สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครข้าราชการหลายตำแหน่งในภูมิภาค

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครข้าราชการระหว่างวันที่ วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

สมัครงานกระทรวงสาธารณสุข

 

ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย)

ชื่อตำแหน่ง :     นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ (สสจ.หนองคาย)
อัตราเงินเดือน :     13,300 – 14,630 บาท
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปวส.

 

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ( สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย)

ชื่อตำแหน่ง :     พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ( สสจ.หนองคาย)
อัตราเงินเดือน :     13,300 – 14,630 บาท
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี

>>> ดาวโหลดเอกสารประกาศการสมัคร (สสจ.หนองคาย) <<<

 

ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ (โรงพยาบาลนครนายก)

ชื่อตำแหน่ง :     นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ (รพ.นครนายก)
อัตราเงินเดือน :     13,300 – 14,630 บาท
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี

>>> ดาวโหลดเอกสารประกาศการสมัคร  (รพ.นครนายก) <<<

 

ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี)

อัตราเงินเดือน :     13,300 – 14,630 บาท
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี

 

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี)

อัตราเงินเดือน :     13,300 – 14,630 บาท
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :     ได!รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบได!ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร’ และได!รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ’ ชั้นหนึ่ง

>>> ดาวโหลดเอกสารประกาศการสมัคร  (สสจ.ปราจีนบุรี) <<<

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ