ม.นวมินทราธิราช เปิดสอบบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิ ป.ตรี/ป.โท รับสมัครบัดนี้-9ก.ย.59

NMU_logo

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตัั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 4 อัตรา

1. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะ : ป.ตรี หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่ทางมหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

2. นักวิชาการตรวจสอบภายในระดับปฏิบัติการ 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะ : ป.ตรี หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการพาณิชย์ ทางการตลาด ทางการเงิน ทางการเงินและธนาคาร หรือทางการจัดการ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

3. อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะ : อักษรศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาภาษาศาสตร์ หรือปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต/ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ และมีคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ อาทิ CU-TEP (85 คะแนนขึ้นไป) หรือTU-GET (700 คะแนนขึ้นไป) หรือToFEL-iBT (85 คะแนนขึ้นไป) IELTS (7 ขึ้นไป) ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สถาบันแจ้งผลคะแนน

ผู้สนใจสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เลขที่ 131/6 ถนนขาว แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ตั้งแต่วันที่ 8 ส.ค.-9 ก.ย.59 ในวันและเวลาราชการ (8.00-16.00 น.)

หมายเหตุ : หากภาพไฟล์เอกสารด้านล่างไม่ชัดเจน คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่หน้าเว็บของหน่วยงานโดยตรง

BW-to-Searchable-PDF_1-11 

 BW-to-Searchable-PDF_1-21

BW-to-Searchable-PDF_1-31

 

BW-to-Searchable-PDF_1_20160804135655266-1

BW-to-Searchable-PDF_1_20160804135655266-2

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ