มาอีกสนามใหญ่ เตรียมตัวให้พร้อม!! สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เตรียมเปิดสอบเร็วๆนี้ รับทั้งคนที่สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก และไม่ผ่าน!!

Advertisement     9 ต.ค.61 เพจ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร อัพเดทว่า ทางสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครจะดำเนินการสอบคัดเลือกบรรจุเป็นข้าราชการในเร็ว ๆ นี้ 2 ประเภท คือประเภททั่วไป 17 ตำแหน่ง (คาดว่ามีตำแหน่งที่ใช้คุณวุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา/ป.ตรี) และประเภทปฏิบัติการ 30 ตำแหน่ง (คาดว่ามีตำแหน่งที่ใช้คุณวุฒิ ป.ตรี/ป.โท) ซึ่งรับสมัครทั้งผู้ที่สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก มาแล้ว และผู้ที่ไม่ผ่าน ก.พ. ภาค ก ทีมงานจะอัพเดทรายละเอียดอีกครั้ง ทันทีที่ได้รับกำหนดการสอบอย่างเป็นทางการ     หมายเหตุ : ข้อมูลด้านล่างนี้เป็นข้อมูลปี 2557 ทีมงานโพสต์ไว้เพื่อให้ผู้สนใจได้ศึกษาข้อมูลก่อนเตรียมตัวสอบ       คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดเอกสารประกาศปี 2557 ฉบับเต็ม                        […]

เตรียมตัวไว้เลย!! คาดจะมีการรับสมัครสอบ’นายสิบตำรวจปราบปราม’ ปลายเดือน พ.ย.นี้!!

    หมายเหตุ : ข้อมูลที่จะได้เห็นต่อไปนี้เป็นข้อมูลเก่าของปี 2561 ซึ่งจะเห็นได้ว่า บรรจุและฝึกอบรม 1 เม.ย. แต่รอบนี้ 2562 จะมีการปรับเปลี่ยนเป็น บรรจุและฝึกอบรมวันที่ 1 ก.พ. ดังนั้น วันสอบก็จะเร็วขึ้น เป็นช่วงปลายเดือน พ.ย.61 อาจเป็นวันที่ 18/25 พ.ย.61 หรือ 2/9 ธ.ค.61 รอประกาศอย่างเป็นทางการ จากกองการสอบอีกครั้ง ทีมงานลงรายละเอียดไว้ในโพสต์นี้เพื่อให้ตื่นตัว เตรียมตัวสอบไว้ล่วงหน้าได้ทัน ประกาศ 24-28 พ.ย.60 สมัครทางอินเตอร์เน็ต 29 พ.ย.-8 ธ.ค.60 สอบวันอาทิตย์ที่ 21 ม.ค.61 เวลา 13.30-16.30 น. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน 2 ก.พ.61 สอบพละ 10-11 ก.พ.61 สอบสัมภาษณ์ 5-6 มี.ค.61 ประกาศผลรอบสุดท้าย 27 มี.ค.61 รายงานตัวเข้ารับการอบรม […]

ช่อง3 รับสมัครงานหลายอัตรา ไม่จำกัดวุฒิ/ม.3/ป.ตรี/ป.โท สมัครออนไลน์ บัดนี้เป็นต้นไป

    หมายเหตุ : ตำแหน่งงานในโพสต์นี้ อัพเดทเมื่อวันที่ 7 ต.ค.61 อาจมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในภายหลังได้ โปรดเช็คอีกครั้งที่เว็บไซต์ http://job.thaitv3.com/recruit/recruit_main.php หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัคร โปรดสอบถาม ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ 1 โทร : 02-262-3658 (คุณอัยการ) Email : [email protected] ในเวลาเวลาทำการ (จันทร์ – ศุกร์  เวลา 9.30-17.00 น.) หากต้องการสมัครในตำแหน่งใด โปรดโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนทำการสมัคร และฝากประวัติได้ที่ เว็บไซต์ http://job.thaitv3.com/recruit/recruit_main.php ตำแหน่งงานว่าง :  ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน  เพศชาย/หญิง มีประสบการณ์ตรวจสอบภายใน 6 – 10ปี จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือปริญญาโท MBA/การบัญชี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หากได้รับวุฒิ CIA/CPA/CISA หรือวุฒิบัตรอื่นที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Excel, Power Point หากสามารถใช้ SAP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทย ทั้งการพูดและการเขียนได้ดี มีความสามารถในการโน้มน้าว เจรจาต่อรอง นำเสนอ และการสื่อสารได้ดี เป็นผู้นำ มุ่งมั่นต่อความสำเร็จตามเป้าหมายของงาน มีความสามารถด้านการวิเคราะห์ แก้ปัญหาเฉพาะหน้า และมีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้กับงานที่ปฏิบัติได้ และมีความระเอียดรอบคอบ มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะ ด้านการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 1 อัตรา […]

ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครเศรษฐกร(ป.โท)+TOEIC700 เงินเดือนขั้นต่ำ31,350 รับสมัครบัดนี้-28ต.ค.61

    ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครเศรษฐกร/เศรษฐกรอาวุโส ทีมพยากรณ์เศรษฐกิจ ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค ปิดรับสมัคร 28 ต.ค.61  ประสบการณ์ มีผลงาน หรือผลงานวิจัย หรือผลงานเชิงวิชาการ เช่น ผลงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา ที่ใช้เศรษฐมิติเป็นเครื่องมือ ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครส่งข้อมูล ผลงานฯ ดังกล่าว (โดยสรุปแบบย่อ) เพื่อประกอบการพิจารณาคัดกรองเบื้องต้น โดย Upload file ในช่องใบรับรองการทำงานฯ เป็นต้น หรือส่ง mail ที่ [email protected] , ระบุ Subject : นาย/น.ส. …..ส่งสรุปผลงาน สมัครตำแหน่ง เศรษฐกร (หากไม่มียื่นผลงาน จะไม่ได้รับการพิจารณาเข้าสู่กระบวนการคัดเลือก) ความรับผิดชอบหลัก ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นเชิงลึกด้านนโยบายเศรษฐกิจการเงินและพยากรณ์เศรษฐกิจ โดยใช้แบบจำลองและการวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจจากภาคส่วนต่าง ๆ คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว […]

(งานรัฐวิสาหกิจ)ธอส.รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานการเงิน ป.ตรี สมัครออนไลน์บัดนี้-14ต.ค.61

    ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ปฏิบัติงานฝ่ายบริหารการเงิน ด้วยวิธีการคัดเลือกตามที่ธนาคารกำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้ คุณสมบัติทั่วไป มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี ตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่รับสมัคร ตำแหน่ง : พนักงานการเงิน (เกรด  4-5) ส่วนปฏิบัติการ ฝ่ายบริหารการเงิน จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะ : คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การเงิน การธนาคาร การบัญชี คณิตศาสตร์ สถิติ อายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office (Word, Excel, […]

แอร์เอเชีย รับสมัครงานหลายตำแหน่ง ปฏิบัติงานเชียงใหม่-ดอนเมือง-ภูเก็ต-นครศรีธรรมราช-พัทยา-หาดใหญ่-ร้อยเอ็ด

    หมายเหตุ : ตำแหน่งงานในโพสต์นี้อัพเดทเมื่อวันที่ 5 ต.ค.61 อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังได้ โปรดเช็ครายละเอียดอีกทีที่เว็บไซต์ https://airasia.wd3.myworkdayjobs.com/Careers/4/refreshFacet/318c8bb6f553100021d223d9780d30be หากต้องการสมัครในตำแหน่งใด โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและทำการสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://airasia.wd3.myworkdayjobs.com/Careers/4/refreshFacet/318c8bb6f553100021d223d9780d30be สามารถสมัครงานทางเว็บไซต์ https://airasia.wd3.myworkdayjobs.com/Careers/4/refreshFacet/318c8bb6f553100021d223d9780d30be หรือทาง LinkIn  หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัครงาน โปรดโทรสอบถาม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-562-5700 บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด (สำนักงานใหญ่) ตำแหน่งงานว่าง :   1. Security Officer ปฏิบัติงานสนามบินหาดใหญ่ Male or Female, Age between, 23-35 years old. Bachelor’s Degree in any field. Good eye sights of equal or better than normal accepted standards visual in both eyes with good […]

มติ ก กลางท้องถิ่นออกมาแล้ว!! จัดสอบท้องถิ่น66ตำแหน่ง8,164อัตรา รับสมัครพ.ย. สอบธ.ค.นี้!!

    ผลการประชุม ก กลาง เดือนกันยายน 61 คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.) ในการประชุมครั้งที่ 9/2561 1. เรื่องการสอบแข่งขันของท้องถิ่น ที่ประชุมได้มีมติเกี่ยวกับการสรรหาข้าราชการส่วนท้องถิ่นในตำแหน่งผู้ปฎิบัติ ได้เห็นชอบให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขัน (กสถ.) ดำเนินการสอบแข่งขันดังนี้ ตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 18 ตำแหน่ง 1,002 อัตรา  ตำแหน่งประเภททั่วไป จำนวน 27 ตำแหน่ง 6,161 อัตรา  ตำแหน่งครูผู้ช่วยจำนวน 21 สาขาวิชาเอก 1,001 อัตรา และหากมี อปท. มาขอให้ กสถ. ดำเนินการสอบแข่งขันในตำแหน่งอื่นหรือรายงานอัตราว่างเพิ่มเติมก่อนมีการประกาศรับสมัคร ก็ให้ กสถ. สามารถดำเนินการสอบแข่งขันในตำแหน่งดังกล่าวได้ โดยคาดว่าจะรับสมัครได้ช่วงเดือนพฤศจิกายน และสอบเดือนธันวาคม 61 2. การสอบคัดเลือกสายบริหาร/อำนวยการ ขณะนี้ มีตำแหน่งว่างล่าสุด ดังนี้ อบต. จำนวน […]

50อัตรา!! กองพลทหารราบที่11 รับสมัครทหารกองหนุนสอบเป็นนายทหารประทวน วุฒิ ม.6/ปวช.22ต.ค.-22พ.ย.61

    กองพลทหารราบที่ 11 รับสมัครทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) จำนวน50อัตรา ทหารกองหนุน อายุ 18 – 30 ปี วุฒิ ม.6/ปวช. ไม่มีรอยสักตามร่างกาย/แผลเป็น/ระเบิดหู รับสมัคร 22 ต.ค. – 22 พ.ย. 61 สมัครด้วยตนเองที่ กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 11 ค่ายสมเด็จพระนั้งเกล้า จ.ฉะเชิงเทรา                

เตรียมพร้อมสอบนายร้อย ทบ.ชาย/หญิง!! กรมยุทธศึกษาทหารบก เตรียมเปิดรับสมัครพลเรือน(ช-ญ)/ทหารกองหนุนสอบบรรจุรับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร

    ใกล้เข้ามาแล้ว นายร้อย ทบ. ทั้งชาย/หญิง!! เตรียมพร้อมไว้ก่อน อ่านหนังสือรอได้เลย!! ในทุกๆปี กองทัพบก โดยกรมยุทธศึกษาทหารบก จะมีการเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร (นายร้อย) รับจำนวนหลายอัตรา (ปีที่ผ่านรับ 152 อัตรา/บางปีรับ 200 กว่าก็มี) คุณสมบัติ ชาย/หญิง อายุ 22 – 35 ปี สำเร็จการศึกษาวุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป *ตามสาขาที่กำหนดโปรดติดตามอีกครั้งว่าจะมีสาขาวิชาใดบ้าง (ลองหาประกาศปีเก่าๆ ในเน็ตศึกษาข้อมูลไว้ก่อนได้ คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศรับสมัครปี 2560  ) กำหนดการรับสมัคร : รับสมัครประมาณเดือน *พฤศจิกายน* โดยจะเปิดรับสมัครทางออนไลน์เท่านั้น ที่เว็บไซต์ http://atc.rta.mi.th หรือ www.radd-atc.com ***ข้อมูลเบื้องต้น เป็นเพียงข้อมูลคร่าวๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ต้องรอประกาศเป็นทางการอีกครั้ง ขอบคุณข่าวสารจาก : ข่าวรับสมัครงานราชการทหาร – Black Army  

350อัตรา!! รถไฟฟ้ากรุงเทพรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง ม.3/ม.6/ปวส./ป.ตรี สมัครออนไลน์บัดนี้-ต.ค.61

  บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“BEM”) เป็นผู้รับสัมปทานการให้บริการเดินรถไฟฟ้า และซ่อมบำรุงรักษาโครงการรถไฟฟ้า 2 โครงการ ได้แก่โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) เส้นทางสถานีหัวลำโพง-สถานีบางซื่อ และโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ (สถานีคลองบางไผ่-สถานีเตาปูน) ทั้ง 2 โครงการรวม 34 สถานี ระยะทางกว่า 40 กิโลเมตร รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง ประจำเดือน ต.ค.61 ผู้สนใจสมัครโปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและทำการลงทะเบียนได้ที่ http://recruitment.bangkokmetro.co.th/page0.aspx (เนื่องจากในโพสต์นี้อัพเดทเมื่อวันที่ 28 ก.ย.61 และเป็นโพสต์ที่ลงรายละเอียดไว้โดยย่อ) หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัคร โปรดสอบถาม แผนกสรรหาและว่าจ้าง : 66 (0) 2354-2000 ต่อ 3101-3106 หรือ อีเมล์ : [email protected] พนักงานรับส่งเอกสาร 2 อัตรา ปิดรับสมัคร 31 ต.ค.61 เพศชาย อายุ 22-35 ปี วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป มีประสบการณ์ในงานรับ-ส่งเอกสาร (Messenger) […]

1 15 16 17 96