(26อัตรา) อย.เปิดสอบแข่งขันเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท เปิดรับสมัคร12ก.ค.-4ส.ค.59

aoryor_logo

 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ รายละเอียดดังนี้

1. นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี)
– สำนักอาหาร 10 อัตรา
– สำนักด่านอาหารและยา
7 อัตรา
อัตราเงินเดือน
15,000-16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
1) ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมอาหาร หรือ
2) ป.ตรี ในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ที่ อ.ก.พ. กรม พิจารณาเห็นว่ามีความรู้ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันกับสาขาวิชาตามข้อ 1)

2. นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท)
– สำนักอาหาร 9 อัตรา
อัตราเงินเดือน
17,500-19,250 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
1) ป.โท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมอาหาร หรือ
2) ป.โท ในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ที่ อ.ก.พ. กรม พิจารณาเห็นว่ามีความรู้ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันกับสาขาวิชาตามข้อ 1)

เปิดรับสมัคร 12 ก.ค.-4 ส.ค.59 ตลอด 24 ชั่วโมง ทางเว็บไซต์ http://www.fda.moph.go.th หัวข้อ "รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ"

คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดทั้งหมด

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา26-1 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา26-2 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา26-3 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา26-4 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา26-5 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา26-6 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา26-7 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา26-8 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา26-9

 

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ