(งานรัฐวิสาหกิจ สมัครออนไลน์ได้) SME Bank รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี บัดนี้-7ต.ค.59

sme

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ SME Bank  เป็นสถาบันการเงินหลักที่ช่วยเหลือและส่งเสริม SMEsไทย ทั้งเป็นแหล่งทุนและสนับสนุนองค์ความรู้ในกระบวนการจัดการธุรกิจ รวมถึงแสวงหาโอกาสด้านการตลาด ให้ผู้ประกอบการ SMEsไทย เติบโต ก้าวต่อไปอย่างมั่นคง ทีมงานที่มีความมุ่งมั่น กระตือรือร้น คือส่วนสำคัญที่จะเป็นพลังผลักดันและสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEsไทย ให้เติบโตเคียงคู่กับธนาคาร 

สนใจร่วมเป็นหนึ่งในพลังขับเคลื่อน SMEs ไทย กับ SME Bank กรอกข้อมูลใบสมัครทางใบสมัคร ONLINE หรือ มาสมัครด้วยตัวเองได้ที่ ชั้น 14 อาคาร SME Bank (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าอารีย์) ธนาคารจะนำใบสมัครของท่านมาพิจารณาคุณสมบัติ หากประวัติของท่านได้รับความสนใจธนาคารจะติดต่อกลับทางโทรศัพท์ เพื่อเชิญมากรอกใบสมัครงานเต็มรูปแบบและทำการทดสอบตามขั้นตอนของธนาคารต่อไป

ธนาคารขอแจ้งให้ทราบว่าในการสมัครงาน การทดสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ รวมทั้งการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน ธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตรงตามที่ธนาคารต้องการเท่านั้น

[ads]

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. วิศวกรโยธา (มีใบประกอบวิชาชีพ) / ช่างก่อสร้างหรือโยธา / เจ้าหน้าที่ประมาณราคางานก่อสร้าง จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติ
– การศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมโยธา (มีใบประกอบวิชาชีพ)
– มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง หรือ งานบริหารอาคาร อาคารขนาดใหญ่ไม่ต่ำกว่า 2 ปี หรือ ช่างก่อสร้าง โยธา หรือที่เกี่ยวข้อง สามารถประมาณราคางานก่อสร้างและมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี          
– หากสามารถเขียนแบบคอมพิวเตอร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office เป็นอย่างดี
– สามารถเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
– มีทักษะในการสื่อสาร และ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี
– มีความซื่อสัตย์และรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

2. วิศวกรไฟฟ้า (มีใบประกอบวิชาชีพ) จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ
– การศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า (มีใบประกอบวิชาชีพ)
– มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง หรือ งานบริหารอาคาร อาคารขนาดใหญ่ไม่ต่ำกว่า 2 ปี สามารถคำนวณและประมาณราคางานไฟฟ้า และมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือที่เกี่ยวข้องหากสามารถเขียนแบบคอมพิวเตอร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office เป็นอย่างดี
– สามารถเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
– มีทักษะในการสื่อสาร และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
– มีความซื่อสัตย์และรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

3. สถาปนิก หรือนักออกแบบตกแต่งภายใน จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ
– การศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ด้านออกแบบ ตกแต่งภายใน
– มีประสบการณ์ด้านงานออกแบบ  ตกแต่งภายใน และ ควบคุมงาน มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือที่เกี่ยวข้อง หากสามารถเขียนแบบคอมพิวเตอร์สามมิติจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office เป็นอย่างดี
– สามารถเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
– มีทักษะในการสื่อสาร และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
– มีความซื่อสัตย์และรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ (ประจำจังหวัดชลบุรี ระยอง กำแพงเพชร และราชบุรี)
คุณสมบัติ
– การศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีความรู้ความสามารถในการใช้ Microsoft Office เป็นอย่างดี
– มีความรู้ด้านการวิเคราะห์สินเชื่อและผลิตภัณฑ์สินเชื่อ
– มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะแสดงความสามารถในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล
– มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม และโปร่งใส รวมถึงมีทัศนคติที่ดีต่อธนาคาร

กรอกใบสมัครได้ที่ ห้องรับรองลูกค้า ชั้น 1 อาคาร SME BANK หรือสมัครผ่านออนไลน์ที่ http://www.smebank.co.th/th/career.php สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 7 ตุลาคม 2559

หมายเหตุ ภายหลังการกรอกใบสมัครออนไลน์ขอให้ท่านแจ้งหมายเลขที่บัตรประชาชนไปที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2265-4048

[ads=center]

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ