กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา

กรมโยธาธิการและผังเมือง
เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ
1 ตำแหน่ง จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 21 ตุลาคม 2557

กรมโยธาธิการและผังเมือง

ตำแหน่งที่เปิดสอบ
1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1) ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
2)เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน
ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครงานกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ทาง http://job.dpt.go.th
วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 21 ตุลาคม 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ค่าสมัครสอบ 230 บาท

ชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ในวันที่ 30 ตุลาคม ทาง http://job.dpt.go.th

 

[ads=center]

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลการติดต่อหน่วยงานรับสมัครงาน
กรมโยธาธิการและผังเมือง (กองการเจ้าหน้าที่)
เลขที่ 218/1 ถนน พระรามที่ 6 แขวง สามเสนใน
เขตพญาไท กทม. 10400
โทร 02-299-4156

ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

 

เรียบเรียงข้อมูลโดย ThaiJobsgov.com

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ