ยึด เฮโรอีน ซุกกรอบรูปส่ง ออสเตรเลีย อีกคดีเหนือชั้นกว่าซ่อน โคเคน ในมาสคาร่า

Advertisement ป.ป.ส. ตรวจยึด เฮโรอีน ซุกกรอบรูป เตรียมส่งไปออสเตรเลีย อีกคดี โคเคน ซ่อนมาสคาร่า ส่งมาจากคอสตาริกา ปลายทาง ปทุมธานี วันที่ 22 มิ.ย.64 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เผยว่า นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) ตามที่นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม สั่งการให้ สำนักงาน ป.ป.ส. เร่งดำเนินการสืบสวนสอบสวนขยายผลกลุ่มนักค้ายาเสพติดที่ลักลอบขนยาเสพติดซุกซ่อนไปกับสิ่งของไปยังต่างประเทศหลายคดี โดยคดีที่ 1 เมื่อวานนี้ (21 มิ.ย. 64) ชุดปฏิบัติการของหน่วยสกัดกั้นยาเสพติด ท่าอากาศยาน (Airport Interdiction TaskForce : AITF) ประกอบด้วย สำนักงาน ป.ป.ส. บช.ปส. ศุลกากร และ ศรภ. ได้ร่วมกันตรวจยึดเฮโรอีน น้ำหนัก 479 กรัม ซุกซ่อนอำพรางในกรอบรูป จำนวน […]

สถานีกลางบางซื่อยันฉีดวัคซีนฟรี ใครหาผลประโยชน์แจ้งเอาผิดอาญา

22 มิ.ย.2564 นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานอำนวยการบริหารจัดการแก้ไขสถานการณ์โควิดในระบบขนส่งมวลชน เปิดเผยว่า คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ได้ออกแถลงการณ์ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ฉบับที่ 2/64 เรื่อง การบริหารจัดการการฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ โดยตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค.64 จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 30 วัน ทั้งนี้มีผลการดำเนินงานให้บริการประชาชน ทั้งกลุ่มบุคลากรผู้ให้บริการในระบบคมนาคมขนส่งสาธารณะ ครู บุคลากรจากสถาบัน องค์กร วิชาชีพต่างๆ ผู้ลงทะเบียนผ่านระบบผู้ให้บริการมือถือทุกเครือข่าย และผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น “หมอพร้อม” ได้เข้าถึงวัคซีนแล้วรวมกว่า 3.75 แสนคน (เฉลี่ยวันละประมาณ 12,500 คน) โดยไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น เนื่องจากวัคซีนได้มาจากการจัดสรรตามนโยบายของรัฐบาล นายสรพงศ์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้การดำเนินงานในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเป็นความเสียสละในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์นอกเหนือจากงานประจำที่มีอยู่ ประกอบด้วย จิตอาสาทางการแพทย์ (อาจารย์แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ รวมทั้งผู้ที่เกษียณอายุราชการแล้วแต่มีจิตอุทิศเวลามาปฏิบัติงานเพื่อเป็นสาธารณกุศล) และจิตอาสาจากหน่วยงานต่างๆ จากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มาช่วยปฏิบัติงานทุกวันๆ ละ 11 ชั่วโมง จำนวนรวมมากกว่า 1,000 […]

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ “ถอดยศ” แพทย์ทหารฉาวตุ๋นฉีดวัคซีน โควิด-19

ราชกิจจานุเบกษา พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ “ถอดยศ” อดีตแพทย์ทหารบก ขายวัคซีนปลอมให้ทหารไทย – เซาท์ซูดาน เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ “ถอดยศ” ทหาร ความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอด ร้อยโท จิณณวัตร เจรียงโรจน์ นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองทัพบก ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2563 เนื่องจากกระทำความผิดฐานหนีราชการทหารในเวลาประจำการ ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยศทหาร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2501 ประกอบระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยผู้ซึ่งไม่สมควรจะดำรงอยู่ในยศทหารและบรรดาศักดิ์ พ.ศ. 2507 ข้อ 2 ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา […]

โควิดกรุงเทพ วิกฤติหนัก! กรมการแพทย์ เผย รองรับผู้ป่วยโคม่าแค่ 20 เตียงเท่านั้น

โควิดกรุงเทพ น่าเป็นห่วง กรมการแพทย์ เผย เหลือเตียงสำหรับรองรับผู้ป่วยอาการโคม่าแค่ 20 เตียงเท่านั้น ยันทุกภาคส่วนเร่งหาเตียงให้ผู้ป่วยอย่างเร็วที่สุด เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.64 นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพและปริมณฑลที่มีจำนวนผู้ป่วยใหม่มากกว่า 1,000 รายต่อวัน เป็นเวลาต่อเนื่องกว่า 2 เดือน ทำให้มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจำนวนมากโดยเฉพาะผู้ป่วยในกลุ่มสีแดงคือกลุ่มที่มีอาการหนักจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ และกลุ่มผู้ป่วยสีเหลืองซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอาการปานกลางหรือมีปัจจัยเสี่ยงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเพิ่มเติม ทำให้มีความต้องการเตียงในกลุ่มนี้สูงขึ้น ข้อมูลจากวันที่ 21 มิถุนายน 2564 พบว่าในขณะนี้จำนวนเตียงในสถานพยาบาลภาครัฐ ผู้ป่วยโควิดสีแดงมีจำนวนครองเตียงอยู่ที่ 409 ราย เหลือเตียงสำหรับการรองรับผู้ป่วยโควิดสีแดงเพียงประมาณ 20 เตียงเท่านั้นซึ่งต้องเก็บไว้สำหรับรองรับผู้ป่วยโควิดที่มีภาวะฉุกเฉินหรือต้องรับการผ่าตัดหรือการช่วยเหลือเร่งด่วน ในขณะที่ผู้ป่วยโควิดสีเหลืองมีจำนวนครองเตียงอยู่ที่ 3,937 ราย และเหลือเตียงสำหรับการรองรับผู้ป่วยโควิดสีเหลืองอีกประมาณ 300 รายเท่านั้น จากสถานการณ์ที่จำนวนเตียงเหลือน้อยในขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลต่อการประสานงานผ่านระบบจัดหาเตียง 1668 มีความล่าช้าบ้าง เนื่องจากต้องบริหารเตียงที่เหลืออยู่ก่อนจึงจะสามารถรับผู้ป่วยรายใหม่ได้ ทำให้สถานการณ์เตียงโรคโควิด 19 ในเขตกทม. ณ ขณะนี้ค่อนข้างน่าเป็นห่วงอย่างมาก แต่ขอยืนยันว่าทุกภาคส่วนได้ร่วมมือทำงานอย่างบูรณาการ เพื่อให้ผู้ป่วยโควิด 19 […]

เปิดมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ กยศ.บรรเทาความเดือดร้อน ช่วงโควิด-19 ระบาด

เปิดรายละเอียดมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้กยศ.บรรเทาความเดือดร้อนช่วงโควิด-19ระบาด วันนี้ ( 22 มิ.ย. 64 )นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยถึงแนวทางการช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาที่มีความจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อการศึกษา โดยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้เตรียมเงินไว้ 3.8 หมื่นล้านบาทรองรับผู้กู้ในปีการศึกษา 2564 จำนวน 6.24 แสนคน ขณะที่สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้ผู้กู้มีความยากลำบากในการหาผู้ค้ำประกัน กยศ. จึงได้ยกเลิกกำหนดที่ให้มีผู้ค้ำประกันการชำระเงินคืนกองทุน ในสัญญากู้ยืมเงินใหม่ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 โดยได้ปล่อยกู้ไปแล้วกว่า 3 พันล้านบาทและอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติอีกส่วนหนึ่ง รัฐบาลโดย กยศ. ยืนยันมีวงเงินเหลือพร้อมให้การสนับสนุนสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไข สำหรับมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ กยศ. ขณะนี้มีลูกหนี้ 3.6 ล้านคนและผู้ค้ำประกัน 2.8 ล้านคน โดย กยศ. ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ครอบคลุมทุกกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ยังไม่ถูกดำเนินคดี คือ 1.ลดดอกเบี้ยเหลือ 0.01% ต่อปี สำหรับผู้กู้ที่ไม่เคยผิดนัด 2.ลดเบี้ยปรับ 100% สำหรับผู้กู้ที่ชำระหนี้ปิดบัญชี 3.ลดเบี้ยปรับ 80% สำหรับผู้กู้ที่ชำระหนี้ค้างทั้งหมด 4.ลดเงินต้น […]

บริษัทให้เขียนใบลาออก แล้วเขียนใบสมัครใหม่ หวังเลี่ยงจ่ายเงินชดเชย

พนักงานสุดช้ำ โดน บริษัทให้เขียนใบลาออก แล้วเขียนใบสมัครใหม่ หวังเลี่ยงจ่ายเงินชดเชย ชาวเน็ต แนะฟ้องศาลฟ้องกรมสวัสดิภาพคุ้มครองแรงงาน กลายเป็นเรื่องที่กำลังถูกให้ความสนใจเป็นอย่างมากบนโลกออนไลน์กับเรื่องราวการถูกบังคับออกจากบริษัทของผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่ง ที่ทางบริษัทให้เขียนใบลาออก แล้วให้เขียนใบสมัครงานใหม่อีกครั้ง เพื่อให้พนักงานคนดังกล่าวออกโดยที่ไม่ต้องเสียค่าชดเชยเพื่อ ซึ่งเจ้าของทวิตได้ระบุข้อความ เอาไว้ว่า “อายุ 58 บริษัทให้เขียนใบลาออกแล้ว เขียนใบสมัครใหม่จะทำยังงัยดี ทำไมมันโหดร้ายขนาดนี้ จะให้ออกก็จ่ายค่าชดเชยไปซิ ตามกฏหมายเอาเปรียบกัน ไล่ออกแบบไม่ต้องจ่ายชดเชย พอสมัครใหม่ฝึกงานไม่ผ่าน ก็ต้องออกโดยไม่ได้รับเงินชดเชย” หลังจากที่เรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็ได้รับความสนใจจากชาวเน็ตเป็นจำนวนมาก เพียงเวลา 1 วันมีผู้รีทวิตไปแล้วกว่า 8,304 ราย (จำนวนวันที่ 21มิ.ย.64 11.30 น.) และมีผู้ใช้หลายรายที่เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นโดยระบุว่า แจ้ง กรมสวัสดิภาพคุ้มครองแรงงาน (ในพื้นที่ที่บริษัทตั้งอยู่ค่ะ ) แจ้งเจ้าหน้าที่ว่า นายจ้างบังคับให้เขียนใบลาออด เป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม แล้วค่อยเอาเอกสารจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานไปฟ้องศาลแรงงานต่อ นายจ้างจะโดนคดีอาญา และต้องจ่ายเงินชดเชยคดีแพ่งด้วย 2 เด้งค่ะ , ฟ้องศาลแรงงานเลยครับ ผมเคยทำแล้ว เค้ามีเจ้าหน้าที่จัดการให้เร็วมากครับ ของผมศาลแรงงานตรงพระราม 4 เตรียมเอกสารไปให้พร้อม อย่างที่พี่เค้าแนะนำไม่ต้องไปเซ็นเอกสารใดๆทั้งนั้น   […]

คนละครึ่ง ยืนยันตัวตนไม่ผ่าน ต้องทำยังไง เผยวิธีตามนี้ รีบแก้ไขก่อนหมดสิทธิ์

คนละครึ่ง เฟส 3 ยืนยันตัวตนไม่ผ่าน ต้องทำยังไง เผยวิธียืนยันตัวตนคนละครึ่ง หลังหลายคนเจอปัญหาเดิม ๆ สแกนหน้าไม่ผ่าน ระบบค้าง รีบแก้ไขด้วยวิธีนี้เพื่อรับสิทธิวันที่ 1 ก.ค. 64 เปิดให้ลงทะเบียนกันต่อเนื่องจนกว่าจะครบ 31 ล้านสิทธิ สำหรับโครงการคนละครึ่ง เฟส 3 เพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 วงเงินคนละ 3,000 บาท สามารถใช้วงเงินจากรัฐได้สูงสุดวันละ 150 บาท โดยจ่ายคนละครึ่งกับประชาชน โดยภายหลังลงทะเบียน หลายคนได้รับข้อความตอบกลับจากทางโครงการแล้ว ซึ่งจะต้องเข้าไปยืนยันตัวตนอีกครั้งในแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ตามขั้นตอนที่กำหนด ซึ่งต้องสแกนใบหน้าและยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนกับธนาคารกรุงไทยด้วย ใครบ้างต้องยืนยันตัวตนใหม่ – ผู้ที่เคยร่วมโครงการรัฐ ด้วยการสแกนใบหน้าเทียบกับรูปถ่าย และยังไม่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนกับธนาคารกรุงไทย – ผู้ที่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน และสแกนใบหน้าผ่านครั้งแรก แต่ต่อมาลบแอปพลิเคชัน เป๋าตัง หรือยกเลิกการผูก G wallet ยืนยันตัวตนไม่ผ่าน ทำยังไง ? หลายคนประสบปัญหามีหลายอย่างที่ทำให้ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ อาทิ สแกนใบหน้าไม่ผ่าน, ระบบค้างระหว่างการตรวจสอบข้อมูล ทำให้การยืนยันตัวตนไม่สำเร็จ […]

อุทาหรณ์ ซื้อบ้าน 10 ล้าน ได้ของแถมเป็นน้ำตก ฝนมาถึงกับเครียด

สาวกลุ้มเลย ซื้อบ้านมือสอง ราคา 10 ล้าน พอฝนตกฝ้ารั่ว น้ำไหลราวกับน้ำตก เห็นแล้วเสียวไฟช็อต ช้ำซื้อเสร็จติดต่อเจ้าของเก่าไม่ได้ สุดท้ายต้องจ่ายเงินซ่อมเอง คงเป็นความฝันของหลายคนกับการได้มีบ้านสวย ๆ ไว้อยู่อาศัย แต่หากเลือกบ้านผิด มีปัญหาให้ปวดหัวทั้งที่จ่ายไปหลายล้านบาท ก็อาจจะเปรียบเหมือนเป็นฝันร้ายได้เช่นกัน เช่นเดียวกับกรณีวันที่ 20 มิถุนายน 2564 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Kanok Tyro เผยคลิปเหตุการณ์ที่มีน้ำไหลลงมาจากฝ้า ซึ่งไม่ใช่แค่หยดเล็ก ๆ แต่มาเป็นสายราวกับน้ำตก ซ้ำยังรั่วออกมาหลายจุดตามรูที่ติดตั้งหลอดไฟ ทั้งที่เธอนั้นซื้อต่อบ้านหลังนี้มาในราคา 10 ล้านบาท กลับยังต้องมาเจอปัญหาแบบนี้ เจ้าของเรื่องราวเล่าว่า เธอและสามีซื้อบ้านมือสองหลังนี้มาในราคา 10 ล้านบาท จากเจ้าของชาวต่างชาติ โดยโอนเสร็จไปตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ที่ผ่านมา เป็นการซื้อ-ขายกับบริษัท จ้างตรวจเช็กสภาพบ้านเรียบร้อย แต่ปรากฏว่าพอฝนตกกลับมีน้ำรั่วออกมาจากฝ้าตามคลิป ซึ่งเจ้าของบ้านก็ไม่ได้มีการแจ้งใด ๆ เกี่ยวกับปัญหาน้ำรั่ว แถมพอเกิดเหตุกลับไม่สามารถติดต่อเพื่อให้มารับผิดชอบได้ ไม่รู้จะหาใครมารับผิดชอบ สุดท้ายจึงต้องเสียเงินซ่อมเองทั้งหมด ทั้งนี้ หลังเรื่องราวดังกล่าวถูกแชร์ออกไปก็มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก โดยแนะนำให้รีบแก้ไข เพราะถ้ายังรั่วแบบนี้ต่อไปอาจจะเกิดไฟช็อตได้ รวมทั้งยังมองเป็นอุทาหรณ์ในการจะซื้อบ้านว่าควรจะตรวจช่วงฝนตกด้วยว่ามีการรั่วหรือไม่ […]

หนุ่มเอาเงินทุนแต่งงาน ไปเทรดเหรียญคริปโต นอนฝันหวาน สุดท้ายสิ้นสภาพหนัก

หนุ่มอินโดนีเซีย หมดสภาพสุดสิ้นหวัง หลังตัดสินใจผิด เอาเงินทุนแต่งงานไปเสี่ยง เทรดเหรียญคริปโต สุดท้าย สูญทั้งเงิน แถมโดนคู่หมั้นบอกเลิก วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เว็บไซต์เวิลด์ออฟบัซ รายงานว่า ผู้ใช้โซเชียลมีเดียต่างพากันเห็นอกเห็นใจชายหนุ่มรายหนึ่ง ภายหลังจากมีการแชร์คลิปของเขาออกไปอย่างกว้างขวาง เผยให้เห็นสภาพสุดหดหู่หมดอาลัยตายอยาก ทั้งนั่งเศร้ากุมขมับกอดเข่า หรือแม้กระทั่งลงไปนอนแดดิ้นอยู่ที่พื้น สีหน้าแสนทุกข์ทรมานสิ้นหวังขั้นสุด รายงานเผยว่า ชายรายดังกล่าวเป็นชาวอินโดนีเซีย ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่สูญเสียรายได้หลัก เขาตัดสินใจนำเงินจำนวนมากไปลงทุนเทรดคริปโทเคอร์เรนซี เหรียญสกุลเงินดิจิทัล โดยคาดหวังว่าจะได้ผลกำไรงอกงาม แต่ดันผิดคาด ตรงกันข้าม เขาสูญเงินดังกล่าวไปทั้งหมด ไม่ใช่แค่ต้องผิดหวังเสียใจที่เงินก้อนหายวับไปต่อหน้า แต่เพราะเงินนั้นเป็นเงินทุนสำหรับจัดงานแต่งงานกับคู่หมั้นสาว เมื่อทางฝ่ายหญิงทราบเลยตัดสินใจบอกเลิกเขาในทันที เรียกว่าการลงทุนของหนุ่มรายนี้เป็นการตัดสินใจที่พลาดหนัก แถมลงทุนอย่างประมาท จนท้ายที่สุดก็ต้องสิ้นสภาพดังที่ปรากฏ เพื่อนของชายหนุ่มเป็นผู้ถ่ายคลิปวิดีโอดังกล่าวไปโพสต์ โดยระบุว่า “เพื่อนของผมเสียเงินไปหลายสิบล้านเพราะคริปโต ซึ่งมันเป็นเงินทุนสำหรับจัดแต่งงานของเขา บางครั้งผมก็ได้ยินเขาคุยคนเดียวหน้ากระจก ผมพยายามชวนเขาไปกินข้าว หรือออกจากออฟฟิศ เขาก็จะเอาแต่นั่งเงียบอยู่ที่มุมหนึ่ง” การลงทุนมีความเสี่ยง ยิ่งเป็นการลงทุนที่ผลตอบแทนสูง ความเสี่ยงยิ่งสูงมาก ควรศึกษาและพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจ และต้องคิดพิจารณาให้ถี่ถ้วนเป็นพิเศษหากคิดจะเอาทุนก้อนสำคัญ ๆ มาเสี่ยงเช่นนี้..   ข่าวจาก : […]

หนุ่มร่ำไห้! อยากกลับตัว แต่ถูกแก๊งคนมีสีอุ้มรีดค่าไถ่ 2 ล้าน

หนุ่มร่ำไห้เปิดใจ! อยากกลับตัว แต่ถูกแก๊งคนมีสีอุ้มรีดค่าไถ่ 2 ล้าน ปมหักค่ายาเสพติด – ไม่ทันได้บวชให้แม่ กรณีชายคนหนึ่งถูกอุ้มไปรีดค่าไถ่ 2 ล้าน โดยกลุ่มคนที่อุ้มเป็นตร. และทหาร แต่ถึงวันนี้ยังตามจับตัวผู้บงการไม่ได้ รายการโหนกระแสวันที่ 21 มิ.ย. 64 “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ในฐานะผู้ดำเนินรายการ ผลิตในนามบริษัท ดีคืนดีวัน จำกัด ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 12.35 น. ทางช่อง 3 กดเลข 33 สัมภาษณ์ “เตอร์” ผู้เสียหาย ถูกจับไปเรียกค่าไถ่ “แม่หญิง” แม่ผู้เสียหาย มาพร้อม “รองแต้ม” พล.ต.ต. วิชัย สังข์ประไพ อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล เหตุการณ์เกิดขึ้นนานหรือยัง? เตอร์ : วันที่ 7 มิ.ย. ครับ ทำงานอะไร? เตอร์ : […]

1 2 168