(37อัตรา)รพ.เพชรบูรณ์ รับสมัครงานวุฒิ ม.3/ม.6/ปวช/ปกศ/ปวส./ป.ตรี บัดนี้-16ธ.ค.59

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) (รายเดือน)

1. ช่างต่อท่อ 1 อัตรา เงินเดือน 6,738 บาท
– ปวช. ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางช่างก่อสร้าง และทางช่างโยธา

2. ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1 อัตรา เงินเดือน 6,738 บาท
– ปวช. ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

3. พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 3 อัตรา (หญิง 2 อัตรา ชาย 1 อัตรา) เงินเดือน 6,552 บาท
– มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิ ม.3 หรือ ม.6

4. พนักงานวิทยาศาสตร์ 3 อัตรา เงินเดือน 6,552 บาท (สำหรับวุฒิ ม.6) 6,738 บาท (สำหรับวุฒิ ปวช.)
– ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
– มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี

5. พนักงานทั่วไป 11 อัตรา เงินเดือน 6,552 บาท
– มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิ ม.3 

6. เจ้าพนักงานเวชสถิติ 1 อัตรา เงินเดือน 8,985 บาท
– ปวส. เวชระเบียน

7. นักวิชาการสาธารณสุข 3 อัตรา เงินเดือน 11,030 บาท
– ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

8. พนักงานประกอบอาหาร 1 อัตรา เงินเดือน 6,552 บาท
– มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิ ม.3 และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

9. นักเวชศาสตร์สื่อความหมาย 1 อัตรา เงินเดือน 11,230 บาท
– ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางเวชศาสตร์การแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย

10. นักทัศนมาตร 1 อัตรา เงินเดือน 11,230 บาท
– ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาทัศนมาตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางวิทยาศาสตร์สายตา และได้รับหนังสืออนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์

11. ผู้ช่วยพยาบาล 6 อัตรา เงินเดือน 6,552 บาท
– ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปีต่อจาก ม.6 สายสามัญ

12. เจ้าหน้าที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 4 อัตรา เงินเดือน 6,552 บาท (สำหรับวุฒิ ม.6) 6,738 บาท (สำหรับวุฒิ ปวช.)
– ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

13. พนักงานบริการเอกสารทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 6,552 บาท
– มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิ ม.3 หรือ ม.6 อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

ผู้สนใจสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ภายในวันที่ 9-16 ธ.ค.59 ในวันและเวลาราชการ

คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ