(มีงานสำหรับคนพิการ) สนง.พมจ.นครศรีธรรมราชเปิดสอบพนักงาน วุฒิ ม.6/ปวช./ป.ตรี เงินเดือน10,430-18,000

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช
เปิดรับสมัครสอบพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
จำนวน
2 อัตรา รายละเอียดดังนี้

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์_logo


1. ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000/เดือน
คุณสมบัติ : 
– ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ใน
ทุกสาขาวิชา
– เป็นคนพิการตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556

2.ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 10,430/เดือน
คุณสมบัติ : ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช (ชั้น ๑) ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 30พฤษภาคม 2559 – 3 มิถุนายน 2559 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ