กรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวท./ปวช./ปวส./อนุปริญญา

กรมสรรพสามิต_logo

กรมสรรพสามิตรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป รายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
กลุ่มงานบริการ
ค่าตอบแทน
11,280 บาท 1 อัตรา
ปฏิบัติงานที่ : สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ปวช. ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ
หรือ
– ปวท. ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปีต่อจาก ม.6 หรือเทียบเท่าในทางเดียวกัน หรือ
– ปวส. ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีต่อจาก ม.6 หรือเทียบเท่าในทางเดียวกัน

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ชั้นที่ 5 เลขที่ 843 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย โทร. 0 5371 1409 ตั้งแต่วันที่ 20-24 มิ.ย.59 ในวันและเวลาราชการ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม

2. ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน 1 อัตรา
กลุ่มงานบริการ
ค่าตอบแทน
11,280 บาท
ปฏิบัติงานที่ : สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ปวช. ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ
หรือ
– ปวท. ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปีต่อจาก ม.6 หรือเทียบเท่าในทางเดียวกัน หรือ
– ปวส. ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีต่อจาก ม.6 หรือเทียบเท่าในทางเดียวกัน 
– สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ดี เช่น มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Office

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง โทร.0 3689 4069-71 ต่อ 12-13 ตั้งแต่วันที่ 20-24 มิ.ย.59 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: