สภาพัฒน์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปวส. 6 อัตรา!!

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจฯ_logo

1. นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปวส. ในสาขาวิจิตรศิลป์ หรือสาขาวิชาการออกแบบ, ไม่ต้องผ่าน ก.พ. 
รับสมัครวันที่ 12-27 พ.ค.59

2. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ปวส. ในสาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป หรือบริหารธุรกิจ
– ผ่าน ก.พ. ระดับ ปวส.

3. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ปวส. ในสาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป หรือบริหารธุรกิจ
– ผ่าน ก.พ. ระดับ ปวส. 

**ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานและตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน เปิดรับสมัครวันที่ 11 พ.ค.-1 มิ.ย.59 

ทุกตำแหน่งขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ อาคาร2 ชั้น2 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ถ.กรุงเกษม เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ ในวันราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30-12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00-16.30 น. 

>>>คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม<<<

หรือ www.nesdb.go.th
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โทร. 0-2280-4085 ต่อ 2223 และ 2225

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ