(4อัตรา)กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดสอบบรรจุพนักงานราชการ เงินเดือน11,280-18,000

songsermsahakorn_logo

กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียดดังนี้

1. เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ม.6/อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ม.6 ในสาขาวิชาบัญชี และพณิชยกรรม

อัตราค่าตอบแทน
– ปวช. =
11,280 บาท
– ปวท./อนุปริญญา 2 ปี =
13,010 บาท
– ปวส./อนุปริญญา 3 ปี =
13,800 บาท

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย.-4 ก.ค.59 ในวันและเวลาราชการ
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม

2. นักวิชาการมาตรฐานสินค้า 1 อัตรา
​อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์, สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์, สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ, สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์, สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ, สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์, สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์, สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางศิลปกรรมหรือทางวิจิตรศิลป์ และสถาปัตยกรรมด้านศิลปกรรมทั่วไป หรือทางอุตสาหกรรม หรือทางอุตสาหกรรมศิลป์ ทางศิลปอุตสาหกรรม หรือทางประยุกต์ศิลป์ศึกษา หรือทางช่างอุตสาหกรรมแขนงเทคนิค หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางที่ส่วนราชการเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

3. นักวิชาการตลาด 1 อัตรา
​อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการตลาด

4. นักวิชาการสหกรณ์ 1 อัตรา
​อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์, สาขาวิชาการบัญชี, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาเกษตรศาสตร์, ทางธุรกิจการเกษตร, ทางการบริหารธุรกิจเกษตร, ทางการบริหารธุรกิจการเกษตร, ทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์, ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร, ทางสหกรณ์

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร (อาคารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ชั้น 2) เขตพระนคร กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 29 มิ.ย.-8 ก.ค.59 ในวันและเวลาราชการ
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม (ตำแหน่งที่2-4)

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: