กรมธนารักษ์ รับสมัครนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน วุฒิ ปวส. และสถาปนิกปฏิบัติการ วุฒิ ป.ตรี

กรมธนารักษ์
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ และนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน

กรมธนารักษ์_logo

1. ตำแหน่ง : สถาปนิกปฏิบัติการ
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน :
15,000-15,800 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด
จำนวนตำแหน่งว่าง : 
2 ตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด

2. ตำแหน่ง : นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน :
11,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :
1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ หรือสาขาวิชาการออกแบบ

สมัครได้ทางเว็บไซต์ http://job.treasury.go.th ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ค.-10 มิ.ย.59 

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ