องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ รับสมัครบรรจุพนักงาน 10 อัตรา 30 มิ.ย.64

Advertisement   องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 10 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16-30 มิถุนายน 2564 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. ตำแหน่งนักสัตวบาล 4 จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 2. ตำแหน่งพนักงานสัตวแพทย์ 2 จำนวน 4 อัตรา วุฒิ ปวช. 3 ตำแหน่งพนักงานผลิต 2 จำนวน 3 อัตรา วุฒิ ปวช. 4. ตำแหน่งช่าง 2 จำนวน 2 อัตรา วุฒิ ปวช. *** ต้องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ ( TOEIC ) อย่างน้อย 400 คะแนนขึ้นไป สำหรับคุณวุฒิปริญญาตรี […]

สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป

  สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัคร วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป ตำแหน่งดังนี้ นิติกรอาวุโส เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีอาวุโส นักวิเคราะห์อาวุโส งานพัฒนาดิจิทัลโซลูชันส์ นักกลยุทธ์อาวุโส งานกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ นักวิเคราะห์อาวุโส งานพัฒนาองค์กร นักเทคโนโลยีดิจิทัลอาวุโส งานพัฒนาดิจิทัลโซลูชันส์ (Programmer) นักกลยุทธ์งานนโยบายรัฐบาลดิจิทัล ผู้เชี่ยวชาญเดตาโซลูชันส์ ผู้จัดการส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล ผู้เชี่ยวชาญด้านงบประมาณและติดตามนโยบาย นักเทคโนโลยีดิจิทัลอาวุโส-งานพัฒนามาตรฐานดิจิทัล นักวิเคราะห์อาวุโส-ด้านบริหารงานฝึกอบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล ผู้เชี่ยวชาญงานวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหาร ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สทอภ. ขยายเวลารับสมัครนักการคลัง วุฒิ ป.ตรี 14-30 มิ.ย.64

  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง สทอภ. ตำแหน่ง นักการคลัง 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป ตั้งวันที่ 14-30 มิถุนายน 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สมศ. รับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้- 30 มิ.ย.64

  สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา รับสมัครเจ้าหน้าที่และลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 มิถุนายน 2564 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน 1. เจ้าหน้าที่งานทรัพยากรมนุษย์ 1 อัตรา วุฒิ ป.โท ขึ้นไป 2. ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ด้านงานนิติการ) 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี การรับสมัคร รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียด และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.onesqa.or.th หรือขอใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ มหาชน) เลขที่ 128 ชั้น 24 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร […]

สภากาชาดไทย รับสมัครสอบบรรจุ 3 อัตรา บัดนี้- 15 มิ.ยน.64

  สภากาชาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 มิถุนายน 2564 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย (หมายเหตุ สภากาชาดไทย ไม่เป็นหน่วยงานราชการ) 1. ตำแหน่งนายแพทย์ 4-6 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก สถานเสาวภา 1 อัตรา วุฒิ พ.บ. 2. ตำแหน่งวิศวกร 3-5 กลุ่มงานบำรุงรักษาเครื่องจักรกล สถานเสาวภา 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 3. ตำแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ ฝ่ายผลิตเซรุ่ม สถานเสาวภา 1 อัตรา วุฒิ ม.3 การรับสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ https://jobtrc.redcross.or.th/newjob/ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 15 มิถุนายน 2564 เวลา 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ […]

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ บัดนี้-16 มิ.ย.64

  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง รับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ 3 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 มิถุนายน 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ 3 ตำแหน่งที่รับสมัคร: เจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา ไม่ต่ำกว่า ป.ตรี การรับสมัคร รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ในวันและเวลาราชการ ช่วงเช้า เวลา 08.30-12.00 น. ช่วงบ่าย เวลา 13.00-16.30 น. ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครได้ด้วยตนเองที่กลุ่มงานบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. หรือส่งไปรษณีย์ พร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัครงานมาที่ กลุ่มงานบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) […]

องค์การสุราฯ รับสมัครบรรจุพนักงาน วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-11 มิ.ย.64

  องค์การสุรา กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานองค์การสุราฯ วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี เปิดรับสมัคร 2 – 11 มิถุนายน 2564 ด้วยองค์การสุราฯ กรมสรรพสามิต เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานองค์การสุราฯ ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุราฯ กรมสรรพสามิต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1. หัวหน้ากองการตลาดและจำหน่ายระดับ 8 จำนวน 1 อัตรา 2. หัวหน้าแผนกบัญชี การและการเงิน ระดับ 7 จำนวน 1 อัตรา 3. นิติกร ระดับ 3- 6 จำนวน 2 อัตรา การรับสมัคร Download ใบสมัคร ส่งใบสมัครได้ที่ แผนกบริหารงานบุคคล องค์การสุราฯ กรมสรรพสามิต เลขที่ 67 หมู่ที่ 4 […]

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ รับสมัครรอง ผอ.ฝ่ายอำนวยการ บัดนี้-31พ.ค.64

  สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นรองผู้อำนวยการสถาบันฯ ฝ่ายอำนวยการ คุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี มีประสบการณ์ 7-11ปี รับสมัครบัดนี้-31พ.ค.64 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม/ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.tpqi.go.th/career.php?  

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศฯ รับสมัครบรรจุเจ้าหน้าที่ 14 พ.ค.-4 มิ.ย. 64

  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 14 พ.ค.-4มิ.ย. 64 ตำแหน่งที่รับสมัคร ตำแหน่ง วิศวกร ฝ่ายรับสัญญาณ สังกัดสำนักงานปฏิบัติการดาวเทียม 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป การรับสมัคร สมัครได้ 2 ช่องทาง 1. สมัครด้วยตนเอง ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดได้ที ่ www.gistda.or.th ยื่นเอกสาร ได้ที่ ฝ่ายพัฒนาองคืกรทรัพยากรบุคคล สำนับริหารกลาง สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ชั้น7 เลขที่ 120 หมู่ ที่ 3 ชั้น 7 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ฝั่งตะวันตก ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 […]

1 2 31