สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รับสมัคร พนง.ประสานงาน วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้เป็นต้นไป

Advertisement Advertisement   ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) Advertisement Job Responsibilities: – อำนวยความสะดวก และสนับสนุนงานด้านธุรการให้กับหน่วยงานภายใน – อำนวยความสะดวกในการจัดการประชุม สัมมนา อบรมภายในสำนักงาน รวมถึงการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุม หรือผู้มาติดต่อ – ดูแลและบริหารจัดการเกี่ยวกับงานประสานงาน งานเอกสาร ของส่วนงาน – งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายตามผู้บังคับบัญชา Job Qualifications: – ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา – มีประสบการณ์ด้านงานธุรการประสานงานอย่างน้อย 0-1 ปี – ยินดีพิจารณานิสิตนักศึกษาจบใหม่ ผู้ที่สนใจสามารถส่ง resume (ประวัติส่วนตัว) เพิ่มเติมได้ที่ E-Mail: [email protected] [email protected] โทรศัพท์: 02-612-6000 ต่อ 11105, 081-4949255,080-045-3143 www.dga.or.th

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ รับสมัครผู้จัดการ-บาริสต้า-แคชเชียร์ บัดนี้-31ส.ค.65

  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างในตำแหน่ง จ้างเหมาบริการกลุ่มพัฒนาธุรกิจและหารายได้ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 4 อัตรา ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ 1. ผู้จัดการร้านค้า 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 16,000 บาท (1) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ระดับปริญญาตรี ทุกสาขา (2) มีสัญชาติไทย (3) เพศชายหรือหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี บริบูรณ์ กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น (4) มีความสามารถในการเขียนหนังสือราชการทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (5) มีประสบการณ์การทำงานระดับผู้จัดการ รองผู้จัดการร้านสะดวกซื้อหรือร้านค้าอื่นๆที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี (6) สามารถปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าหน้าร้านได้ (7) มีความรู้และทักษะในการบริหารจัดการสินค้าหน้าร้าน และสินค้าในสต๊อกได้ (8) มีทักษะในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้ (ผู้ใต้บังคับบัญชา) (9) มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office แอปพลิเคชันออกแบบ Canva ได้เป็นอย่างดี (10) มีความรู้และทักษะในการขายผ่านทางออนไลน์ […]

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศฯ รับสมัครหัวหน้าฝ่ายการคลัง บัดนี้-22ส.ค.65

  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการคลัง สังกัดฝ่ายการคลัง สำนักจัดการองค์กรส่วนกลาง จำนวน 1 อัตรา – อายุไม่เกินกว่า 45 ปี บริบูรณ์ในวันที่ยื่นใบสมัคร – คุณวุฒิปริญญาตรี ด้านการบัญชี การเงิน พาณิชย์ศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์การทำงานด้านการคลัง/บัญชี ไม่น้อยกว่า 10 ปี – หรือคุณวุฒิปริญญาโท ด้านการบัญชี การเงิน พาณิชย์ศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์การทำงานด้านการคลัง/บัญชี ไม่น้อยกว่า 8 ปี – หากมีประสบการณ์การจากองค์การมหาชนอื่น หรือรูปแบบองค์กรภาครัฐ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ รับสมัครบัดนี้-22ส.ค.65 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ศูนย์บริการโลหิต สภากาชาดไทย รับสมัครพนักงาน ปฏิบัติงาน กทม.-สุรินทร์

  ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จะดําเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกเพื่อจ้าง บุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นบุคลากรชั่วคราวในตําแหน่งต่างๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ตําแหน่งที่ 1 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ (ชั่วคราว) ฝ่ายผลิตส่วนประกอบโลหิต 1 อัตรา ไม่จํากัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจําการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน วุฒิ ม.6/ปวช. ปฏิบัติงานนอกเวลาและวันหยุดราชการได้ ตําแหน่งที่ 2 นักเทคนิคการแพทย์ (ชั่วคราว) ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ 1 อัตรา ไม่จํากัดเพศ อายุไม่เกิน 45 ปี ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจําการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ มีภูมิลําเนาอยู่ในจังหวัดนครสวรรค์หรือใกล้เคียง ที่สามารถเดินทางไปกลับได้สะดวก ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ดังนี้ 1) […]

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ รับสมัครนักกลยุทธ์นวัตกรรม ป.โทขึ้นไป ประสบการณ์2-6ปี

  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานของรัฐ (ที่ตั้งถนนพระรามที่ 6 ใกล้กับ BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ) รับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งนักกลยุทธ์นวัตกรรม (สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม) จำนวน 1 อัตรา อายุ 25-45 ปี วุฒิ ป.โท/ป.เอก ด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาการสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในงานด้านสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเศรษฐศาสตร์ เชิงธุรกิจ หรือเชิงสังคม (ป.โท ประสบการณ์อย่างน้อย 6 ปี ป.เอก ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี) เปิดรับตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (www.nia.or.th) พร้อมกับแนบ Resume และใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ส่งไปที่ e-mail: [email protected] สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม […]

สำนักงานนวัตกรรมฯ รับสมัครนักกลยุทธ์นวัตกรรม (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) ป.ตรี/ป.โท ประสบการณ์4ปีขึ้นไป

  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานกับสำนักงาน ตำแหน่งนักกลยุทธ์นวัตกรรม (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) ฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรม (ระดับตำแหน่งและอัตราเงินเดือนขึ้นอยู่กับคุณวุฒิและประสบการณ์) – อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ – วุฒิ ป.ตรี/ป.โท ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการสารสนเทศ (Information Science) หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง – มีประสบการณ์ทำงาน ระดับปริญญาตรี 4 ปี / ปริญญาโท 2 ปี โดยมีลักษณะงานตามหน้าที่ความ รับผิดชอบของตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร – มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยทั้งในส่วนของระบบเครือข่ายสารสนเทศ ระบบ เครื่องแม่ข่าย และการพัฒนาระบบงาน รวมถึงการใช้ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ – มีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบและวางแผนโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครื่องแม่ข่าย และการพัฒนาระบบงานได้เป็นอย่างดี – มีความสามารถในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านงบประมาณระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์รวมถึงการคิดเชิงระบบ – สามารถริเริ่ม และประสานงานระหว่างกลุ่มงานทางวิชาการ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน หรืองานที่ต้องการความชำนาญเฉพาะด้านได้ – มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด […]

องค์การสุรา รับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-15ก.ค.65

    องค์การสุรา กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงาน คุณวุฒิ ป.ตรี ตำแหน่งหัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน ระดับ 7, หัวหน้าแผนกสารสนเทศ ระดับ 7, ผู้ตรวจสอบภายใน ระดับ 6 สมัครทางออนไลน์ https://www.liquor.or.th/ บัดนี้-15ก.ค.65 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รับสมัครพนักงานธุรการ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้เป็นต้นไป

  สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) รับสมัครงาน ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว Job Responsibilities: – อำนวยความสะดวก และสนับสนุนงานด้านธุรการให้กับหน่วยงานภายใน – อำนวยความสะดวกในการจัดการประชุม สัมมนา อบรมภายในสำนักงาน รวมถึงการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุม หรือผู้มาติดต่อ – ดูแลและบริหารจัดการเกี่ยวกับงานประสานงาน งานเอกสาร ของส่วนงาน – งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายตามผู้บังคับบัญชา Job Qualifications: – ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา – มีประสบการณ์ด้านงานธุรการประสานงานอย่างน้อย 0-1 ปี – ยินดีพิจารณานิสิตนักศึกษาจบใหม่ ผู้ที่สนใจสามารถส่ง resume (ประวัติส่วนตัว) เพิ่มเติมได้ที่ E-Mail: [email protected] [email protected] โทรศัพท์: 02-612-6000 ต่อ 11105, 081-4949255, 080-045-3143

เทศบาลเมืองแก่งคอย รับสมัครพนักงานจ้าง12อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ 11-22ก.ค.65

  เทศบาลเมืองแก่งคอย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง – พนักงานขับรถยนต์ สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายและมีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่น – คนงาน สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 9 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ – คนงาน สังกัดกองการประปา 2 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเอง ในวันและ เวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) ตั้งแต่วันที่ 11 – 22 กรกฎาคม 2565 (ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ) (เว้นวันหยุดราชการ) ณ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี (โปรดแต่งกายสุภาพ) หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ […]

สวรส.รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของหน่วยงาน ตำแหน่ง นักบริหารโครงการ

  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของหน่วยงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย ตำแหน่ง นักบริหารโครงการ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.hsri.or.th/researcher/notice/job/detail/13840 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2565

1 2 53