(27อัตรา)การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครงานวุฒิ ม.3/ปวช. ทั้งในกรุงเทพและภูมิภาค บัดนี้-31ส.ค.59

railway_logo

การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครลูกจ้างเฉพาะงานทั้งในกรุงเทพและภูมิภาค 27 อัตรา วุฒิ ม.3/ปวช. อัตราค่าจ้างวันละ 300 บาท รายละเอียดดังนี้

1. ลูกจ้างเฉพาะงาน สังกัดแขวงรถจักรหาดใหญ่ ทำหน้าที่ซ่อมบำรุง 1 อัตรา ไม่จำกัดเพศ วุฒิ ปวช. ด้านพาณิชยกรรม รับสมัคร ณ แขวงรถจักรหาดใหญ่ จ.สงขลา หรือ กองลากเลื่อนเขตทุ่งสง อาคารสถานีรถไฟชุมทางทุ่งสง ชั้น 2 ตั้งแต่ 22-26 ส.ค.59 (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารด้านล่างนี้)

2. ลูกจ้างเฉพาะงาน ทำงานด้านสำรองช่างฝีมือ 1 อัตรา เพศชาย วุฒิ ปวช.ช่างอุตสาหกรรม (ช่างยนต์, ช่างไฟฟ้า, ช่างกลโรงงาน, ช่างเชื่อม, ช่างแมคคาทรอนิกส์) รับสมัคร ณ กองซ่อมบำรุงรถดีเซลรางเขตกรุงเทพ โรงรถดีเซลรางกรุงเทพ ตั้งแต่วันที่ 9-19 ส.ค.59 (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารด้านล่างนี้)

3. ลูกจ้างเฉพาะงาน ทำหน้าที่แทนสำรองช่างฝีมือในหน้าที่ต่างๆ 18 อัตรา เพศชาย วุฒิ ม.3 รับสมัคร ณ ที่ทำการงานเดินรถแขวงกรุงเทพ กองจัดการเดินรถเขต 1 ศูนย์ปฏิบัติการเดินรถภาค 1 ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 24-31 ส.ค.59 (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารด้านล่างนี้)

4. ลูกจ้างเฉพาะงาน ทำหน้าที่แทนพนักงานคุมประแจฯ 5 อัตรา เพศชาย วุฒิ ม.3 รับสมัคร ณ ที่ทำการงานเดินรถแขวงนครราชสีมา อาคารสถานีรถไฟนครราชสีมา ชั้น 2 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 11-22 ส.ค.59 (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารด้านล่างนี้)

5. ลูกจ้างเฉพาะงาน เพื่อทำหน้าที่พนักงานธุรการ 1 อัตรา เพศหญิง วุฒิ ม.3 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8-19 ส.ค.59 ณ แผนกสารบรรณและประวัติ กองบริหารงานทั่วไป ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม ชั้น 3 โทร.02-2204561 (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารด้านล่างนี้)

6. ลูกจ้างเฉพาะงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ไม่จำกัดเพศ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8-29 ส.ค.59 ณ กองทางถาวร ศูนย์ทางถาวร ฝ่ายการช่างโยธา ตึกบัญชาการ ชั้น 3 การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร.0-2220-4437 

5908197-1 5908197-2 5908199-1 5908199-2 5908206-1 5908206-2 5908206-3 5908207-1 5908207-2 5908208-1 5908211-1 5908211-2

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ