(มี ป.ตรี ทุกสาขา) วิทยาลัยนานาชาติ มช. รับสมัครงาน วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน17,060

470

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. พนักงานปฏิบัติงาน (ด้านธุรการและสารบรรณ) 1 อัตรา
เงินเดือน 17,060 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– เป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา และจะต้องได้รับอนุมัติคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว
– มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Micosoft Office ได้เป็นอย่างดี และนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้
– เป็นผู้มีบุคลิกภาพดี มีความรู้ความสามารถในการติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นและสามารถทำงานเป็นทีมและนอกเวลาราชการได้
– มีมนุษยสัมพันธ์ มีจิตบริการที่ดี มีความสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและสามารถทำงานร่วมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้
– หากมีความรู้ความสามารถในการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว 

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม ตำแหน่งพนักงานด้านธุรการฯ

2. พนักงานปฏิบัติงาน (ด้านบริการการศึกษา) 1 อัตรา
เงินเดือน 17,060 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ป.ตรี ทางบริหารธุรกิจ กฎหมาย การศึกษา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สถิติ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
– มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี และนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้
– เป็นผู้มีบุคลิกภาพดี มีความรู้ความสามารถในการติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นและสามารถทำงานเป็นทีมและนอกเวลาราชการได้
– มีมนุษยสัมพันธ์ มีจิตบริการที่ดี มีความสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและสามารถทำงานร่วมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้
– หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว 

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม ตำแหน่งบริการการศึกษา

ขอใบสมัครได้ที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.cmuic.cmu.ac.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ – 14 ก.ค.59 ในวันและเวลาราชการ

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: