สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 2 ตำแหน่ง 55 อัตรา (1 – 25 ส.ค.57)

Advertisement สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 2 ตำแหน่ง 55 อัตรา สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 1 – 25 สิงหาคม 2557 Advertisement ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง : 20 อัตรา ระดับการศึกษา : ปวส. รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ ระดับที่สูงกว่า ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านการข่าว ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย […]

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 4 อัตรา (18 ส.ค. – 5 ก.ย.57)

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 4 อัตรา สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม – 5 กันยายน 2557 เรียบเรียงข้อมูลโดย ThaiJobsgov.com ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : สาขาวิชา บริหารธุรกิจ การบัญชี มีรับโอนข้าราชการ ต้องผ่านภาค ก ของ ก.พ ระดับปริญญาตรี [ads=center] สมัครงานราชการกระทรวงการต่างประเทศได้ทางอินเทอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการได้ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ถึง วันที่ 5 กันยายน 2557 […]

กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา (17 ก.ค. – 6 ส.ค.57)

กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา  สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2557 เรียบเรียงข้อมูลโดย ThaiJobsgov.com ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.ชื่อตำแหน่ง : นิติกรปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15000 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ของ ก.พ. 2.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคลังปฏิบัติการ (ปริญญาโท) อัตราเงินเดือน : 17,500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง […]

อบจ.ชัยภูมิ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย 106 อัตรา (22 ก.ค – 13 ส.ค 57)

อบจ.ชัยภูมิ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย 106 อัตรา สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม – 13 สิงหาคม 2557 เรียบเรียงข้อมูลโดย ThaiJobsgov.com ตำแหน่งที่เปิดสอบครูผู้ช่วย จำนวน 20 สาขาวิชาเอก รวม 106 อัตรา ดังนี้ 1) สาขาวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 24 อัตรา 2) สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 13 อัตรา 3) สาขาวิชาเอกภาษาจีน จำนวน 2 อัตรา 4) สาขาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น จำนวน 1 อัตรา 5) สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 6 อัตรา 6) สาขาวิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ จำนวน 2 อัตรา 7) สาขาวิชาเอกดนตรีศึกษา จำนวน […]

สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 5 ตำแหน่ง 27 อัตรา (7 – 29 ก.ค.57)

สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 5 ตำแหน่ง 27 อัตรา สมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 7 – 29 กรกฎาคม 2557 เรียบเรียงข้อมูลโดย ThaiJobsgov.com ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 20 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาโท รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขา โดยจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ. 2.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 17,500 – 19,250 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : […]

1 99 100