กรมการปกครอง รับสมัครข้าราชการเข้าฝึกอบรมหลักสูตรนายอำเภอ200คน บัดนี้-4มี.ค.62

Advertisement   ด้วยกรมการปกครอง จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการเตรียมให้ข้าราชการที่จะได้นำความรู้จากการฝึกอบรม “หลักสูตรนายอำเภอ” ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้ ความชำนาญ เป็นกำลังคนคุณภาพของกรมการปกครอง รองรับการปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยกำหนดการฝึกอบรม จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 100 คน รวม 200 คน ซึ่งในแต่ละรุ่นประกอบด้วย 1. ข้าราชการสังกัดกรมการปกครอง จำนวนรุ่นละ 95 คน รวม 190 คน 2. ข้าราชการสังกัดส่วนราชการอื่น จำนวนรุ่นละ 5 คน รวม 10 คน จำนวนที่จะดำเนินการคัดเลือกฯ การฝึกอบรมหลักสูตรนายอำเภอประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับข้าราชการสังกัดกรมการปกครอง กำหนดจำนวนที่จะดำเนินการคัดเลือก ดังนี้ กลุ่มที่ 1 กลุ่มผู้เข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีการสอบ จำนวนรุ่นละ […]

กรมที่ดิน รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา43อัตรา สมัครออนไลน์5-18มี.ค.62

    กรมที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป พนักงานบันทึกข้อมูล 25 อัตรา ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญาในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ พนักงานบริการทั่วไป 12 อัตรา ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญาในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ พนักงานเก็บเอกสารที่ดิน 5 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญาในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ พนักงานซ่อมเครื่องจักรกล 1 อัตรา วุฒิ ม.6 มีประสบการณ์ผ่านงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือวุฒิ ปวช. แผนกช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างกล เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://www.dol.go.th หรือ https://dol.thaijobjob.com ภายในวันที่ 5-18 มี.ค.62 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร))

โรงงานเบียร์ช้าง อ.วังน้อย อยุธยา รับสมัครเจ้าหน้าที่พัฒนาและฝึกอบรม วุฒิ ป.ตรี สมัครทางอีเมล์ บัดนี้เป็นต้นไป

    โรงงานเบียร์ช้าง อ.วังน้อย อยุธยา รับสมัครเจ้าหน้าที่พัฒนาและฝึกอบรม แผนกบุคคล ✅วุฒิ ป.ตรี รัฐศาสตร์ จิตวิทยา ทรัพยากรมนุษย์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คอมพิวเตอร์ การจัดการ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ✅หากสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ ✅ไม่มีภาระผูกพันทางทหาร ✅บุคลิกดี มีความมั่นใจ ผู้สนใจสมัคร ส่งประวัติมาได้ที่ [email protected] สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 035-744920 ต่อ 4035 หรือ facebook : เบียร์ช้าง วังน้อย

ธนาคารออมสิน รับสมัครลูกจ้าง183อัตรา วุฒิ ป.6/ม.3 ฝากประวัติผ่านเว็บไซต์ธนาคาร บัดนี้-30ธ.ค.62

    ธนาคารออมสิน รับสมัครลูกจ้าง 183 อัตรา ผู้สนใจสมัคร โปรดฝากประวัติไว้กับทางเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th บัดนี้-30 ธ.ค.62 (เลือกหัวข้อ "สมัครงาน" > เลือก "ธนาคารออมสินเปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานและลูกจ้างในตำแหน่งต่าง ๆ " > เลือก "ดูรายละเอียด" ในตำแหน่งที่สนใจจะสมัคร > เลือก "สมัคร" > กรอกเลขบัตรประชาชน แล้วเลือก "สมัคร" อีกครั้ง แล้วกรอกข้อมูลส่วนตัวตามขั้นตอน) ทั้งนี้ ธนาคารไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนการเข้าทำงานใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม อย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างและเรียกเก็บเงินเพื่อให้ท่านได้เข้าทำงานกับธนาคารออมสิน หากมีผู้ใด หรือกลุ่มบุคคลใดแอบอ้างหรือเรียกรับผลประโยชน์ กรุณาแจ้งที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนสรรหาทรัพยากรบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 02 299 8000 ต่อ 030211-2 , 030221 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัครโปรดโทรสอบถาม ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนสรรหาทรัพยากรบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 02 299 8000 ต่อ […]

ข่าวดี! รับสมัครชายไทยไปทำงานสิ่งทอที่ไต้หวัน แบบรัฐต่อรัฐ วุฒิ ม.3ขึ้นไป ตาไม่บอดสี สมัครฟรีบัดนี้-13ก.พ.62

    กรมการจัดหางาน รับสมัครชายไทยไปทำงานฝ่ายผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอในไต้หวัน กับบริษัท Kingwhale Corporation จำนวน 15 อัตรา ระยะเวลาการจ้างงาน 3 ปี รายได้กว่า 23,000 บาท ต่อเดือน สมัครฟรีตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562  นางเพชรรัตน์  สินอวย  อธิบดีกรมการจัดหางาน แจ้งว่า กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครพนักงานผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เพื่อไปทำงานที่ไต้หวันกับบริษัท Kingwhale Corporation ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสิ่งทอและฟอกย้อม จำนวน 15 อัตรา และขึ้นบัญชีสำรองอีก จำนวน 15 อัตรา เงินเดือน 23,100 เหรียญไต้หวัน (TWD) หรือประมาณ 23,900 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 16 มกราคม 2561 : 1TWD = 1.0372 บาท) […]

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง รับสมัครสอบบรรจุเป็นตำรวจตรวจคนเข้าเมือง1,000อัตรา ช-ญ วุฒิ ม.6/ปวช. 14ก.พ.-8มี.ค.62

    สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจำนวน 1,000 อัตรา คุณสมบัติของผู้สมัคร – เป็นบุคคลภายนอก เพศชายหรือหญิง – อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินสามสิบห้าปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร – กรณีที่เป็นชายร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และรอบอกต้องไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร ในกรณีที่เป็นหญิงร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร – สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติประกาศนียบัตรจากสถานศึกษานั้นๆ ภายในวันปิดรับสมัคร วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครสอบแข่งขัน ต้องเป็นคุณวุฒิการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการหรือคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) หรือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้รับรองไว้แล้ว – ผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่จะแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลีอย่างใดอย่างหนึ่ง จากสถาบันในประเทศไทยที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทางด้านภาษาต่างประเทศ ไม่เกิน 2 ปี ภายในวันปิดรับสมัคร […]

ท่าอากาศยานไทย รับสมัครพนักงานและลูกจ้าง794อัตรา บัดนี้-15มี.ค.62

    บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) รับสมัครพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว 794 อัตรา คุณวุฒิ ม.3/ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท *มีตำแหน่ง ป.ตรีทุกสาขา * รปภ. นอกจากรับวุฒิ ปวช. ยังรับผู้จบ ร.ร.จ่าอากาศ/ร.ร.ชุมพลทหารเรือ/ร.ร.นายสิบทหารบก เปิดรับสมัครบัดนี้-15 มี.ค.62 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม))

114อัตราบรรจุทั่วประเทศ!! กรมท่าอากาศยาน รับสมัครลูกจ้าง วุฒิ ม.3/ม.6/ปวส./ป.ตรี สมัครออนไลน์บัดนี้-13ก.พ.62

    กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ม.3/ม.6/ปวส./ป.ตรี 1 ประจำท่าอากาศยานกระบี่ 1.1 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท 1.2 เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง  5 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท 1.3 นายช่างโยธา  1 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท 1.4 ช่างซ่อมบริภัณฑ์  1 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท 2 ประจำท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช 2.1 นักวิชาการขนส่ง 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท 2.2 นักวิชาการเงินและบัญชี  1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท 2.3 นักวิชาการพัสดุ  1 […]

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รับสมัครพนักงานสัญญาจ้าง วุฒิ ปวช./ปวส./อนุปริญญา/ป.ตรี38อัตรา บรรจุกทม.-ภูมิภาค รับสมัครบัดนี้-28ก.พ.62

    องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้าง สำนักงานกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พนักงานจ้างสัญญาจ้าง งานสารบรรณ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ป.ตรี (บริหารธุรกิจบัณฑิต) สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจ บริหารทรัพยากรมนุษย์ พนักงานจ้างสัญญาจ้าง งานประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ป.ตรี (นิเทศศาสตร์บัณฑิต,ศิลปศาสตรบัณฑิต,วารสารบัณฑิต) สาขาวิชาประชาสัมพันธ์ นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน พนักงานจ้างสัญญาจ้าง งานบริหารทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ป.ตรี (บริหารธุรกิจบัณฑิต) สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจ บริหารทรัพยากรมนุษย์ พนักงานจ้างสัญญาจ้าง งานควบคุมทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ป.ตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ […]

อ่านหนังสือรอได้เลย!! นายสิบตำรวจหญิง/ชาย สาย ตม. จะเปิดรับสมัคร1,000อัตรา

  27 ม.ค.62 เว็บไซต์ นายร้อย.คอม ซึ่งเป็นเว็บไซต์ดังรายงานข่าวการรับสมัครสอบนายร้อยและนายสิบตำรวจ-ทหาร รายงานว่า จะมีการเปิดรับสมัครสอบนายสิบตำรวจสาย ตม. โดยมีรายละเอียดดังนี้ นายสิบตำรวจหญิง/ชาย สาย ตม. มาแล้ว 1,000 อัตรา  อายุ 18-35 ปี  สูง 150 ขึ้นไป วุฒิ ม.6/ปวช./กศน.  ไม่ต้องวิ่งและว่ายน้ำ สายตาสั้น/ยาว/เอียง จะโสดหรือไม่โสด ก็สมัครได้   คุณสมบัติผู้สมัคร 1.บุคคลภายนอก เพศหญิง/ชาย 2.อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร (รอประกาศอย่างเป็นทางการ) 3.ผู้ชายสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม. 4.ผู้หญิงสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. ไม่วัดรอบอก 5.ไม่จำกัดน้ำหนัก แต่ค่า BMI (ดัชนีมวลกาย) ต้องไม่เกิน […]

1 9 10 11 96