(12อัตรา)กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ27ก.พ.-3มี.ค.60

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1. พนักงานประจำสำนักงาน (กวม.) 1 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท
ปฏิบัติงานที่ กวม. (กรุงเทพฯ)
– ได้รับวุฒิ ม.3/ม.6

2. พนักงานประจำห้องทดลอง (กวม.) 1 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท
ปฏิบัติงานที่ กวม. (กรุงเทพฯ)
– ได้รับวุฒิ ม.3/ม.6

3. เจ้าพนักงานธุรการ (กวม.) 2 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
ปฏิบัติงานที่ ศขม.เลย, ศขม.ร้อยเอ็ด
– ได้รับวุฒิ ปวส.สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบริหารธุรกิจ

4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (กวม.) 2 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
ปฏิบัติงานที่ กวม.(กรุงเทพฯ), ศขม.สุราษฎร์ธานี
– ได้รับวุฒิ ปวส.สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบริหารธุรกิจ

5. ลูกมือช่าง (กวม.) 2 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท
ปฏิบัติงานที่ ศวม.พิษณุโลก
– ได้รับวุฒิ ม.3/ม.6

6. เจ้าพนักงานการเกษตร (กวม.) 4 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
ปฏิบัติงานที่ ศขม.ลำปาง, ศขม.เลย, ศขม.ร้อยเอ็ด, ศขม.สุราษฎร์ธานี
– ได้รับวุฒิ ปวส.สาขาวิชาพืชศาสตร์, สาขาวิชาเกษตรศาสตร์, หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางเทคโนโลยีการเกษตร ทางการเกษตร

ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช (สถาบันวิจัยพืชไร่และพลังงานทดแทน) บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 27 ก.พ.-3 มี.ค.60 ในวันและเวลาราชการ

คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ