. ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 3. ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา วุฒิ ปวส. 4. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย 2 อัตรา วุฒิ ปวช. 5. ตำแหน่ง พนักงานบริการ 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 การรับสมัคร ทั้งนี้ผู้มีความประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครได้ที่กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน ชั้น 3 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง โทรศัพท์ 02-521-6550 ต่อ 303 ได้ตั้งแต่ […]

ไทยแลนด์พริวิเลจคาร์ด รับจนท.คอลเซนเตอร์ ป.ตรีTOEIC650 พูดภาษาจีนได้

  บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด  ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก (Call center – Chinese Speaking) ลักษณะของตำแหน่ง – ปฏิบัติงานในหน้าที่รับจองและยืนยันการให้บริการแก่สมาชิกในเรื่องสิทธิประโยชน์ต่างๆ – การให้บริการรับเรื่องการร้องขอจากสมาชิกที่นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ของบริษัท – ตอบคำถามและให้คำปรึกษาแก่สมาชิก Job Description – Assists customers about Privilege requirement, troubleshooting any issues or problems – Build and strengthen customer loyalty by finding the right solution to our customer’s needs – Builds strong customer relationships through delivering […]

กรมปศุสัตว์ รับสมัครเจ้าพนักงานสัตวบาล วุฒิ ปวส./อนุปริญญา 13-19 พ.ค.64

  กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันพุธที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ตำแหน่งที่รับสมัคร ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสัตวบาล 1 อัตรา วุฒิ ปวส./อนุปริญญา การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ถนนมหาดไทยบำรุง อำเภอเมือง จังหวัดตาก ตั้งแต่วันที่ 13 – 19 พฤษภาคม 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน รับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.ตรี 14-17 พ.ค.64

  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมกิจการเด็กเเละเยาวชน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา  ตั้งแต่วันที่ 14-17 พฤษภาคม 2564 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งที่รับสมัคร 1. ช่วยปฏิบัติงานสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 1 อัตรา 2. ช่วยปฏิบัติงานขับเคลื่อนมาตรการ กลไก และแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 1 อัตรา การรับสมัคร ยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected] พร้อมแนบไฟล์หลักฐาน การสมัคร ระหว่างวันที่ 14-17 พฤษภาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด รับสมัครพนักงาน สมัครออนไลน์ได้ทันที

  ประกาศรับสมัครงานบริษัท โดย บริษัท บางจาก คอร์ปเรชั่น จำกัด (มหาชน) กำลังเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานประจำ ตำแหน่งงานเปิดรับ 3 ตำแหน่ง ในส่วนของผู้ที่ต้องการสมัครงานบริษัทบางจาก ให้คลิกลิงก์แนบท้ายประกาศ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง พร้อมสมัครงานออนไลน์ได้ทันที สมัครงานบริษัทบางจาก Engineer (TMD) พนักงานบัญชี (บริษัท วินโนหนี้ จำกัด) พนักงานบัญชี (บริษัท วินโนหนี้ จำกัด) – Bangkok คลิก>>>สมัครงานบริษัท บางจาก

สำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน รับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-4 มิ.ย.64

  สำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 มิถุนายน 2564 สำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน ที่ 4/ 2564 รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งที่รับสมัคร 1. พนักงานสนับสนุนด้านการรับรองและพิธีการ 1 อัตรา 2. พนักงานผู้ช่วยงานวิชาการด้านนิติกร 1 อัตรา 3. พนักงานสนับสนุนงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 1 อัตรา 4. พนักงานบันทึกข้อมูลระบบ GFMIS 1 อัตรา การรับสมัคร ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามข้อ 4 ทางไปรษณีย์ โดย จ่าหน้าซองถึงสำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน กระทรวงการต่างประเทศ (ฝ่ายอำนวยการ) เลขที่ 443 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โดยระบุตำแหน่งที่ประสงค์จะสมัคร ให้ชัดเจน ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม […]

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง รับสมัครนักวิทยาศาสตร์ บัดนี้-20 พ.ค.64

  ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 พฤษภาคม 2564 ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง จ.นครสวรรค์ จะทำการเปิดรับสมัครงาน พนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ) ตำแหน่งที่รับสมัคร ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์ (ประมวลผลข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์) 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี การรับสมัคร สามารถยื่นเอกสารการสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันนี้ – 20 พฤษภาคม 2564 ในวันและเวลา ทำการราชการ (เช้า 9.00 – 11.30 น. บ่าย 13.30 – 16.30 น.) ที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง สนามบินนครสวรรค์ โทร. 0-5625-6018 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานคดียาเสพติด รับสมัครนิติกร วุฒิ ป.ตรี 20 อัตรา บัดนี้-31 พ.ค.64

  สำนักงานคดียาเสพติด รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 20 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2564 สำนักงานคดียาเสพติด รับสมัครจ้างเหมาบริการตำแหน่ง นิติกร(เนติฯ) ตำแหน่งที่รับสมัคร ตำแหน่ง นิติกร (เนติฯ)  20 อัตรา วุฒิ ป.ตรี นิติศาสตรบัณฑิต การรับสมัคร ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http//www.nctago.go.th หรือ สแกน QR Code เอกสารแนบ 1 และสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 โดยให้สแกนเป็นไฟล์ pdf และส่งไฟล์ดังกล่าวโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึง สำนักงานคดียาเสพติดที่ E-mail : [email protected] สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นางสาวณิชกานต์ แสงจันทร์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ เบอร์มือถือ 089 895 6990,0 2515 4441 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมสรรพสามิต รับสมัครนักตรวจสอบภาษี วุฒิ ป.ตรี 12-20พ.ค.64

  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษี ตั้งแต่วันที่ 12-20 พฤษภาคม 2564 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น ตำแหน่ง นักตรวจสอบภาษี ตำแหน่งที่รับสมัคร ตำแหน่ง นักตรวจสอบภาษี 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2 ฝ่ายอำนวยการ เลขที่ 3 หมู่ที่ 10 ถนนคชสาร (จารุศร) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 0-2529-5666 ตั้งแต่วันที่ 12-20 พฤษภาคม 2564 (เฉพาะวัน และเวลาราชการ) โดยผู้สมัครจะไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานทางหลวงชนบทที่1 รับสมัครจนท.วุฒิ ปวส.10อัตรา บัดนี้-25พ.ค.64

  สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำสถานีตรวจสอบน้ำหนักยานพาหนะ จำนวน 10 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานีตรวจสอบน้ำหนักยานพาหนะ ถนนสายก ฉช.3001 อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา  ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่า ปวส.ทางสาขาวิชาช่าง ก่อสร้าง สาขาวิชาช่างสำรวจ สาขาวิชาช่างโยธา สาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารทั่วไป คอมพิวเตอร์ หรือ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ที่เห็นว่าเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ส่วนอำนวยการ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี) เลขที่ 37/2 ม.15 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี โทร.0-2192-3380 ต่อ 123-124 ตั้งแต่วันที่ 12-25 พฤษภาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัคร ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 3 4 868