เผยวิธีการปลูกกล้วยน้ำว้าให้ออกลูกได้ตลอดปี เพียงทำตาม 8 ข้อนี้ รับรองมีกล้วยขายไม่ขาด!!

กล้วยน้ำว้าผลไม้หลากหลายประโยชน์ แถมในปัจจุบันราคาก็สูงขึ้นเรื่อยๆเหมาะแก่การนำมาปลูกสุดๆ

ประโยชน์ของกล้วยน้ำว้า

• อุดมไปด้วยสารอาหารหลายชนิด 

• อุดมไปด้วยวิตามินเอ ,บี 1 ,บี 2 ,ซี และไนอะซิน (บี 6) มีส่วนช่วยในการกระตุ้นระบบภูมิต้านทานของร่างกาย

• อุดมไปด้วยโปรตีนที่มีกรดอะมิโน อาร์จินิน และฮีสติดิน ที่มีความจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของทารก 

• กล้วยน้ำว้า 1 ผลให้พลังงานได้ ประมาณ 100 แคลอรี่ มีน้ำตาลธรรมชาติ อยู่ 3 ชนิด คือ ซูโครส ฟรุคโทสและกลูโครส

• อุดมไปด้วยเส้นใยและกากอาหาร ทำให้ขับถ่ายง่ายขึ้น

Advertisement

วิธีการปลูกกล้วยน้ำว้าให้ออกลูกได้ตลอดปี ขายได้รวยตลอดทั้งปี 

1. ให้ทำการคัดเลือกต้นพันธุ์

• แนะนำให้เลือกต้นพันธุ์จากการผ่าหน่อแล้วแช่น้ำยา ซึ่งจะทำให้กล้วยปลอดโรค และออกลูกได้พร้อมกัน 

2. จัดทำการเตรียมดิน 

• ทำการไถดะด้วยผานสาม

• ตากดินประมาณหนึ่งเดือน และไถแปรด้วยผานห้าอีกที

• ตากดินทิ้งไว้ประมาณหนึ่งเดือน 

3. ทำการกำหนดระยะและขนาดหลุมปลูก 

• ระยะที่เหมาะสมคือ 4x4 เมตร

• ควรขุดหลุม 50x50x50 เซ็นติเมตรเพราะ ในรัศมีของรากกล้วยจะหากินไม่เกิน 50 เซ็นติเมตร 

•การขุดหลุมขนาดนี้จะช่วยทำให้รากกล้วยหากินได้ไกลขึ้นและความลึกของหลุมจะแก้ปัญหาการขึ้นโคนหรือโคนลอย 

•ในการปลูก 1 ครั้ง สามารถเก็บผลผลิตได้ 4-5 ปี แต่ถ้าขุดหลุมขนาดเล็กและตื้นกว่านี้ จะให้ผลผลิตแค่ปีสองปีก็ต้องรื้อปลูกใหม่ซึ่งดูแล้วไม่คุ้มค่า 

•การใส่ปุ๋ยรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกผสมดินประมาณหลุมละ 2 กิโลกรัม รองหนาขึ้นมาประมาณ 30 เซ็นติเมตร แล้วค่อยทำการปลูกต้นกล้วยและกลบบริเวณโคนต้นให้แน่น 

•จากนั้นให้ทำแอ่งดินรอบต้นเพื่อเก็บน้ำรักษาความชื้นของดิน 

•คุณควรรองก้นหลุมด้วยฟูราดานป้องกันหนอนกอกล้วยประมาณ 1 ช้อนโต๊ะ ต่อหลุม 

4. เมื่อคุณทำการปลูกเสร็จให้นำน้ำตามทันทีให้ชุ่มชื้นพอเพียง ถ้าไม่เช่นนั้นต้นจะเหี่ยวเฉา ใบแห้งและยุบตัว บางต้นตาย บางต้นแตกต้นใหม่ขึ้นแทน ทำให้อายุต้นไม่สม่ำเสมอกัน 

5. ในระยะเดือนแรก 

• ควรให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ และดินต้องชุ่มชื้นเพียงพอ ในระยะเดือนแรกนี้ต้องเอาใจใส่อย่างมาก 

• ถ้าหากเป็นการให้น้ำแบบฝอยหรือมินิสปริงเกอร์ จะทำให้ต้นตั้งตัวได้เร็ว สามารถสร้างใบและลำต้นใหม่ได้ดี โอกาสรอดสูงกว่าการลากสายยางรดน้ำ

• ในระยะเดือนแรกให้เริ่มให้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16 ประมาณ 100-150 กรัม ต่อต้น หลังปลูกได้ 1 เดือน และในเดือนที่ 2 ส่วนเดือนที่ 3 ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักแทน

6.ในระยะเดือนที่ 2 และ 3 

• ต้นกล้วยจะมีต้นและใบใหม่ทั้งหมด 

• มักจะเกิดปัญหาคือ หญ้าขึ้นคลุมต้น คุณต้องถากหญ้าบริเวณโคนต้นออกให้หมด 

7. ในระยะเดือนที่ 4 เป็นช่วงแห่งการเจริญเติบโตเร็วมากทั้งความสูงและรอบวงต้นใกล้เคียงปลูกจากหน่อพันธุ์ 

• ทั้งนี้ขนาดขึ้นอยู่กับขนาดต้นปลูกในเริ่มแรก ถ้าสูง 15 เซนติเมตรขึ้นไปจะโตทันกัน

• ในช่วงเดือนนี้เป็นเดือนที่ต้นรอดตายทั้งหมด 

• การดูแลทำเช่นเดียวกับการปลูกด้วยหน่อ โดยให้ปุ๋ย 15-15-15 หรือ 16-16-16 ประมาณ 100-150 กรัม ต่อต้นในเดือนที่ 4 และ 5 

• ในส่วนของเดือนที่ 6 ให้เลือกใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักแทนและงดใส่ปุ๋ยจนกว่าจะแทงปลีถึงจะสามารถใส่ปุ๋ยเคมีอีกครั้ง จนกระทั่งหลังเก็บเกี่ยวถึงจะเริ่มให้ปุ๋ยในรอบใหม่ 

8.ในช่วงระยะเวลา 1-6 เดือนหลังปลูก

• ทำการปาดหน่อที่โผล่ออกมาทิ้งไป

• พอหลังจากอายุ 6 เดือน ให้ไว้หน่อที่ 1 พอหน่อที่ 1 อายุ 3 เดือน ให้ไว้หน่อที่ 2 หลังจากนั้นทุกๆ 3 เดือน ให้ไว้หน่อที่ 3 และ 4, 5 ตาม 

• ซึ่งหน่อที่ขึ้นมาในช่วงที่ไม่ได้กำหนดให้ปาดทิ้งทั้งหมด ปรากฏว่า เมื่อจะไว้หน่อที่ 5 ต้นแม่ก็สามารถเก็บเกี่ยวเครือกล้วยได้แล้ว 

• ฉะนั้นกอนั้นมีต้นกล้วย 4 ต้น ที่อายุห่างกัน 3 เดือน โดยมีหน่อที่ 1 ที่อายุห่าง 6 เดือน 

• ฉะนั้นเมื่อใช้ระบบนี้ต่อไปหลายๆ ปีจะทำให้กล้วยน้ำว้าในแปลงมีอายุห่างกัน 3 เดือน” 


สาเหตุที่ไว้หน่อทุก 3 เดือน 

•การออกผลผลิตของกล้วยน้ำว้าในแปลงนั้นจะออกไม่พร้อมกัน ถึงแม้ไว้ใกล้เคียงกัน จะมีการกระจายตัวในการเก็บเกี่ยวประมาณ 3 เดือน 

•จากข้อมูลที่ศึกษาจากการปลูกกล้วยน้ำว้าด้วยหน่อพบว่า จะมีช่วงแรกที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์ ช่วงกลางๆ จะเก็บได้ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ และช่วงปลายเก็บได้ประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์ 

• ในกรณีนี้ถ้าค่อยๆ ปลูกหรือไว้หน่อไป กล้วยที่ออกผลในช่วงปลาย 25 เปอร์เซ็นต์ จะไปรวมกับ 25 เปอร์เซ็นต์ของช่วงแรกในอีกแปลงหนึ่ง ซึ่งทำให้ได้ผลผลิตรวมเป็น 50 เปอร์เซ็นต์ 

•วิธีการนี้ทำให้สามารถมีผลผลิตกล้วยน้ำว้าจำหน่ายให้กับพ่อค้าแม่ค้าได้ตลอดทั้งปี

• มีความสามารถในการต่อรองราคากับพ่อค้าแม่ค้าได้ โดยไม่ต้องถูกกดราคาจนเกินเหตุเพราะ จำเป็นต้องตัดขายทั้งแปลง

9.เมื่อเข้าสู่ในระยะเดือนที่ 9 

• กล้วยจะเริ่มแทงปลี การแทงปลีหรือตกเครือจะเร็วหรือช้ากว่าหน่อพันธุ์ ขึ้นอยู่กับขนาดลำต้นปลูกเริ่มแรก

• การดูแลรักษา หากต้นพันธุ์ที่มีขนาดความสูง 15 เซนติเมตรขึ้นไป หรือมีเส้นรอบวงต้นมากกว่า 4 เซนติเมตร การตกเครือใกล้เคียงกับหน่อพันธุ์ ขนาด 1 เมตร 

• ถ้าหากต้นมีขนาดใหญ่กว่านี้ การตกเครือจะเร็วกว่าหน่อพันธุ์ 

• ถ้าหากเล็กกว่านี้การตกเครือจะช้ากว่าหน่อพันธุ์ 

•อายุของเครือกล้วยจากการแทงปลีจนกระทั่งเก็บเกี่ยวมีอายุประมาณ 4 เดือน เท่ากับหน่อพันธุ์กล้วยน้ำว้าทั่วไป 

หลังจากที่ได้อ่านกันแล้ว ก็ได้ทราบถึงประโยชน์ของกล้วยน้ำว้าและรู้ถึงเทคนิคดีดีกับวิธีการปลูกกล้วยน้ำว้าให้ออกลูกได้ตลอดปี ขายได้รวยตลอดทั้งปีกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ใครสนใจอยากลองปลูก ก็ทำตามวิธีการด้านบนกันได้เลย

 

หากสนใจสามารถสอบถาม หน่อกล้วย คุณภาพดี ปลอดโรค คุณภาพดี สอบถามได้ที่ข้อความเลยครับหรือกดลิ้งค์นี้เลยค่ะ
https://www.facebook.com/kasetInterChiangMai/messages/
Cr. เพจเกษตรอินเตอร์เชียงใหม่

 

______________________________________
เรียบเรียงและจัดทำหาข้อมูลโดย ThaiJobsGov.com

                                   

Advertisement

                                   
 
แบ่งปัน

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ

- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ


เรื่องที่คุณอาจสนใจ

แพทย์เตือนฟันผุ เสี่ยงติดเชื้อ อันตรายถึงชีวิต
อย่าทำ! สาวต้มไข่ในไมโครเวฟ เอาออกมาระเบิดตูม ลวกใส่หน้าแสบร้อนทุรน
สธ.เผยไม่ใช้โคเคนรักษาฟันมากกว่า100ปีแล้ว
อาจารย์ภาควิชาเคมี ม.เกษตร ชี้ “โคเคน” ในงานทันตกรรม ใช้เป็น “ยาชา” ต่างจากโคเคนเสพร่วมแอลกอฮอล์
อาจารย์นิติ มธ.ยกกฎหมายแจงยิบ หลังหมอเหรียญทองประกาศล่าแม่มด ถ่ายภาพหน้าคนร่วมม็อบ “ผิดหลายข้อหา”