(5อัตรา) สตง.รับสมัครงานวุฒิ ปวส./ปวท./อนุปริญญา/ป.ตรี บัดนี้-6ก.ย.59

truajnjernpandin_logo

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 10 (จังหวัดพิษณุโลก) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างสมทบ 5 อัตรา

1. พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 จำนวน 3 อัตรา
ปฏิบัติงานที่
– สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย 1 อัตรา
– สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตาก 1 อัตรา
– สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบูรณ์ 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะ : ป.ตรี หรือเทียบเท่า ป.ตรี ทางด้านบัญชี
อัตราค่าจ้าง :
15,000 บาท 


2. พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 จำนวน 2 อัตรา
ปฏิบัติงานที่
– สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิษณุโลก 1 อัตรา
– สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตาก 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะ : ปวส./อนุปริญญา/ปวท. ในสาขาวิชาการบัญชี
อัตราค่าจ้าง
– ปวส. เงินเดือน
11,500 บาท
– อนุปริญญา (3 ปีต่อจาก ม.6) เงินเดือน
11,500 บาท
– ปวท. เงินเดือน
10,480 บาท

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเอง ภายในวันที่ 24 ส.ค.-6 ก.ย.59 ได้ที่
– สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิษณุโลก เลขที่ 122 ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร.0-5532-2713-6 ต่อ 102-112
– สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น 2 อาคารที่ 1 อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 โทร.0-5561-0188
– สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก ชั้น 5 ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทร.0-5551-2175
– สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบูรณ์ ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทร.0-5672-9736

คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารฉบับเต็ม

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ