(รับเยอะ 1,041 อัตรา) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบแข่งขันเข้ารับราชการ

กระทรวงสาธารณสุข_logo

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ, เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน, เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (อายุรเวท), และเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านเวชกิจฉุกเฉิน) รายละเอียดดังนี้  

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 314 อัตรา
เงินเดือน 15,000-16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
– สอบผ่าน ก.พ. ระดับ ป.ตรี หรือสูงกว่า

สธ_1

2. เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 326 อัตรา
เงินเดือน 10,840-12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปวส. ทางสาธารณสุขศาสตร์, ประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข

สธ_2

3. เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (อายุรเวท) 54 อัตรา
เงินเดือน 10,840-12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปวส. ทางการแพทย์แผนไทย

สธ_3

4. เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านเวชกิจฉุกเฉิน) 347 อัตรา
เงินเดือน 10,840-12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ปวส. ทางเวชกิจฉุกเฉิน หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
– สอบผ่าน ก.พ. ระดับ ปวส. หรือสูงกว่า

สธ_4

เปิดรับสมัครวันที่ 13 มิ.ย. – 1 ก.ค.59 ทางเว็บไซต์ https://moph.job.thai.com/

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดทั้งหมด

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ