(38อัตรา งานรัฐวิสาหกิจ)องค์การเภสัชกรรม รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี เงินเดือน18,900 บัดนี้-2ธ.ค.59

img_0481c9aa6e5722ea5971831a4c28eff1

องค์การเภสัชกรรม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานทดลองในตำแหน่งต่างๆ สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบริหาร5 เภสัชกร5 นักการตลาด5 เจ้าหน้าที่พัสดุ5 จำนวนอัตราว่างทั้งหมดรวม 38 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะ
วุฒิเภสัชศาสตรบัณฑิต อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ
18,900 บาท

ติดต่อขอสมัครได้ที่ แผนกงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล องค์การเภสัชกรรม เลขที่ 75/1 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 3 พ.ย.-2 ธ.ค.59 ระหว่างเวลา 8.00-16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ หากมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-203-8153 หรือเว็บไซต์ www.gpo.or.th หรือ www.facebook.com/hrgpo

คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: