ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ รับสมัครพนักงาน14อัตรา วุฒิ ม.6-ป.ตรี

Advertisement Advertisement   ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรชั่วคราว **หมายเหตุ**ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ไม่ใช่หน่วยงานราชการ** ตำแหน่งที่ 1 พยาบาล (ชั่วคราว) ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา 1 อัตรา ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี ป.ตรีพยาบาลศาสตร์บัณฑิต (มีใบประกอบวิชาชีพทางการพยาบาล) ตำแหน่งที่ 2 พยาบาล (ชั่วคราว) ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก 1 อัตรา ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 45 ปี (นับถึงวันที่สมัคร) ป.ตรีพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีใบประกอบวิชาชีพทางการพยาบาล ปฏิบัติงานประจำที่จังหวัดพิษณุโลก สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาในวันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และสถานการณ์ฉุกเฉินได้ ตำแหน่งที่ 3 นักเทคนิคการแพทย์ (ชั่วคราว) 2 อัตรา ฝ่ายรับบริจาคโลหิตเฉพาะส่วน ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี […]

กยศ.รับสมัครจนท.โทรติดตามหนี้ 50อัตรา ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-2ธ.ค.65

  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศีกษา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารหนี้ 1 จำนวน 50 อัตรา อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 18,750.- บาท ปฏิบัติงานโทรศัพท์ติดตามทวงถามหนี้ – เพศชาย/เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่ปิดรับสมัคร หากเป็นเพศชาย ต้องได้รับการ ยกเว้นการเกณฑ์ทหาร หรือต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา – มีความรู้ทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้อย่างคล่องแคล่ว – มีทักษะในการสื่อสาร กระตือรือร้น มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต บัดนี้-2ธ.ค.65 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ใน https://slf.thaijobjob.com คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รับสมัครเจ้าหน้าที่ ป.ตรีขึ้นไป มีประสบการณ์

  สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2 วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานที่เปิดรับสมัคร 1. เจ้าหน้าที่กฎหมาย (กฎหมายธุรกิจ) 1 อัตรา 2. นักวิจัย ส่วนงานวิศวกรรมอากาศยาน 1 อัตรา 3. นักวิจัย (วิศวกรรมเคมี) ส่วนงานวิศวกรรมระบบขับเคลื่อน 1 อัตรา 4. เจ้าหน้าที่เตรียมท่อจรวดและเคลือบฉนวน 1 อัตรา 5. เจ้าหน้าที่เตรียมสารออกซิไดซ์ 1 อัตรา 6. เจ้าหน้าที่คลังวัตถุระเบิดและคลังยุทธภัณฑ์ 1 อัตรา 7. เจ้าหน้าที่บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา 8. เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา รับสมัครบัดนี้-23ธ.ค.65 รายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม/ดาวน์โหลดใบสมัคร

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน รับสมัครผู้อำนวยการ-เจ้าหน้าที่ วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป

  สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. เป็นหน่วยงานภาครัฐที่จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของ บจธ. คุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการที่ดิน 1 2. ผู้อำนวยการกองพัฒนาส่งเสริมศักยภาพชุมชน 3. เจ้าหน้าที่พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพชุมชน(เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ3) รับสมัครทางอีเมล์ บัดนี้-30พ.ย.65 รายละเอียดเพิ่มเติม/เอกสารประกาศฉบับเต็ม/ใบสมัคร : https://www.labai.or.th/

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง รับสมัคจนท.กลุ่มวิชาการฯ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-18พ.ย.65

  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างในตำแหน่งจ้างเหมาบริการกลุ่มวิชาการและการเรียนรู้ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 1 อัตรา อัตราจ้าง 15,000 บาท – สัญชาติไทย เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา – มีความรู้ความสามารถในการจัดซื้อจัดจ้างงานพัสดุ งานธุรการ งานวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณได้เป็นอย่างดี – สามารถบริหารจัดการงานในสภาวะกดดันและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี – มีจิตบริการ มีทักษะเจรจาต่อรองและติดต่อประสานงานกับผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน มีความรู้ความสามารถภาษาต่างประเทศจะพิจารณาเป็นพิเศษ – มีใบขับขี่รถยนต์และมีความรู้เบื้องต้นเรื่องเครื่องยนต์ ระบบไฟฟ้าหากเกิดกรณีขัดข้องสามารถดูแลบำรุงรักษารถไฟฟ้าได้ – สามารถทำงานให้ทางสถาบันได้เต็มเวลา และสามารถเปลี่ยนแปลงเวลาทำงานตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) กำหนด และสามารถทำงานต่างจังหวัดและนอกเวลาได้ ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครได้ด้วยตนเองที่กลุ่มงานบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ในวันและเวลาราชการ ช่วงเช้าเวลา 08.30-12.00 น. […]

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี

  องค์การสุรา กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานองค์การสุรา 1. เจ้าหน้าที่พัสดุ 2 อัตรา อายุไม่ต่ำกว่า 23 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ป.ตรีทุกสาขา หากมีประสบการณ์ในงานด้านพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หรือนิติกรรมสัญญาจะพิจารณาต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานเป็นพิเศษ 2. นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา มีอายุไม่ต่ำกว่า 23 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ป.ตรีในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ การจัดการคลังสินค้า การจัดการอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา มีอายุไม่ต่ำกว่า 23 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ป.ตรี ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ […]

สำนักงานนวัตกรรมฯ รับสมัครนักกลยุทธ์นวัตกรรมอาวุโส บัดนี้-30พ.ย.65

  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานกับสำนักงาน ตำแหน่งนักกลยุทธ์นวัตกรรมอาวุโส ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 45 ปี วุฒิ ป.ตรี/ป.โท ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการสารสนเทศ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง (วุฒิ ป.ตรี ประสบการณ์4ปี, วุฒิ ป.โท ประสบการณ์ 2 ปี) มีความรู้ความสามารถด้านระบบสารสนเทศทั้งในส่วนของ Hardware System software และ Database มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมพื้นฐานอย่างน้อย เช่น PHP, HTML, Javascript, python สามารถใช้งานเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ เช่น Power BI, Tableau, Google Studio หากมีประสบการณ์ทำงานกับภาครัฐ/องค์การมหาชน/รัฐวิสาหกิจ จะพิจารณาเป็นพิเศษ (อ่านรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมในเอกสารประกาศฉบับเต็ม) สมัครทางอีเมล์ บัดนี้-30พ.ย.65 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ รับสมัครพนักงาน ป.ตรี บัดนี้-30พ.ย.65

  สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากร 3 อัตรา 1. พนักงานบริหารจัดการโครงการ 1 ราย อัตราค่าจ้าง 15,000 – 18,300 บาท (ขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษาและประสบการณ์) ป.ตรีขึ้นไป มีประสบการณ์การทำงานด้านการจัดการฝึกอบรม / สัมมนา การบริหารโครงการการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารและพัฒนาบุคลากร สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ (ระดับปานกลาง) สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ รวมถึงเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ (ทั้งในและต่างประเทศ) ได้ 2. พนักงานปฏิบัติการและสนับสนุนงานฝึกอบรม 1 ราย อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท ป.ตรีขึ้นไป มีความรู้ความสามารถทางด้านบริหารและการพัฒนาบุคลากร สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้พอสมควร สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ รวมถึงเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ (ทั้งในและต่างประเทศ) ได้ 3. พนักงานวิชาการงานออกแบบกราฟิกและจัดทำสื่อ 1 ราย อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท ป.ตรีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การผลิตสื่อ ฯลฯ มีประสบการณ์การทำงานด้านการออกแบบกราฟิก ตัดต่อภาพและเสียง […]

GISTDA รับสมัครเจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์ ป.ตรี บัดนี้-15พ.ย.65

  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) รับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์ 1 อัตรา ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรีขึ้นไปด้านการวางแผน การบริหาร วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี หากมีประสบการณ์การทำงานด้านบริหารโครงการ ประสานงานโครงการ งบประมาณ อย่างน้อย 2 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ รับสมัครบัดนี้-15พ.ย.65 หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัคร โทร.02 141 4421 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สถาบันนโยบายสาธารณะฯ รับสมัครรองผู้อำนวยการ บัดนี้-28พ.ย.65

  สถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา (IPPD) รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นรองผู้อํานวยการ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้-28พ.ย.65 ผู้ที่สนใจรบกวนโหลดใบสมัคร กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมแนบ Resume และเอกสารประกอบมาในรูปแบบไฟล์ pdf ส่งมาที่ [email protected] รายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดใบสมัคร ” https://drive.google.com/drive/folders/1Tf_ สอบถามรายละเอียดเกี่ยมกับการสมัครได้ที่ [email protected] โทร 092 472 6987 หรือสอบถามทางเพจ IPPD : https://www.facebook.com/ippd.or.th/ และ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล https://www.facebook.com/profile.php?id=100076881496525

1 2 56