สัมมนาวิชาการฟรี!!! สำหรับนิสิต/นศ./ผู้สนใจงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

คณะทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ร่วมกับ นักศึกษาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ผู้สนใจ 

เข้าร่วมสัมมนาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
"HROD ในบริบทเศรษฐกิจสังคมและการเมืองใหม่"

 

human_nida_logo

 

ขอเรียนเชิญท่านผู้ที่สนใจ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2559 ครั้งที่ 13 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 8.30 – 17.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา จัดโดยคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Session 1: การบริหารพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในบริบทใหม่ของประเทศไทย โดย ศ.ดร. ชาติชาย ณ เชียงใหม่
Session 2: การสร้างความสามารถของคน Gen M (Millennium) ในสังคมผู้สูงอายุ โดย รศ.ดร. จุฑามาศ แก้วพิจิตร
Session 3: การสร้างผลิตภาพด้วยคนและองค์การที่มีสุขภาวะ โดย รศ.ดร. วิชัย อุตสาหจิต
Session 4: การบริหารคนและทีมในการจัดการความรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมสินค้าและบริการ โดย ผศ.ดร. สมบัติ กุสุมาวลี


พบปะคนพันธ์ุดี แลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ดี ๆ และฟรีตลอดงาน!!!

คุณสมบัติผู้สมัคร : นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมุษย์และองค์การ
ค่าใช้จ่าย : ฟรีตลอดงาน
อัตราการคัดเลือก : 600 คน
เอกสารการสมัคร : ลงทะเบียนได้ที่ 
http://www.hrd.nida.ac.th/2015/th/seminar.php?typeID=2&viewID=22&act=view#seminar
กำหนดการ : วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 8.30 – 17.00 น.

สมัครด้วยตนเอง/ทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย.-16 พ.ค.59 (อาจปิดรับสมัครก่อนกำหนด ในกรณีที่นั่งเต็มแล้ว)
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณวัชราภรณ์ 086-9967749 หรือ คุณปาณัสม์ 093-9362416

>>>คลิกทีนี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<<  

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ