ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ ม.จุฬาลงกรณ์ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 1 ตำแหน่ง (บัดนี้ – 18 ต.ค.56)

Advertisement ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ ม.จุฬาลงกรณ์ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการ) สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 18 ตุลาคม 2556 Advertisement ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการ) 1 อัตรา เงินเดือน 11,810 บาท คุณวุฒิ ปวส หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนงานต้นสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ Advertisement สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ อาคารจามจุรี 2 ชั้น 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ในวันที่ 22 ตุลาคม 2556 ณ สถานที่รับสมัคร ดูลักษณะงาน / เอกสารประกอบการสมัคร ที่นี้

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 7 ตำแหน่ง 9 อัตรา (11 – 21 ต.ค.56)

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดรับสมัครรพนักงานราชการ สำหรับบุคคลทั่วไปและคนพิการ จำนวน 8 ตำแหน่ง 11 อัตรา สมัครได้ทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 11 – 21 ตุลาคม 2556 1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อัตราเงินเดือน : 17,290 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทางคอมพิวเตอร์   2.ชื่อตำแหน่ง : นักสืบสวนสอบสวน อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทางนิติศาสตร์ 2. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับกฎหมายแร่ และงานด้านการสืบสวนสอบสวน […]

กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา (21 – 31 ต.ค.56)

กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 21 – 31 ตุลาคม 2556 1.ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการคลัง 2 อัตรา อัตราเงินเดือน :15,960 บาท คุณวุฒิ ป.ตรี ในสาขาการบัญชี,นิติศาสตร์,เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 2.ชื่อตำแหน่ง นักบัญชี 2 อัตรา อัตราเงินเดือน :15,960 บาท คุณวุฒิ ป.ตรี ในสาขาการบัญชี 3.ชื่อตำแหน่ง นิติกร 1 อัตรา อัตราเงินเดือน :15,960 บาท คุณวุฒิ ป.ตรี ในสาขานิติศาสตร์ 4.ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา อัตราเงินเดือน :17,290 บาท คุณวุฒิ ป.ตรี ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สมัครงานราชการได้ทางออนไลน์ 24 […]

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครงาน 1 ตำแหน่ง (บัดนี้ – 15 ต.ค.56)

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการศึกษาวิเคราะห์รวบรวมและจัดทำข้อมูลประเทศ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักทวิภาคี สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 15 ตุลาคคม 2556 ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่โครงการศึกษาวิเคราะห์รวบรวมและจัดทำข้อมูลประเทศที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักทวิภาคี อัตราเงินเดือน :13,300 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ทางเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ถ.นนทบุรี อ.เมือง จ.นนทุบรี สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 16 – 18 ตุลาคม 2556 (1วัน) ณ สถานที่รับสมัคร ประเมินโดยการสอบสัมภาษณ์   อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้ 

ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 5 ตำแหน่ง 7 อัตรา (บัดนี้ – 24 ต.ค.56)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 5 ตำแหน่ง 7 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 24 ตุลาคม 2556 1.ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 15,190 บาท คุณวุฒิ ไม่ต่ำกว่า ป.ตรี ทางบัญชีพาณิชยศาสตร์ 2.ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 15,190 บาท คุณวุฒิ ไม่ต่ำกว่า ป.ตรี ทุกสาขา 3.ชื่อตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,190 บาท คุณวุฒิ ป.ตรี ทางพาณิชยศาสตร์ การเงิน บัญชี การบริหาร เศรษฐศาสตร์ สถิติ/สถิติประยุกต์ 4.ชื่อตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ จำนวน […]

กรมพิธีการทูต เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูล (บัดนี้-16 ต.ค.56)

กรมพิธีการทูต เปิดรับสมัครงานพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งพนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูล สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 16 ตุลาคม 2556 ชื่อตำแหน่ง พนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูล เงินเดือน 16,000 บาท อายุไม่เกิน 30 ปี คุณวุฒิ ไม่ต่ำกว่า ป.ตรี และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีทั้งการอ่าน เขียน และพูด สมัครงานราชการด้วยตนเองหรือส่งจดหมายลงทะเบียน ถึง สำนักงานเลขานุการกรม กรมพิธีการทูต เลขที่ 443 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 วงเล็บมุมซอง “พนักงานค้นค้วาและบริหารจัดการข้อมูล” สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02 2035000 ต่อ 23011   ดาวโหลดใบสมัคร / อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครที่นี้ 

ธกส.เปิดรับสมัครผู้ช่วยพนักงาน ตำแหน่ง Call Center (7 – 13 ต.ค.56)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครผู้ช่วยพนักงาน ตำแหน่ง Call Center สมัครทางออนไลน์ 24 ชม. ได้ตั้งแต่วันที่ 7 – 13 ต.ค.2556 ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงาน ปฏิบัติงานกลุ่มงานศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์(Call Center) เงินเดือน 15,000 บาท เพศ ชาย – หญิง อายุ 18 – 30 ปี บริบูรณ์ คุณวุฒิ ไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทุกสาขา ทำงานเป็นกะได้ หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0 2558 6555 ต่อ 8331-2, 8334-6 อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงาน / ดูลักษณะงานที่นี้ เข้าเว็บไซต์สมัครงาน พิมแบบฟอร์มการชำระเงิน

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม จ.กรุงเทพฯ เปิดรับสมัครครูอัตราจ้าง 1 อัตรา (บัดนี้- 24 ต.ค.56)

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม จ.กรุงเทพฯ เปิดรับสมัครครูอัตราจ้าง 1 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 24 ต.ค 2556 คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com   ชื่อตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง เอกภาษาไทย 1 อัตรา ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ คุณวุฒิ (สอบถามได้ทางโทรศัพท์) สมัครงานราชการหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ โทร 02 -8723080 ถึง 87 ในวันเวลาราชการ

โรงเรียนสตรีวิทยา 2 จ.กรุงเทพฯ เปิดรับสมัครงานเจ้าหน้าที่เทคนิคคอมพิวเตอร์

โรงเรียนสตรีวิทยา 2 กรุงเทพฯ เปิดรับสมัครงานเจ้าหน้าที่เทคนิคคอมพิวเตอร์ คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com   ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิคคอมพิวเตอร์ อายุ 25-30 ปี คุณสมบัติ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ห้องเรียนพิเศษ ภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่  อาคาร 10 ชั้น 3 โรงเรียนสตรีวิทยา 2ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร หรือส่งประวัติการทำงานได้ที่ [email protected] สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0894490196

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดรับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (บัดนี้ – 15 ต.ค.56)

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดรับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 15 ตุลาคม 2556 คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com   1.ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เงินเดือน 10,0000 บาท สังกัด ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เอกสารประกอบการสมัคร (อย่างละ 1 ฉบับ) สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาวุฒิการศึกษา รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป สมัครงานได้ที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 1 ชั้น 4 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ภายในกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี […]

1 1,319 1,320 1,321 1,334
error: