(8 อัตรา มี ป.ตรี ทุกสาขา) กพร. เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส./ป.ตรี

กพร_logo

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน กองบริหารยุทธศาสตร์ (กรุงเทพมหานคร)
เงินเดือน
18,000 บาท หรือตามที่ คพร.กำหนด
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทางเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ

2. นักจัดการงานทั่วไป 2 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน
– สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร่ เขต 2 (จ.อุดรธานี) 1 อัตรา
– สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐาน (กรุงเทพมหานคร) 1 อัตรา
เงินเดือน
18,000 บาท หรือตามที่ คพร.กำหนด
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา

3. นักวิทยาศาสตร์ (เคมี) 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร่ เขต 3 (จ.เชียงใหม่)
เงินเดือน
18,000 บาท หรือตามที่ คพร.กำหนด
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางเคมี

4. นายช่างรังวัด 2 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักวิศวกรรมและฟื้นฟูพื้นที่ กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน
13,800 บาท หรือตามที่ คพร.กำหนด
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปวส. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างสำรวจ ช่างก่อสร้าง และช่างโยธา

5. เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักวิศวกรรมและฟื้นฟูพื้นที่ กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน
13,800 บาท หรือตามที่ คพร.กำหนด
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปวส. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี การตลาด บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์

เปิดรับสมัคร 27-30 มิ.ย.59 ทางเว็บไซต์ www.dpim.go.th หัวข้อ "สมัครงาน" ตลอด 24 ชั่วโมง

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: