กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 รับสมัครพนักงานราชการ 8 อัตรา บัดนี้-22 มิ.ย.64

Advertisement   กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 รับสมัครพนักงานราชการ 8 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 มิถุนายน 2564 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน (ชาย/หญิง) สอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ เป็นพนักงานราชการ กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 1. ตำแหน่ง พนักงานบริการ 2 อัตรา (ชาย) วุฒิ ม.3/ม.6 2. ตำแหน่ง พนักงานบริการ 1 อัตรา (หญิง) วุฒิ ม.6 3. ตำแหน่ง พนักงานบริการสุขาภิบาล 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 4. ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี  2 อัตรา วุฒิ ปวช. 5. ตำแหน่ง ช่างเสรรพาวุธ 1 […]

กองบิน 6 รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา บัดนี้-21 มิ.ย.64

  กองบิน 6 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. ตั้งแต่วันที่ 15-21 มิถุนายน 2564 คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กองบิน 6 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า กลุ่มงานเทคนิค 1 อัตรา 2. ตำแหน่ง ช่างระบบไฟฟ้าและเครื่องวัดประกอบการบิน กลุ่มงานเทคนิค 1 อัตรา รับสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ที่ [email protected] เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 15-21 มิถุนายน พ.ศ.2564 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

มณฑลทหารบกที่ 11 รับสมัครพนักงาน วุฒิ ปวช. บัดนี้- 5 ก.ค.64

  มณฑลทหารบกที่ 11 รับสมัครพนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. และ ลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 กรกฎาคม 2564 มณฑลทหารบกที่ 11 รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็น พนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. และ ลูกจ้างชั่วคราว กอท.สก.ทบ. วุฒิ ปวช. 1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร พนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. 1.1 ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี ชั้น 2 (กณป.สก.ทบ.) 1 อัตรา ลูกจ้างชั่วคราว กอท.สก.ทบ. 1.2 ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี ชั้น 2 (กอท.สก.ทบ.) 1 อัตรา 1.3 ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี ชั้น 1 (กอท.สก.ทบ.) 1 อัตรา กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง 5 […]

สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก รับสมัครพนักงานธุรการ 28มิ.ย.- 2ก.ค.64

  สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2564 สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน (ชาย/หญิง) และทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งที่รับสมัคร ตำแหน่งพนักงานธุรการ 1 อัตรา (ชาย/หญิง) วุฒิ ม.3/ม.6 การรับสมัคร รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ถึง 2 กรกฎาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ (09.30 – 15,30 นาฬิกา) ณ สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก อาคารกรมสารบรรณทหารบก ชั้น 4 ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

จังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครนักวิชาการแรงงาน วุฒิ ป.ตรี 28 มิ.ย.-2 ก.ค.64

    สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2564 จังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน ตำแหน่งที่รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน 7 อัตรา วุฒิ ป.ตรี การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

คณะสถาปัตยฯ มธ.รับสมัครอาจารย์ประจำวิชาภูมิสถาปัตย์ บัดนี้-12ก.ค.64

  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต รับสมัครอาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิสถาปัตย์ คุณวุฒิ ป.เอก มีใบประกอบวิชาชีพฯ หากมีประสบการณ์สอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ (รับสมัครทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ) รับสมัครบัดนี้-12ก.ค.64 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม)) 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครนักวิชาการแรงงาน วุฒิ ป.ตรี 406 อัตรา

  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 406 อัตรา กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน (สัญญาจ้าง 1 ปี ไม่มีต่อสัญญา) วุฒิ ป.ตรี การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด (ในวันและเวลาราชการ โปรดตรวจสอบใน เว็บสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน แต่ละจังหวัด) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมสรรพสามิต รับสมัครเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 21-25 มิ.ย.64

  สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 21-25 มิถุนายน 2564 กรมสรรพสามิต รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ประจำสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ปวส. การรับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ที่ส่วนอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 ชั้น 2 ซอยศรีวิชัย 35 ถนนศรีวิชัย ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 21-25 มิถุนายน 2564 ในวันและ เวลาราชการ ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น. ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมควบคุมโรค รับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้ – 21 มิ.ย.64

  คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ รับสมัครลูกจ้างโครงการ 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-21 มิถุนายน 2564 กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างโครงการสนับสนุน การดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค ครั้งที่ 1/2564 1. นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านการวิจัยและพัฒนา) 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 3. นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 4. นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท การรับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบยื่นใบสมัครผ่านทางไปรษณีย์อิเล็อกทรอนิกส์ [email protected] ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 16.00 น. โดยจัดทำเป็นไฟล์เอกสาร […]

สถาบันพระประชาบดี รับสมัครนักพัฒนาสังคม วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-21 มิ.ย.64

  สถาบันพระประชาบดี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม ตั้งแต่วันที่ 14-21 มิถุนายน 2564 รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม สถาบันพระประชาบดี สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตำแหน่งที่รับสมัคร ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี การรับสมัคร ผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร ตามที่แนบท้าย และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร ได้ที่ช่องทางโทรสาร หมายเลข 0 2577 1810 หรือทางอีเมล์ [email protected] ตั้งแต่วันที่ 14-21 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 0 2577 1810 ในวันและเวลาราชการ โดยจะปิดรับเอกสารการ สมัครในวันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 12.00 น. ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 880