(4อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต)สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เปิดสอบพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท

BPI_logo

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 2/2559 รายละเอียดดังนี้

1. นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 อัตรา
สังกัด งานตรวจสอบภายใน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
เงินเดือน
18,000 บาท หรือตามที่ คพร.กำหนด
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรี หรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบัญชี หรือทางการบัญชี ทางการบริหารธุรกิจ หรือทางเศรษฐศาสตร์

2. นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา
สังกัด ฝ่ายสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
เงินเดือน
18,000 บาท หรือตามที่ คพร.กำหนด
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรี หรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางภาษาอังกฤษ ทางการแปล (ภาษาอังกฤษ) ทางภาษาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) ทางภาษาอังกฤษชั้นสูง


3. นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา
สังกัด คณะศิลป์วิจิตร
เงินเดือน
21,000 บาท หรือตามที่ คพร.กำหนด
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.โท หรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางทัศนศิลป์ (ด้านจิตรกรรมไทย, จิตรกรรมด้านศิลป์ไทย, ด้านประติมากรรม, ด้านเครื่องเคลือบดินเผา, ด้านภาพพิมพ์, ด้านศิลปกรรม)

4. นายช่างเทคนิค 1 อัตรา
สังกัด ฝ่ายกิจการโรงละครและหอศิลป์ กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
เงินเดือน
13,800 บาท หรือตามที่ คพร.กำหนด
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปวส. หรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11-24 ก.ค.59 ทางเว็บไซต์ http://www.bpi.ac.th หรือ http://job.bpi.ac.th หัวข้อ "รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาฯ"

คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ