สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เปิดรับบุคคลภายนอก สอบบรรจุเป็นนายตำรวจ จำนวน 100 อัตรา

สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เปิดรับบุคคลภายนอก
สอบบรรจุเป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร 100 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 1 – 25 ธันวาคม 2557

สอบตำรวจ


ตำแหน่งที่เปิดสอบตำรวจ
นักวิทยาศาสตร์ (สบ1) (รองสารวัตร) จำนวน 100 อัตรา แยกเป็น
1.ด้านเคมี จำนวน 37 อัตรา
วุฒิ ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี เท่านั้น

2.ด้านฟิสิกส์ จำนวน 45 อัตรา
วุฒิ ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์, ฟิสิกส์ประยุกต์ และสาขาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ เท่านั้น

3.ด้านวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ จำนวน 2 อัตรา
วุฒิ ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ เท่านั้น

4.ด้านชีววิทยา จำนวน 5 อัตรา
วุฒิ ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา เท่านั้น

5.ด้านจุลชีววิทยา จำนวน 7 อัตรา
วุฒิ ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา, จุลชีววิทยาประยุกต์, จุลชีววิทยอุตสาหกรรม และสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ เท่านั้น

6.ด้านจิตวิทยาคลินิก จำนวน 4 อัตรา
วุฒิ ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิทยาศาสตร์ สาขาจิตวิทยาคลินิก เท่านั้น

 

เงินเดือน 15,290 บาท

 

[ads=center]


คุณสมบัติของผู้สมัคร
อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร
(นับวันชนวัน ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2557) โดยต้องเกิดระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2522 – วันที่ 26 ธันวาคม 2539

เพศชาย สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม และรอบอก ไม่น้อยกว่า 77 ซม.
เพศหญิง สูงไม่น้อยกว่า 150 ซม

 

สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ชม ทาง http://www.policeadmission.org
ตั้งแต่วันที่ 1 – 25 ธันวาคม 2557 (ยกเว้น วันที่ 25 ธันวาคม 2557 จะเปิดรับสมัครถึงเวลา 16.30 น.)

ในการกรอกใบสมัครกรณีไม่มีข้อมูลกรอกในช่องใดให้พิมพ์เครื่องหมายขีด (-)

ค่าสมัครสอบ 530 บาท (รวมค่าธรรมเนียมธนาคารแล้ว)

ชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ส่งข้อมูลการสมัครและสั่งพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน หากพ้นกำหนดอาจถูกพิจารณาตัดสิทธิในการสมัคร


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน สถานที่สอบ ผังที่นั่งสอบ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ทาง http://www.policeadmission.org

 

อ่านประกาศรับสมัครฉบับเต็มที่นี้ 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ